Recenzia | Ulefone Future: Budúcnosť zatiaľ v nedohľadne

Prehľad
Mobilná sieť

GSM (2G): 850 / 900 / 1800 MHz
WCDMA (3G): 900 / 2100 MHz
4G LTE: pásma B1 (2100 MHz), B3 (1800 MHz), B7 (2600 MHz), B20 (800 MHz), B40 (2300)

Rozmery a hmotnosť

151.5 x 73.5 x 8.6mm, 185 gramov

Displej

5,5″, kapacitná LTPS obrazovka s rozlíšením 1920 x 1080 pixelov (Full HD), 401 ppi

Čipset

MediaTek Helio P10
Osem jadier, takt 1,95 GHz, 64-bit
GPU: Mali-T860

RAM

4 GB LPDDR3

Operačný systém

Android 6.0.1 (Marshmallow)

Pamäť

32 GB (pre používateľa dostupných 25,05)

Fotoaparát

Zadný: 16 MPx, Snímač Samsung S5K3P3 CMOS, clona f/2.0, ISOCELL technológia, fázové zaostrovanie, HDR
Predný: 5 MPx snímač s technológiou Beauty mode

Konektivita

WiFi 802.11 b / g / n, dual-band, hotspot, Bluetooth 4.0, USB Type-C v2.0, GPS s AGPS a GLONASS, DualSIM (microSIM & nanoSIM / microSD, dual stand-by)

Batéria

3000 mAh Li-pol

Ostatné

Snímač odtlačkov prstov, FM rádio, OTG

Plusy

+ "Preplnené" predajné balenie
+ Nádherný dizajn
+ USB Type-C
+ Svižný multitasking
+ Android 6.0
+ Podpora európskych LTE sietí

Mínusy

- Slabá reakcia displej na dotyk na hranách
- Nepresný skener odtlačkov
- Nízka možnosť prispôsobenia systému
- Fotoaparát nepracuje podľa predstáv

Hodnotenie redakcie
Užívateľské hodnotenie
Hodnotiť tu
Konštrukcia
8.5
6.8
Displej
6.5
6.2
Výkon
7.0
5.0
Operačný systém
6.5
5.2
Fotoaparát
6.5
5.0
Výdrž batérie
7.0
6.0
Zhodnotenie

Spoločnosť Ulefone sa usilovne snaží zlepšiť svoje meno v očiach zákazníkov. Pomôcť mu v tom má nová vlajková loď, Ulefone Future, ktorá prichádza s bezrámikovým displejom, ktorý však so sebou prináša isté negatíva. Táto dizajnovka ponúka jedinečný pomer ceny a výkonu s plnou podporou "slovenských" LTE sietí, 4 GB pamäte RAM a 16 MPx fotoaparátom.

7.0
Hodnotenie redakcie
5.7
Užívateľské hodnotenie
15 HODNOTENÍ
Hodnotili ste

Takmer v?etci svetoví výrobcovia sa sna?ia svoje zariadenia kon?truova? v ?o najvy??ej mo?nej kvalite. Sú tu takí, ktorí si za kvalitu svojich produktov nechajú poriadne priplati?, no na druhú stranu sa nájdu aj takí, ktorí sa jednoducho nedoká?u ?alej ne?inne prizera? na prehnané cenovky podaktorých zariadení. Presne do druhej kategórie sa zara?uje spolo?nos? Ulefone. Tá nám u? neraz dokázala, ?e bez váhania doká?e produkova? kvalitné výrobky s jedine?ným dizajnom a výkonnými ?pecifikáciami. Tieto poriadne cenené atribúty navy?e kombinuje s agresívnou cenovou politikou. Jedným z doposia? najzaujímavej?ích kúskov tejto ?ínskej spolo?nosti je Ulefone Future.

Sleduj Fónyz?íny.sk aj na FacebookuGoogle+ Instagrame!

