Prehľad
Mobilná sieť

GSM: 850/900/1800/1900
WCDMA: 900/2100
4G LTE: 2100/1800/2600/800

Rozmery a hmotnosť

154x76x8.2 mm, 175 g

Displej

5,5" obrazovka s IGZO technológiou, rozlíšenie 1920 x 1080 (FullHD), 401 ppi

Čipset

MediaTek Helio X27, 10 jadier
2 x Cortex-A72 2,6 GHz, 2 x Cortex-A53 2,0 GHz, 4 x Cortex-A53 1,6 GHz
GPU: Mali-T880 MP4 875MHz

RAM

4 GB

Operačný systém

Android 6.0 Marshmallow

Pamäť

32 GB, podpora microSD do 256 GB

Fotoaparát

Duálny fotoaparát: 2 x Sony IMX258 (4864 x 1736 pixelov), HDR, PDAF
Video: [email protected], [email protected]
Selfie fotoaparát: 13 MPx, SAMSUNG S5K3L8 (4864 x 2736 pixelov), video 1920 x 1080 pixelov

Konektivita

Wi-Fi 802.11 a/b/g/n 2.4/5GHZ, dual band, Wi-Fi Direct, hotspot, Bluetooth 4.1, GPS, AGPS, Glonass, USB Type-C, DualSIM

Batéria

3780 mAh, rýchle nabíjanie Pump Expres Plus

Ostatné

Proximity senzor, akcelerometer, gyroskop, FM rádio, snímač odtlačkov prstov, 3,5 mm jack, notifikačná LED dióda

Plusy

+ Dizajn a konštrukcia
+ Displej
+ Multitasking
+ Všetky LTE pásma

Mínusy

- Kvalita fotoaparátov
- Systém potrebuje doladiť
- Kvalita reprodukcie hudby
- Snímač odtlačkov prstov

Hodnotenie redakcie
Užívateľské hodnotenie
Hodnotiť tu
Konštrukcia
9.0
7.6
Displej
8.5
7.2
Výkon
7.5
7.2
Operačný systém
6.0
5.8
Fotoaparát
6.0
5.5
Výdrž batérie
6.5
6.4
Zhodnotenie

Elegantný dizajn nie je všetko a UMIDIGI Z Pro v niektorých aspektoch za konkurenciou mierne zaostáva. Výrobca mohol viac pozornosti venovať prekladu a plynulosti systému či duálnemu fotoaparátu. Napriek tomu ide o pomerne dobrého zástupcu strednej triedy, ktorý menej náročnému používateľovi vyhovie aj pri náročnejších úlohách.

7.3
Hodnotenie redakcie
6.6
Užívateľské hodnotenie
14 HODNOTENÍ
Hodnotili ste

Nie je to tak dávno, ?o sa v na?ej redakcii ocitol smartfón UMI Z, ktorého premiéra prebehla e?te za?iatkom tohto roka. V tomto testovaní sa v?ak zameriame na inovovaného súrodenca s prívlastkom ?Pro?. Ten u? ale prichádza pod rebrandovaným názvom spolo?nosti ? UMIDIGI. Model Z Pro sa v?ak so svojím súrodencom podobá ako vajce vajcu a najvä??í rozdiel medzi týmito smartfónmi tak tkvie vo fotoaparáte.

Sleduj Fontech.sk aj na Facebooku, YouTube a Instagrame!

Aj tento fakt sved?í o tom, ?e sa spolo?nos? UMIDIGI sna?í vyrovna? konkuren?ným výrobcom. So skvelou cenovkou a výkonným hardvérom, ktorý je doplnený práve o duálny fotoaparát, a tak UMIDIGI Z Pro mô?e pokojne nies? titul vlajkovej lode výrobcu. Je v?ak táto zmena oproti jeho ?dvoj?a?u? dostato?ná na to, aby sa výrobcovi podarilo priláka? potencionálnych zákazníkov?

