Pády smartfónov a rozbité displeje sú pre mnohých doslova no?nou morou, najmä v dne?nej dobe rôznych zahnutých ?i takmer bezrámikových panelov. Ak sa ti teda displej rozbije, mô?e? sa okam?ite pripravi? na poriadne mastnú opravu. Alebo aj nie? 

Sleduj Fontech.sk aj na Facebooku, YouTube a Instagrame!

Vedci toti? neustále priná?ajú inovácie v tomto smere, ?ia?, doteraz ni? nevyzeralo ve?mi s?ubne. Av?ak chemici z Kalifornskej univerzity v Riverside posunuli latku inovácií na úplne, ale úplne novú úrove?. Svetu toti? oficiálne predstavili nový materiál displejov, ktorý sa doká?e opätovne opravi?. Po?as vývoja pre?iel tento materiál nieko?kými pokusmi a rozhodne najzaujímavej?ie znie tento príbeh. Materiál roztrhli na dve ?asti a ten sa po 24 hodinách dokázal opätovne spoji? do svojej pôvodnej podoby.

zdroj fotografie: Wang lab

Doká?e sa tie? natiahnu? a? 50-násobne oproti svojej pôvodnej ve?kosti a je vyrobený z kombinácie polyméru a iónovej soli. Obsahuje v?ak navy?e ?peciálne typ väzby nazývaný aj ako interakcia ion-dipól. Je to vlastne sila medzi nabitými iónmi a polárnymi molekulami. V kone?nom dôsledku to pre materiál znamená, ?e pri po?kodení sa ióny a molekuly navzájom pri?ahujú a doká?u po?kodený materiál úplne opravi?.


zdroj fotografie: Wang lab

Je to naozaj po prvýkrát, ?o sa vedcom podaril takýto husársky kúsok, kedy sa materiál displeja doká?e automaticky opravi? a mô?e vies? elektrinu, ?ím sa tak stáva ideálnym práve pre displeje. Pod?a prvých informácií sa reálneho pou?itia v smartfónoch do?káme v roku 2020. Naozaj nás táto iniciatíva vedcov ve?mi te?í, ke??e rozbité displeje sú stále naj?astej?ie opravované komponenty na rôznych zariadeniach. U? o tri roky sa týchto problémom mô?eme nadobro zbavi?!

Aká je tvoja reakcia?
Milujem to
29%
Páči sa mi to
57%
Chcem to
11%
Mám to
4%
Nepáči sa mi to
0%
Neznášam to
0%
O autorovi
Dávid Igaz
Šéfredaktor a spoločník FonTech.sk, no najmä technologický nadšenec, ktorý nepohrdne akoukoľvek novinkou. Ak by si sa potreboval o niečom poradiť, neváhaj a napíš mi na [email protected]