Ten je pre Ulefone zárove? vlajkovou lo?ou a svoje zbrane má namierené do strednej triedy. Po boku ve?mi ob?úbených zariadení strednej kategórie od spolo?ností Xiaomi alebo Honor rozhodne nie je jednoduché zauja?. Spolo?nos? Ulefone si je toho v?ak plne vedomá a zrejme preto obdarila svoju najnov?iu vlajkovú lo? displejom, ktorý má azda najten?ie bo?né rámiky zo v?etkých smartfónov sveta. To v?ak ani z ?aleka nie je jediná vlastnos?, ktorá ma na Ulefone Future dokázala zauja?. Po?me sa teda spolo?ne pozrie? na v?etky klady ale i zápory, ktoré som postrehol po?as dvoch tý?d?ov intenzívneho pou?ívania tohto zariadenia.

Kúpi? Ulefone Future za 201 ? (kupón Fonyzciny)

Balenie

Slu?ná nádielka


ulefone-future-reccenzia-balenie (3)

Predajné balenie vyrobené z kartónu na prvý poh?ad pôsobí úplne oby?ajne. Po bli??om skúmaní mi v?ak do oka padla mierne trblietavá povrchová úprava, ktorá sa rozprestiera po v?etkých jeho stranách. Ihne? po otvorení krabi?ky prekvapí nového majite?a samotný smartfón, ktorý má vo svojom audio jacku zapichnutú spinku potrebnú na otvorenie hybridného DualSIM slotu. Pod samotným zariadením sa ukrýva na dne?nú dobu vcelku nadpriemerná nádielka príslu?enstva. Okrem poriadne krátkych manuálov nás v nej ?aká nabíjací adaptér s podporou rýchleho nabíjania pri výstupe 9V/2A, ktorý spolupracuje s USB Type-C káblom. K tomu sa v balení nachádza aj redukcia zo star?ieho microUSB konektora. Tu v?ak balenie ani z ?aleka nekon?í a Ulefone ku ka?dému zariadeniu pridáva aj silikónové prieh?adné puzdro spolu s fóliou, ktorá by mala chráni? displej pred tvorbou mikro?krabancov. Slúchadlá sa u? do balenia nedostali, no v?aka pribaleným ochranným prvkom som ich neprítomnos? schopný bez vý?itiek hodi? za hlavu.

Kon?trukcia a dizajn

Hrkajúca nádhera

ulefone-future-recenzia (1)

Ihne? po prvom uchopení smartfónu Ulefone Future mi napadlo jediné, wau. Iste, je pravdou, ?e ?ínska spolo?nos? sa pri dizajnovom návrhu mierne in?pirovala svojou konkurenciou, no v dne?nej dobe je u? prakticky nemo?né vytvori? zariadenie s originálnym a neopozeraným dizajnom. Tento smartfón ponúka jednoduchý, no zárove? prepracovaný vzh?ad matnej hliníkovej unibody kon?trukcie. Tá je spracovaná priam excelentne a? na jeden malý neduh. Tým je hybridný DualSIM slot, ktorý je síce dostato?ne pevne uchytený, no jeho vonkaj?ia obruba, ktorá lícuje s kon?trukciou, sa z neznámeho dôvodu celá trasie. Pri rýchlych pohyboch smartfónu tak táto obruba nará?a do stien otvoru v tvare podlhovastej kapsule a vydáva nepríjemný zvuk podobný detskej hrkálke. Zaoblené rohy pomáhajú pri dr?aní zariadenia a aj napriek jeho ve?kosti som ho bol schopný ovláda? jednou rukou. Predná strana ponúka jednozna?ne najkraj?í poh?ad, o ktorý sa stará 5,5-palcový displej spolu s odolným sklom, ktoré má po svojich hranách 2.5D zaoblenie. To po pravej a ?avej strane prechádza do zrejme najten?ích bo?ných rámikov, zo v?etkých mo?ných smartfónov sveta. Nad zobrazovacím panelom nás ne?akajú ?iadne prekvapenia. Hovorový reproduktor, selfie kamera, svete?né senzory a informa?ná LED-ka patria medzi komponenty, ktoré sú so ?eleznou pravidelnos?ou umiest?ované práve nad displejmi na?ich milá?ikov a Ulefone Future nepatrí medzi výnimky. Priestor pod displejom zvy?ajne vyp??ajú kapacitné alebo hardvérové tla?idlá, no Ulefone Future ich má umiestnené priamo na displeji.

ulefone-future-recenzia (5)