UMIDIGI Z Pro z EÚ skladu

Balenie

Potrebný základ v odolnom kove

  • Smartfón UMIDIGI Z Pro
  • Kábel typu USB Type-C
  • Nabíjací adaptér s výstupmi 5V/7V/9V = 1.67A, 12V = 1.25 A
  • Ihla na otvorenie slotu pre nanoSIM karty a pamä?ovú kartu
  • Návod vo viacerých jazykoch vrátane angli?tiny

Kon?trukcia a dizajn

Dvojník svojho súrodenca 

Pri spolo?nosti UMIDIGI sme aj v minulosti mohli zazrie? dizajnové kúsky, ktorých krivky sa a? nápadne podobali na prémiové modely iných výrobcov. Tento fakt platí aj pri modeli Z Pro. Z dia?ky sa mô?e neskúsenému oku be?ného pou?ívate?a zda?, ?e sa táto novinka s duálnym fotoaparátom podobá na omnoho výkonnej?í model z ponuky kalifornského výrobcu. Aj napriek tomu sa spolo?nos? dokázala so spracovaním modelu Z Pro popasova? ve?mi dobre.

UMIDIGI Z Pro

Línie bo?ných hrán síce nie sú dokonale zaoblené, no smartfón príjemne padne do ruky. Hne? po prvom uchopení ma zaujal 5,5? displej prednej steny zariadenia s 2.5D zahnutím po stranách. Nad ním nájdeme povinnú výbavu v podobe selfie fotoaparátu a potrebných sníma?ov. Po pravej strane reproduktora pre volania nechýba ani notifika?ná LED dióda. Spodná ?as? pod obrazovkou obsahuje sníma? odtla?kov prstov. Ten zárove? slú?i aj ako domovské tla?idlo a ved?a neho sa tie? nachádzajú dve senzorové tla?idlá, ktoré výrobca pred poh?adom pou?ívate?a ukryl priam dokonalo.

Poh?ad na ?avú bo?nú stranu nám odha?uje slot pre pamä?ovú kartu a SIM karty. Náprotivná bo?ná strana je vybavená tla?idlami ovládania hlasitosti a napájania. Ich kvalita v?ak mohla by? na vy??ej úrovni, ke??e v ulo?ení nesedia úplne dokonale. Vrchná strana smartfónu obsahuje iba 3,5 mm jack, ktorý je aj napriek moderným trendom stále ve?mi ?iadaným prvkom výbavy. Do spodnej ?asti umiestnil výrobca konektor USB Type-C. Po jeho stranách mô?eme nájs? mrie?ky reproduktorov.

V tomto prípade ale ide o dizajnový klam, preto?e zvuk reproduktora vychádza iba z pravej strany. ?avá ?as? ukrýva mikrofón pre volania. Dostávame sa k zadnej stene, kde sa môj zrak upriamil na fotoaparát. Laserové zaostrovanie modelu Z v tomto prípade nahradil výrobca druhou ?o?ovkou. Po pravej strane duálnej fotoaparátu je umiestnená prisvet?ovacia LED dióda. Zvy?ok zadnej strany nám odha?uje u? len rebrandovaný názov spolo?nosti a predely pre antény.

Displej

Sýtej?ie farby

Ako som u? spomínal v predchádzajúcich riadkoch, model UMI Z a UMIGIGI Z Pro zdie?ajú mnoho aspektov, od dizajnu a? po hardvérovú výbavu. To sa týka aj pou?itého zobrazovacieho panela, ktorý pochádza z výrobnej linky spolo?nosti Sharp. Tá dodáva pre tieto modely 5,5? displej s FullHD rozlí?ením a technológiou IGZO. Displej samotný je spracovaný ve?mi dobre a zahnuté okraje v 2,5D tvare len spríjem?ujú prácu so smartfónom. Po?as celého testovania som bol kvalitou displeja príjemne prekvapený. Ke??e v útrobách modelu Z Pro drieme ?ip od spolo?nosti MediaTek, tak v Nastaveniach som si mohol prispôsobi? farebné mo?nosti obrazovky.

