Z ?asu na ?as sa vo svete smartfónov objaví nový výrobca, ktorý chce prerazi? rôznymi nápadmi a inováciami. Nová?ikom v tomto segmente bude za?iatkom roku 2018 spolo?nos? RED so svojim modelom Hydrogen. Výrobca slávnych videokamier nám v?ak o tomto kúsku okrem poriadne vysokej ceny toho ve?a neprezradil, teda skoro ni?.

Sleduj Fontech.sk aj na Facebooku, YouTube a Instagrame!

Aj medzi milovníkmi smartfónov sa nájdu ?fajn?mekri?, ktorí si potrpia na precíznos?, kvalitu a tie najinovatívnej?ie funkcie. Na?iel by sa v?ak niekto, kto by bol ochotný zaplati? viac ako 1000 ? za model, o ktorom nie sú známe ?iadne bli??ie informácie a pochádza od neskúseného výrobcu? Pravdepodobne nie, no pokia? niekto rád riskuje, mô?e vyskú?a? stávku na pripravovaný RED Hydrogen. O tomto tajomnom zariadení nie sú známe takmer ?iadne informácie ?o sa týka hardvérovej, ale aj softvérovej výbavy. Pod?a spolo?nosti, ktorá za týmto projektom stojí, v?ak jej novinka poslú?i v?etkým, ktorí budú ma? potrebu vychutna? si obsah v roz?írenej ?i virtuálnej realite alebo v trojrozmernom spracovaní.

zdroj fotografie: Pixabay

Inovatívne technológie hodné najvy??ích mét

Nanotechnológia nového Hydrogenu vraj bude schopná prepína? medzi 2D a 3D technológiou ?i dokonca zobrazi? hologramy alebo umo?ní hra? ineraktívne hry. Tieto informácie zverejnil výrobca na svojej oficiálnej stránke. V skuto?nosti budú k dispozícii dve verzie. Prvá z nich nazvaná ako ?Titanium? bude stá? nedo?kavého zákazníka 1400 ? a za variant ?Aluminium? vytiahne záujemca z pe?a?enky takmer 1050 ?. Celkom slu?ná suma, ?o povie?? V tomto prípade v?ak treba pripomenú?, ?e zatia? nie je jasné, akou hardvérovou výbavou chce RED Hydrogen majite?ov o?ari?. Aký procesor bude obsahova?? Ako ve?ká bude opera?ná pamä? RAM? Bude v ?om vôbec batéria a akú verziu Androidu bude vyu?íva??

zdroj fotografie: Pixabay

Nenechaj si ujs?
Zoznám sa s telefónom, ktorý pre uskuto??ovanie hovorov nepotrebuje batériu

Toto sú otázky, ktorá sú doteraz nezodpovedané a zrejme e?te nejaký ?as ani nebudú. Jediné, ?o je o tejto záhadnej novinke známe, je uhloprie?ka displeja, ktorá prinesie 5,7″. Pod?a prvej fotografie by v?ak mali by? dostupné pre tento model aj doplnkové moduly podobne ako je tomu u smartfónov Moto Z.

Prídavné moduly

Výrobca ale bude k zákazníkom, ktorí vopred zaplatia jednu z týchto nemalých cien, ??tedrý? a umo?ní im vyu?i? aj 3,5 mm jack (v cene smartfónu) ?i USB-C konektor a pridá zopár skrutiek, ktoré dr?ia kon?trukciu pokope. Nie je jasné, ?i sú skrutky takto umiestnené zámerne alebo len RED netu?í, ako vytvori? smartfón s kvalitným dizajnom.

zdroj fotografie: RED

Kedy bude dostupný?

V modeli Hydrogen sa ale vraj objaví ?al?í hardvér, ktorým bude sníma? zadného fotoaparátu, no to fotografia nepotvrdzuje na 100 %. Záujemcovia, ktorí tento kúsok chcú, musia nielen zaplati? vopred, ale ma? aj poriadnu dávku trpezlivosti, preto?e ich predobjednaný telefón príde najskôr a? v prvom ?tvr?roku 2018. Pri takto neskúsenom výrobcovi je ale mo?né, ?e sa po?as vývoja vyskytne nemalé zdr?anie. Ak teda má? tu?né bankové konto a nevie?, kde svoje penia?ky vlo?i?, skús zariskova? a predobjedna? si RED Hydrogen. Vä??ina logicky zmý??ajúcich záujemcov ale rozhodne po?ká a? do príchodu smartfónu na trh a hlavne na informácie o výbave. Kto by predsa chcel kúpi? takúto drahú ?ma?ku vo vreci?? Odho?me v?ak predsudky a nechajme sa rad?ej prekvapi?, ?o za novinku sa nám spolo?nos? RED chystá ukáza?.

Aká je tvoja reakcia?
Milujem to
9%
Páči sa mi to
55%
Chcem to
0%
Mám to
0%
Nepáči sa mi to
0%
Neznášam to
36%
O autorovi
Matúš Mitro
Milovník nových technológií, obzvlášť tých zo sveta smartfónov, ktoré mu učarovali už poriadne dávno. Má rád dobrú hudbu, nepohrdne kvalitným filmom, ale ani debatou o rôznych inováciách. Kontakt: [email protected]