?avá strana ponúka u? spomínanú hrkálku v podobe hybridného DualSIM slotu. Ten doká?e po?a? naraz a? dve sim karty, respektíve kombináciu jednej sim karty spolu s pamä?ovou kartou. Proti?ahlá strana prichádza s dvojtla?idlom ur?eným na reguláciu hlasitosti, ktoré má pod sebou tla?idlo napájania. Okrem toho je smartfón mo?né odomknú? aj pomocou skenera odtla?kov, ktorý je umiestnený netradi?ne hne? pod týmto uzamykacím tla?idlom.

ulefone-future-recenzia (6)

Spodná hrana sa pý?i reverzibilným konektorom USB Type-C, ktorý je sprava a z?ava obklopený malými otvormi pre hlasitý reproduktor a primárny mikrofón. Na strane vrchnej nájdeme u? len klasický 3,5mm jack konektor, pomocou ktorého je mo?né pripoji? takmer akéko?vek slúchadlá.

ulefone-future-recenzia (12)

Presne v prostriedku zadnej strany nájdeme logo tohto ambiciózneho ?ínskeho výrobcu. Hodnotnú hliníkovú kon?trukciu na zadnej strane preru?ujú plastové predely, ktoré slú?ia na vyvedenie antén. Tie sú vcelku hrubé a rozhodne by mi nevadilo, keby na seba o ?osi menej upozor?ovali. ?avý horný roh ponúka poh?ad na mierne vystupujúcu optiku fotoaparátu, ktorému robí spolo?nos? dvoj-tónová prisvet?ovacia LED-ka.

ulefone-future-recenzia (16)

 

Displej

Mierne pokazený potenciál

ulefone-future-recenzia (8)

Ulefone Future prichádza s 5,5-palcovým LTPS Full HD displejom, ktorý sa ?ahá a? priamo k bo?ným okrajom zariadenia. Displej disponuje príkladnou ostros?ou a jednotlivé pixely sú vo?ným okom takmer nepozorovate?né. Privítal by som v?ak vy??iu hodnotu maximálneho a naopak ni??iu hodnotu minimálneho jasu displeja, ktorý na priamom slnku a ani v úplnej tme neponúka a? tak komfortný zá?itok pri pou?ívaní. Minimálne rámiky síce pôsobia luxusne, no je tu jeden há?ik. Obe bo?né hrany displeja pôsobia menej kvalitne a na týchto samotných okrajoch sa nachádzajú divné horizontálne ?iary. Aby toho nebolo málo, tak tieto okraje nedoká?u rozpozna? dotyk a ten funguje a? o dobrých pár milimetrov smerom do stredu displeja. Ve?ká ?koda týchto problémov, preto?e inak je displej takmer ?pi?kový. Ponúka príkladné farebné podanie a v?etky farby vyzerajú dostato?ne ?ivo. Biela je dostato?ne ?iarivá a naopak ?ierna je pekne tmavá bez náznaku vyblednutia.

?alej chválim softvérové nastavenie displeja, ktoré je mo?né plne prispôsobova? svojim potrebám. Je mo?né si vybra? z dvoch prednastavených re?imov zobrazenia alebo si ho plne upravi? pod?a seba. Bez problémov sa dá zmeni? kontrast, sýtos? farieb, jas obrázkov, ostros? zobrazenia a v neposlednom rade teplota farieb. Pri videu som ocenil dynamický kontrast, ktorý e?te vä??mi pomáha pri dokonalom farebnom podaní. Future si dáva zále?a? aj na ochrane na?ich o?í a v nastaveniach displeja je tak mo?né regulova? ?kodlivú modrú farbu.

Výkon a pamä?