Aplikácia známa ako MiraVision umo??uje prispôsobi? kontrast, sýtos?, teplotu farieb a efekty zobrazovania. Pri nastavení re?imu ?Jasné farby? v?ak displej získa presýtené farby, ktoré u? nepôsobia prirodzene. ?al?ím bonusom tejto aplikácii je aj funkcia pre ochranu o?í v no?ných podmienkach alias ?BlueLight Defender?. Pre zlep?enie prehrávania videí je v nastaveniach obrazovky ?peciálny re?im ?ClearMotion?. Jeho úlohou je zvý?i? plynulos? prehrávania videí. V skuto?nosti sa prínos tejto funkcie zdal by? len minimálny. Pozorovacie uhly displeja sú vzh?adom na strednú triedu pomerne kvalitné, no men?ie problémy malo UMIDIGI Z Pro s jasom.

Maximálna hodnota jasu displeja poslú?i dobre najmä po?as jasných slne?ných dní, ktorým sa obrazovka doká?e dobre prispôsobi? aj pomocou automatickej regulácie jasu. Príli? ma v?ak neoslovil minimálny jas, preto?e v tmavom prostredí svieti displej silnej?ie ako by bolo vhodné. Celkovo na m?a obrazovka smartfónu urobila dobrý dojem, no zasko?ila ma citlivos? na dotyk, ktorá nebola v?dy dokonalá. Nejde v?ak o ?iadnu zásadnú vadu, no ve?mi náro?ným pou?ívate?om by to mohlo pri pou?ívaní preká?a?.

Výkon a pamä?

Priemernému pou?ívate?ovi posta?í

Srdcom UMIDIGI Z Pro je nový procesor Helio X27 z dielne spolo?nosti MediaTek. Skladá sa a? z desiatich jadier, ktoré sú rozdelené do troch skupín. O náro?né výpo?tové úlohy sa stará dvojica jadier Cortex-A72 s taktom 2,6 GHz. ?al?ie dve skupiny sa skladajú zo ?tyroch jadier, pri?om pre nenáro?né úlohy sú vyu?ívané jadrá Cortex-A53 s taktom 1,3 GHz. Zlatým stredom medzi jadrami je ?tvorica typu Cortex-A53, ktoré je taktovaná na 2 GHz.

Bohu?ia?, ani 10 jadier nedokázalo doda? smartfónu dostatok výkonu a po?as testovania som sa ob?asne stretával aj s oneskorenými reakciami systému. Výnimo?ne sa mi dokonca podarilo zaznamena? ne?akané ukon?enie niektorej z aplikácií. Samozrejme som musel vyu?i? príle?itos? a vyskú?a? aj schopnosti grafického akcelerátora Mali T880 MP4.

Jeho výkon je celkovo dostato?ný, no v niektorých momentoch bolo cite?né, ?e grafický ?ip nie je stvorený pre ve?mi náro?né hry. To ale smartfón nedával najavo príli?ným prehrievaním a po?as pou?ívania som sa nestretol s okamihom, kedy by výrazne stúpla pracovná teplota zariadenia. Kladne hodnotím prítomnos? ve?kej opera?nej pamäte RAM, ktorej kapacita dosahuje pekné 4 GB.

V?aka nej nemal testovaný model Z Pro ?iadny problém s multitaskingom a pohodlne som si vedel spusti? aj aplikácie, ktoré som pou?íval pred nieko?kými hodinami. Nie príli? náro?ný pou?ívate? ocení prítomnos? 32 GB interného úlo?iska pre osobné súbory. V prípade potreby sa tento úlo?ný priestor dá roz?íri? prostredníctvom pamä?ovej microSD karty o dodato?ných 256 GB.

 

Opera?ný systém

Nedokonalý Marshmallow bez nadstavby

Ako u vä??iny modelov tejto spolo?nosti, tak aj v prípade modelu Z Pro je predin?talovaným opera?ným systémom Android vo verzii 6.0 Marshmallow. Ten obsahuje iba minimum úprav, ?o je mo?né vidie? u? napríklad pri uzamykacej obrazovke, ktorá poskytuje iba informácie o ?ase, dátume a rýchly prístup k hlasovému nahrávaniu ?i spusteniu fotoaparátu. Medzi poslednou spomínanou dvojicou sa nachádza u? len ikona odtla?ku prsta. Zázraky sa nekonajú ani po odomknutí smartfónu, kde sa nachádza pou?ívate?ské prostredie ?istého Androidu 6.0 Marsmallow.