Zlatá stredná cesta

 

Tak ako som u? spomínal, model Future je sú?asnou vlajkovou lo?ou spolo?nosti Ulefone. Tento výrobca je v?ak známy tým, ?e sa zbyto?ne nenahá?a za výkonom, ktorý be?ný spotrebite? ?asto ani nevyu?ije. Ulefone tak ?asto siaha po sú?iastkach strednej alebo ni??ej triedy, ?o sa v?ak pozitívne prejaví na kone?nej cenovke. Future teda nie je výnimkou a pohá?a ho procesor od spolo?nosti MediaTek, ktorým je 8-jadrový Helio P10. Jadrá sú typu ARM Cortex-A53 a ka?dé z nich be?í na taktovacej frekvencii 1,95 GHz. Tento ?ipset spolupracuje s grafickým akcelerátorom ARM Mali-T860, ktorý obstaráva v?etky grafické výpo?ty. Výkonom teda Ulefone Future rozhodne neohúri, no na druhú stranu ani nikoho neurazí.

ulefone-future-recenzia (2)

Na vlastnej ko?i som si odskú?al viacero graficky náro?ných 3D hier, ktoré be?ali plynulo bez záva?nej?ích zásekov a spomalení. Hranie hier v?ak smartfónu dalo mierne zabra?, ?o sa prejavilo na jeho zvý?enej teplote. Napriek tomu v?ak túto mierne zvý?enú teplotu nepova?ujem za negatívum hlavne kvôli horúcemu letnému po?asiu, ktoré sprevádzalo moje testovanie a taktie? treba poveda?, ?e Future som zaka?dým v rukách dr?al bez problémov. Pamä? RAM ?íta úctyhodnú ve?kos? 4 GB, ?o je v strednej triede stále pomerne nevídané. Opera?ná pamä? tejto ve?kosti sa stará o svi?ný multitasking a na ne?elané ukon?ovanie aplikácií mô?ete zabudnú?.

Interné úlo?isko dosahuje 32 GB, z ktorých u?ívate? reálne vyu?ije ni??iu hodnotu, ktorá ?iní 25,05 GB. Napriek tomu v?ak nie je ?iadny dôvod na smútok a na dáta náro?ní pou?ívatelia majú mo?nos? roz?íri? pamä? tohto zariadenia a? o 128 GB prostredníctvom pamä?ových kariet. Ak by sa v?ak náhodou niekomu stále málilo, je tu mo?nos? vyu?i? OTG funkcionalitu, ktorá si hravo poradí s USB zariadeniami.

Opera?ný systém

V jednoduchosti je krása, no netreba to prehá?a?

 

Ulefone predáva v?etky svoje zariadenia s takmer ?istým systémom bez záva?nej?ích zásahov. Preto nie je ?iadnym ve?kým prekvapením, ?e model Future taktie? disponuje ?istým Androidom vo verzii 6.0 Marshmallow. Prekvapilo ma v?ak pomerne malé mno?stvo predin?talovaných aplikácií, ktorých som napo?ítal dovedna 20. Google slu?by sú v úplne najni??om rozsahu a okrem Obchodu Play som v zariadení nena?iel predin?talovanú ?iadnu inú aplikáciu, ktorá pochádza od tohto softvérového giganta.

Okrem malého mno?stva predin?talovaných aplikácií ma prekvapila aj naozaj slabá mo?nos? prispôsobenia. Upravi? je mo?né iba usporiadanie tla?idiel, ktoré sú umiestnené priamo na displeji a tým pádom si z neho berú men?iu ?as?. ?iadne ?al?ie mo?nosti úprav teda neh?adajte a bohu?ia?, nie je mo?né nastavi? ani percentuálne zobrazenie batérie ?i farbu notifika?nej LED diódy. Notifika?ný panel nemo?no zobrazi? po?as zamknutého stavu a rovnako sa nedá zmeni? ani usporiadanie jeho dla?díc. Predin?talovaný launcher nane??astie prichádza s nevkusnými ikonkami, ktoré pochádzajú e?te zo staru?kého Androidu 4.4 KitKat. Z domovskej obrazovky nie je mo?né odstráni? vyh?adávaciu li?tu, ktorá by taktie? mohla prejs? miernym redizajnom.

Systém v?ak predsa len ponúka oproti ?istému Androidu ?o to navy?e a S?ahovanie Turbo, ktoré kombinuje Wi-Fi pripojenie spolu s rýchlymi LTE sie?ami, sa postará o naozaj rýchle preberanie vä??ích súborov. Za zmienku stojí taktie? funkcia Plánované zapnutie a vypnutie, ktorá sa postará o vypínanie, respektíve zapínanie zariadenia za vás. Vstavaný správca súborov je pomerne jednoduchý a na otvorenie zlo?itej?ích súborov odporú?am doin?talova? alternatívu z Obchodu Play. To isté platí aj o internetovom prehliada?i, ktorý navy?e nedoká?e vyh?adáva? cez Google vyh?adáva?.

Po?as môjho testovania som sa stretol s niektorými nedostatkami a priznám sa, ?e ma Ulefone Future zopárkrát aj nepríjemne prekvapil. Pri otváraní aplikácie fotoaparátu som sa párkrát stretol s jej spomalením, respektíve následným pádom. Zrejme najmenej ma v?ak pote?il skener odtla?kov, ktorý ani po pridaní troch odtla?kov na jediný prst nefungoval na 100 %. Práca tohto skenera je v?ak z ve?kej ?asti ovplyvnená hlavne jeho umiestnením na bo?nej hrane s hrúbkou 8,6 milimetra. V?etky tieto chyby v?ak v budúcnosti mô?e vyrie?i? OTA aktualizácia systému, ktorej som sa po?as testovania ?ia? nedo?kal.

Výdr? batérie

Jednodenná klasika

ulefone-future-recenzia (7)

V dne?nej dobe sa v?etky komponenty pou?ívané v smartfónoch, okrem jediného, inovujú neskuto?nou rýchlos?ou. Ten, ktorý bohu?ia? nemá to ??astie, je v?ak zárove? jedným z najdôle?itej?ích. Hovorím o batérii. Navy?ovanie kapacity zrejme nepredstavuje cestu, ktorou by sa spolo?nosti chceli vyda?. Povedzme si úprimne, existuje len malá skupinka jedincov, ktorá by si kvôli ve?kej batérii kúpila zariadenie hrubé 2-3 cm. Presne kvôli tomu sa spolo?nos? Ulefone rozhodla, ?e model Future obdarí batériou s kapacitou 3000 mAh. Spo?iatku som bol vo?i výdr?i tohto zariadenia mierne skeptický, hlavne kvôli procesoru, ktorý je vyrobený 28 nm technológiou. Moje obavy sa zo za?iatku javili ako opodstatnené, no po pár d?och pou?ívania sa výdr? batérie ustálila na stabilných hodnotách.

Moje pou?ívanie zah??alo permanentne zapnutý 4G mobilný internet, ktorý som vypol len po?as 20 minútového hrania hry CSR Racing 2. Z kapacity batérie si ?o to zobrali aj sociálne siete spolu s prehliadaním internetu. Po?as tohto d?a som urobil zhruba 50 snímok a zhruba hodinu som mal zapnuté GPS. Okrem toho som 10 minút prezeral videá na YouTube a uskuto?nil 4 krátke hovory. Takéto pou?ívanie sa dá pova?ova? za vskutku náro?né a sved?í o tom aj výdr? 18 hodín a 47 minút, pri?om displej bol rozsvietený 4 hodiny a 25 minút. Hoci je táto výdr? vcelku chvályhodná, dva dni by Ulefone Future zvládol len pri naozaj striedmom pou?ívaní.

Slu?nú, no ni?ím zaujímavú výdr? potvrdili aj ?tandardizované benchmarky, ktoré sa zaoberajú testom výdr?e batérie. Spolo?nos? Ulefone na svojej oficiálnej stránke uvádza, ?e zariadenie prichádza s podporou rýchleho nabíjania. S jej pomocou by sa malo údajne nabi? z 0 % na 100 % za menej ako hodinu. Moje reálne testovanie v?ak túto informáciu vyvracia a nabitie z 15 % po 90 % kapacity zabralo presne 1 hodinu a 40 minút. Drvivú vä??inu tohto ?asu si v?ak ukrojilo nabitie do 80 % a ?al?ie percentá u? pribúdali pravidelne po 10 sekundách.