Notifika?ná li?ta dostala iba prieh?adnej?í vzh?ad. Prvým potiahnutím sa zobrazia prichádzajúce notifikácie a druhé potiahnutie li?ty odkrýva rýchle prepína?e, ktoré je mo?né upravi? iba po sprístupnení nastavení v tuneri. Pre prístup k týmto úpravám je potrebné na malú chví?u podr?a? ikonu ozubeného kolieska v notifika?nej li?te. Tuner pou?ívate?ského rozhrania sa potom zobrazí v Nastaveniach, pod Informáciami o telefóne a umo??uje nieko?ko dodato?ných nastavení, ktorými som si mohol prispôsobi? aj spomínanú notifika?nú li?tu.

UMIDIGI Z Pro ma ale sklamalo neúplne prelo?eným systémom a v mnohých funkciách ?i nastaveniach som sa stretával s anglickými výrazmi. Na tomto si výrobca mohol da? zále?a? omnoho viac, ke??e táto nedokonalos? je obsiahnutá v mnohých jeho modeloch. Tomu, ?e sa UMIDIGI sna?í postupne zlep?ova? aj model Z Pro nasved?ujú aktualizácie. Hne? po zapnutí mi smartfón ponúkol malú aktualizáciu, ktorá opravovala chyby týkajúce sa vyh?adávania Wi-Fi sietí, gravita?ného senzora a chybového hlásenia pri vlo?enej pamä?ovej karte.

Predin?talované aplikácie

?o sa týka predin?talovaných aplikácií, tak v tejto ?asti výrobca príli? neexceluje a v jeho smartfónoch mô?eme nájs? naozaj iba zopár dodato?ných programov. Osobne ma pote?ila prítomnos? FM Rádia, preto?e práve na túto aplikáciu výrobcovia vo svojich smartfónoch ?asto zabúdajú. Okrem nej som mal k dispozícii jednoduchého správcu súborov, baterku pre osvetlenie v tme a nechýbali ani aplikácie pre zálohovanie a nahrávanie zvuku.

K ?al?ím prídavným funkciám patrí aj ?S?ahovanie Turbo?. V tomto re?ime je potrebné ma? zapnuté Wi-Fi pripojenie, ale aj dátový prenos, ke??e táto funkcia pri s?ahovaní súborov kombinuje obe mo?nosti. Osobitou ?as?ou Nastavení je sekcia ?Smart Asisstant?. V nej som si vedel prispôsobi? farbu notifika?nej LED diódy pomocou funkcie Harlequin LED Notification (?al?ia funkcia bez prekladu), no na výber som mal iba 3 mo?nosti, a to zelenú, modrú a ?ervenú farbu.

Zaujímavou mo?nos?ou sú aj nastavenia tla?idiel ovládania, ktoré dávajú pou?ívate?ovi na výber vyu?íva? nevidite?né senzorové tla?idlá alebo ich softvérový ekvivalent. V tomto prípade som sa stretol s malou chybou. Ke? som si zvolil ovládanie zariadenia softvérovými tla?idlami a deaktivoval mo?nos? ich ukrytia, tak ?ípka slú?iaca na tento ú?el bola ved?a tla?idiel stále zobrazená, no vôbec nereagovala. Chyba na istý ?as zmizla po opätovnom aktivovaní a následnom deaktivovaní tejto funkcie, no o nieko?ko dní sa zjavila znova. Aj to je dôkazom toho, ?e UMIDIGI má e?te ?o zdokona?ova?.

Sníma? odtla?kov prstov

K novým inováciám v zabezpe?ení smartfónov patrí aj ultrazvukový sníma? odtla?kov prstov, ktorý tie? nájdeme pod obrazovkou UMIDIGI Z Pro. V Nastaveniach tejto funkcie si smartfón doká?e zapamäta? 5 rôznych odtla?kov prstov. Nejedná sa v?ak o príli? kvalitnú ?as? hardvéru, ke??e som sa pri testovaní stretol s nieko?kými nedostatkami. Prvým z nich bolo ob?asné nerozpoznanie odtla?ku prstov, kedy som bol nútený odomknú? zariadenie pomocou vzoru na obrazovke.