Fotoaparát

Chce to pevnú ruku

ulefone-future-recenzia (3)

Sníma? Samsung S5K3P3 CMOS s rozlí?ením 16 MPx spolu s ISOCELL technológiou, PDAF zaostrovaním a clonou f/2.0. Presne takáto výbava sa ukrýva pod ?tvorcovým sklí?kom fotoaparátu. ?lovek by od fotoaparátu týchto parametrov o?akával nadpriemerné fotografie a aj tomu tak je. Teda aspo? z ?asti. Pri ideálnych svetelných podmienkach sníma? doká?e ?vy?arova?? zábery, ktoré disponujú príkladným farebným podaním a vcelku dobrou svetelnos?ou. Ak je v?ak svetla prive?a, fotoaparát ho nespracuje ve?mi vierohodne a fotografie sú následne presvetlené. Presvetlené snímky taktie? spôsobujú mierne vyblednutie farieb a hor?ie vykreslenie detailov. Zaostrovanie je azda najslab?ím ?lánkom fotoaparátu Ulefone Future. Pravý horný roh je na v?etkých fotografiách mierne rozostrený a aby toho nebolo málo, tak pri vytváraní snímok treba ma? naozaj pevnú ruku, preto?e inak budú výsledné zábery neostré. Pri HDR fotografiách pravidlo pevnej ruky platí e?te viac, ke??e zaostrenie a následné zachytenie snímky v tomto re?ime trvá pekelne dlho.

Azda najviac ma pote?ili Makro snímky, ktoré vyzerajú viac ne? dobre. V popredí sú vcelku dobre zaostrené a naopak v pozadí bada? mierne rozostrenie, ktoré pôsobí ve?mi pekne. No?né zábery sú naopak jedna ve?ká katastrofa a prive?mi im nepomáha ani dvojtónová prisvetlovacia LED-ka. Fotografie vytvorené v noci sú plné ?umu a pre jeho redukciu odporú?am nastavi? re?im HDR.

Makro

No?né

Rozsiahlu galériu fotografií nájdete na tomto odkaze.

Nahrávanie videa je mo?né uskuto?ni? najviac v klasickom Full HD rozlí?ení s 30 snímkami za sekundu a na 4K video sa jednoducho nedostalo. S oh?adom na ve?kos? internej pamäte je v?ak vynechanie 4K nahrávania pochopite?né.

Aplikácia fotoaparátu je mierne zlo?itá na orientáciu a vä??ina nastavení sníma?a je skrytá. Potiahnutím do boku sa otvorí menu dokopy 15 efektov a tradi?né ozubené koliesko skrýva ostatné nastavenia. V nich je mo?né meni? ve?kos?, rozlí?enie fotografie alebo videa a manuálne upravova? ich vlastnosti.

Konektivita

V?etko tak, ako má by?

ulefone-future-recenzia (10)

Ulefone si je plne vedomý toho, ?e v Európe majú ich zariadenia pomerne slu?né predaje. Preto nie je ?iadnym ve?kým prekvapením, ?e vlajková lo? Ulefone Future prichádza s plnou podporou ?európskych? LTE sietí. Tie je navy?e mo?né vyu?i? a? s dvomi SIM kartami, tak?e ?vlá?enie? dvoch zariadení u? nebude potrebné. Po?as môjho testovania som primárne na SMS a hovory vyu?íval kartu od Orange-u. Druhá karta, ktorá mi obstarávala mobilný internet, pochádza od spolo?nosti Swan. Obe tieto SIM karty fungovali v mieste môjho bydliska bezchybne, ?o dokazuje aj prilo?ený speedtest.

Pri vyu?ívaní dvojice SIM kariet jednoducho zvolíte, ktorú z nich potrebujete na SMS správy, hovory, ale aj mobilné dáta. Podporovaná je akáko?vek kombinácia a rozhodnutie je iba na vás. Pri otvorení aplikácií Telefón a Odosielanie správ sa v notifika?nej li?te zobrazí menu, ktoré vám umo?ní zmeni? predvolene nastavenú kartu v prípade, ?e sa rozhodnete vyu?i? tú druhú. Ak v?ak chcete pou?i? pamä?ovú kartu, je potrebné jednu so SIM kariet vybra?, preto?e slot, do ktorého v?etky karty zapadajú, je hybridný. Túto skuto?nos? pova?ujem za miernu nevýhodu, no v tomto roku nie sú hybridné sloty ni?ím nezvy?ajným.