Niekedy bol sníma? trocha lenivý aj pri pou?ívaní a nereagoval na úplne ka?dý dotyk. Tieto nedostatky sa vyskytli len ob?asne a po?as vä??iny ?asu môjho testovania sníma? pracoval tak ako má. Malé problémy by ale mohla vyrie?i? softvérová aktualizácia. Je v?ak len na výrobcovi, ?i sa rozhodne svojim zákazníkom prinies? lep?í pou?ívate?ský zá?itok.

Výdr? batérie

Negatívne prekvapenie

Spolo?nos? pri svojom modeli Z Pro deklaruje pomerne ve?kú batériu s kapacitou 3780 mAh. Medzi dne?nými smartfónmi ide teda o slu?nú kapacitu, no svojou výdr?ou ma smartfón prekvapil. Pri testovaní som nevynechal prehrávanie hudby z YouTube. Zahral som si náro?nej?ie hry a samozrejmos?ou bola aj komunikácia cez sociálne siete. Pri slabej batérii som si okrem vlastného módu mohol zvoli? z re?imu Intelligent, Marath a Sleep. Ka?dý z nich istým spôsobom dokázal u?etri? nieko?ko percent batérie, no v tom prípade boli obmedzené funkcie dátového prenosu, GPS alebo sú ovplyvnené aplikácie na pozadí.

Nastavenia ?etriacich re?imov sú bohu?ia? ?al?ím zákutím systému, kde si výrobca nedal s prekladom ve?kú námahu. Be?né pou?ívanie smartfónu vyústilo do pribli?ne jeden a pol d?ovej výdr?e batérie, no náro?nej?ie aplikácie si u? vybrali svoju da?. Spotreba energie sa pri náro?nom pou?ívaní výrazne zvý?ila a kapacita akumulátora klesala omnoho rýchlej?ie akoby som o?akával. Vtedy smartfón dokázal na jedno nabitie fungova? pribli?ne jeden de?, no potom si u? pýtal pripojenie k nabíjaciemu adaptéru.

UMIDIGI Z Pro výrobca vybavil technológiou rýchleho nabíjania. ?as, za ktorý sa tento model dokázal nabi? z 15 % na 90 % sa zastavil na 108 minútach. Zvy?ných 10 % batérie smartfónu bolo doplnených pribli?ne za ?al?ích 17 minút. Ve?ké prekvapenie v?ak pri?lo pri zis?ovaní ?tatistík vyu?itia batérie jednotlivými aplikáciami.

Prvotné percentuálne hodnoty sa z neznámych dôvodov zmenili na nepravdivé a nezmyselné ?ísla, ?o mô?e? vidie? aj na prilo?ených screenshotoch. Bohu?ia?, vysoké percentá v ?tatistikách vyu?itia batérie som zaznamenal aj po nabití zariadenia a jeho re?tartovaní. Jedná sa v?ak len o softvérovú chybu v zobrazovaní ?tatistík.

Fotoaparát

Dva sníma?e nie sú v?etko

Oproti svojmu súrodencovi priná?a model Z Pro na zadnej stene o jeden sníma? viac, ?ím tak spolu vytvárajú duálny fotoaparát. Oba 13 MPx sníma?e pochádzajú z dielne Sony a nesú ozna?enie IMX258. Mo?no u? tu?í?, ?e jeden z nich je monochromatický. Stávka spolo?nosti UMIDIGI na duálny fotoaparát rozhodne nebola zlá, no kvalita fotografií mohla by? na lep?ej úrovni. S dostato?ne jasným svetlom po?as d?a je dvojica sníma?ov schopná vzh?adom na svoju triedu vytvára? kvalitné snímky. Pri fotografovaní mi ?asto chýbala optická stabilizácia. Dvojica sníma?ov má niekedy problém zachyti? objekty v pohybe. Za zmienku v?ak stojí pestrá ponuka funkcií, ktoré sú dostupné kvôli prítomnosti duálneho fotoaparátu. Zrejme najvýznamnej?ou z nich je mo?nos? vytvára? 3D fotografie pri fotografovaní s bokeh efektom.

Originál vs. HDR

No?né fotografie

Viac fotografií v plnom rozlí?ení nájde? na tomto odkaze.

Tieto zábery som si mohol prezrie? v Galérii, no ide skôr iba o marketingový ?ah výrobcu. Objekty na fotografiách skuto?ne mali 3D tvary. Ich okraje sa ale pri prezeraní snímkov takmer neustále deformovali. Pokia? pou?ívate?a omrzia farebné fotky, aplikácia fotoaparátu ponúka aj mo?nos? foti? v re?ime Mono, kedy je vyu?ívaný iba monochromatický sníma?. Fotografovanie po?as slabého svetla a v no?ných podmienkach prinieslo prekvapivé výsledky. Pri nedostato?nom svetle vzniká na fotkách výrazný ?um a svetelnos? je na ni??ej úrovni ako som o?akával. V tomto prípade ale príde vhod HDR re?im, ktorého práca naozaj nie je na zahodenie a výsledné snímky sú svetelnej?ie.

Natá?anie videí s duálnym fotoaparátom modelu Z Pro nie je ?iadnym skvelým zá?itkom, ale ani sklamaním. Milovníkov vysokého rozlí?enia pote?í mo?nos? natá?ania v 4K. S pohybom smartfónu sa obraz trocha roztrasie, no to mu doká?e menej náro?ný pou?ívate? odpusti?. Pri natá?aní no?ných videí sa na záberoch znova objavil výrazný ?um a ob?asne mali sníma?e men?ie problémy so zaostrením. Predná strana zariadenia je vybavená 13 MPx selfie fotoaparátom od spolo?nosti Samsung.

To, ?e rozlí?enie nie je v?etko platí aj v tomto prípade, preto?e snímky zachytené predným fotoaparátom nie sú príli? kvalitné. Na kvalite im ve?mi nepridáva ani mo?nos? fotenia v ?iernobielom re?ime. Tento fakt bohu?ia? platí aj pre videozáznamy, ktoré by som zaradil medzi slab?í priemer.

Konektivita

Nedotiahnuté GPS

Aj ke? ide o vlajkovú lo? výrobcu, nielen výbava, ale aj konektivita prislúcha danej cenovej kategórii. Pou?ívate?ovi tento model ponúkne dvojpásmové bezdrôtové Wi-Fi pripojenie, z ktorého je taktie? mo?né vytvori? mobilný Hotspot. Výrobca do výbavy nezabudol pribali? ani technológiu Bluetooth vo verzii 4.1. Na ur?ovanie polohy slú?i technológia GPS, A-GPS ?i GLONASS. Smartfón je mo?né nabíja? novým USB Type-C konektorom, no do balíka konektivity u? neboli zahrnuté prvky ako NFC alebo OTG pre pripojenie externých zariadení.

Testovanie súrodenca modelu Z Pro prinieslo prekvapivo presné výsledky testovania GPS, no pri tomto kúsku som sa stretol s priamym opakom. Spo?iatku v?etko vyzeralo v poriadku, ke??e pri testovaní v aplikácii GPS Status & Toolbox prebehol fix zariadenia celkom rýchlo a bolo vyu?ívaných 12 z 20 dostupných satelitov. Presnos? sa dostala na úrove? 2 m. Prekvapenia ale pri?li a? neskôr, ke? bol smartfón testovaný aplikáciou MyTrack a viac ako 30 minút le?al nehybne pod holým nebom, kedy sa mala ukáza? presnos? GPS technológie. Bohu?ia?, musím kon?tatova?, ?e výsledky ma nepote?ili.