?al?ou nevýhodou je absencia NFC ?ipu. Naopak Wi-Fi dual-band 802.11n, FM rádio, Bluetooth 4.0, Miracast, OTG a GPS sú v Ulefone Future implementované v plnej sile. V ?iadnom z týchto pripojení som nespozoroval nejaké problémy a v?etko fungovalo priam uká?kovo. Fix GPS satelitov prebehol v?dy do 5 sekúnd a presnos? polohy bola takmer v?dy presná s malou odchýlkou.

Multimédiá

Starí známi

ulefone-future-recenzia (9)

Spomínate si e?te na Android 4.0? Nie? Tak verte ?i nie, pri tomto smartfóne by ste si na? rozhodne zaspomínali. Aplikácia galérie, ktorá sa rozprestiera na 5,5-palcovom displeji stvorenom na prezeranie filmov toti?to prichádza v rovnakej podobe, ako tomu bolo pri Androide ICS. Po jej otvorení vás privítajú obrázky usporiadané v zlo?kách. Ak otvoríte jednu z nich, tak sa vám zobrazia v?etky snímky danej zlo?ky usporiadané v riadkoch po 3. V galérii nechýba mo?nos? základného upravovania, no ak to s upravovaním fotografií myslíte vá?ne, odporú?am stiahnu? nejakú alternatívu z Obchodu Play.

To isté platí aj pre prehráva? videa, ktorý je integrovaný priamo v tejto jednoduchej galérii, a rovnako aj pre prehráva? hudby s jednoduchým ekvalizérom. Prehráva? spustí viacero zvukových formátov cez poriadne hlasný hlavný reproduktor. Treba si v?ak da? pozor na nízke basy. Poriadne v?ak pote?il výstup do slúchadiel, ktorý je priam uká?kový.

Záver

Ulefone Future: Budúcnos? zatia? v nedoh?adne

ulefone-future-recenzia (16)

Dva tý?dne intenzívneho testovania jedného z najkraj?ích smartfónov strednej triedy pre?li ako voda a závere?né zhrnutie je tu. V ?om by som sa rád vyjadril ku v?etkým kladom, ale aj záporom, ktoré som po?as tohto obdobia postrehol. Úplne na za?iatku ma milo prekvapilo predajné balenie, ktoré toho obsahovalo viac, ne? som o?akával. Kon?trukcia vyrobená z kvalitného hliníka síce mala jednu chybi?ku, no za oku lahodiaci dizajn dávam tomuto zariadeniu rozhodne ve?ký palec hore. Mierne ma v?ak sklamal displej, ktorý pôsobí naozaj nádherne, no jeho okraje nefungujú tak, ako by som o?akával. Spolo?nos? Ulefone v?ak sama priznala, ?e pri výrobe tohto displeja sa musela vysporiada? s viacerými problémami, ktoré sa jej zrejme nepodarilo úspe?ne vyrie?i?.

ulefone-future-recenzia (15)

Verím, ?e Ulefone prinesie do systému v budúcnosti viacero nastavení, ktoré umo?nia zmeni? niektoré jeho nepekné dizajnové vlastnosti. Z fotoaparátu mám mierne rozporuplné pocity, zatia? ?o ma príjemne pote?ila výdr? batérie a výkon tohto zariadenia. Názov Future znamená v preklade z angli?tiny ?budúcnos?? a pevne verím, ?e toto sloví?karenie má symbolizova? vylep?enie smartfónov od tejto ?ínskej spolo?nosti. Ulefone Future má na toto zlep?ovanie na?liapnuté naozaj dobre, no stále ho zu?uje zopár nedostatkov, ktoré bránia v jeho plnom rozkvete. Treba si v?ak uvedomi?, ?e toto prekrásne zariadenie stojí v e-shope Everbuying.net len 201 ? s pou?itím kupónu Fonyzciny a za túto sumu jeho kúpu ur?ite nebudete ?utova?.

Kúpi? Ulefone Future za 201 ? (kupón Fonyzciny)

Aká je tvoja reakcia?
Milujem to
16%
Páči sa mi to
37%
Chcem to
21%
Mám to
0%
Nepáči sa mi to
21%
Neznášam to
5%
O autorovi
Patrik Tarics
Pre technológie dýcham! Okrem toho ma však zaujímajú aj dobré filmy, seriály, hudba a šport každého druhu. Ak chceš so mnou prehodiť pár slov, môžeš ma kontaktovať na mail [email protected]