Po pol hodine bola v aplikácii zaznamenaná trasa, kedy Z Pro pre?lo virtuálnych 100 m. Ide teda o poriadne ve?kú odchýlku a nepresnos? GPS sa potvrdila aj v testovaní aplikáciou Endomondo. Kopírovanie prejdenej trasy smartfón nezvládal dokonale a objavili sa aj nieko?kometrové odchýlky. Na druhej strane ale musím pochváli? plnú podporu LTE sietí. Mobilný 4G internet od 4ky be?al naozaj plynulo. Pri pou?ívaní som nezaznamenal ?iadne výraznej?ie problémy so signálom ani mimo ve?kých miest. Pre náro?nej?ích pou?ívate?ov príde v tomto prípade vhod aj podpora dualSIM funkcionality. Jedno miesto v slote je v?ak mo?né vyu?i? pre pamä?ovú microSD kartu.

Multimédiá

Mohlo to by? lep?ie

Aj v tomto smere sa Z Pro skôr radí k priemeru strednej triedy. Koniec koncov, kvalita multimédií je u modelov spolo?nosti UMIDIGI na takmer rovnakej úrovni. Pre m?a boli najvä??ím mínusom aplikácie Hudby a Galérie, ktoré ponúkajú len jednoduché spracovanie, bez ?al?ích dodato?ných grafických úprav výrobcu. V Galérii je tak mo?né zobrazi? zachytené fotografie a videá v mrie?ke alebo v ?týle filmového pásu. Základné vybavenie nájdeme aj v mo?nostiach úprav fotografií.

Aplikácia Hudby svojim prevedením taktie? príli? nezaujme. Pozitívne ale vnímam reprodukciu zvuku z hlavného reproduktora, ktorý hrá naozaj hlasno a sna?í sa produkova? aj hlb?ie tóny. Pri maximálnej hlasitosti u? je ale po?u? mierne skreslenie zvuku. Kvalita prehrávania sa dá ovplyvni? v Nastaveniach, kde je na výber funkcia BesLoudness pre reproduktor. Mo?nos? BesSurround výrobca navrhol na vylep?enie reprodukcie pri pozeraní filmu ?i po?úvaní hudby.

Tieto vylep?enia bohu?ia? nemô?em nazva? u?ito?nými, ke??e zá?itok z po?úvania vo viacerých prípadoch skôr zhor?ili ako zlep?ili. Prehrávanie hudby prostredníctvom slúchadiel u? bolo o trocha lep?ie, no o výraznom zlep?ení nemô?em hovori? a nepomohli mu ani rôzne úpravy vrátane ekvalizéru. Vy??ie nastavenie hlbokých tónov zna?ne stí?ilo celkovú hlasitos? a re?im BesAudEnh (zosil?ova? zvuku pre slúchadlá) bol v podstate nepou?ite?ný a kazil aj tak iba priemernú kvalitu reprodukcie.

Záver

UMIDIGI Z Pro: Prí?a?livý elegán s malými nedostatkami

Spolo?nosti UMIDIGI sa podarilo model Z Pro spracova? naozaj kvalitne. Pri testovaní ma tento kúsok neustále prekvapoval pozitívne, ale aj negatívne. Opera?ný systém smartfónu potrebuje od výrobcu e?te vylep?enia, a to najmä ?o sa týka celkového prekladu a plynulosti. V?etko v?ak závisí len na spolo?nosti, ako sa postará o majite?ov tohto smartfónu.

UMIDIGI Z Pro

UMIDIGI Z Pro z EÚ skladu

Významným vylep?ením oproti súrodencovi je ale duálny fotoaparát, ktorý má by? hlavným lákadlom modelu Z Pro. Jeho kvalita síce nie je dokonalá, no menej náro?nému pou?ívate?ovi posta?í. Vcelku by som UMIDIGI Z Pro zaradil medzi priemerné zariadenia danej cenovej kategórie. V ?ase písania recenzie si e-shop TomTop.com v európskom sklade za tento smartfón pýtal 235 ?.

Aká je tvoja reakcia?
Milujem to
0%
Páči sa mi to
86%
Chcem to
0%
Mám to
0%
Nepáči sa mi to
14%
Neznášam to
0%
O autorovi
Matúš Mitro
Milovník nových technológií, obzvlášť tých zo sveta smartfónov, ktoré mu učarovali už poriadne dávno. Má rád dobrú hudbu, nepohrdne kvalitným filmom, ale ani debatou o rôznych inováciách. Kontakt: [email protected]