Recenzia | Elephone P9000: Nie všetko na papieri sa blyští

elephone-p9000-hodnotenieSpolo?nos? Elephone rýchlo naberá na popularite a vydáva jeden smartfón za druhým. To v?ak spôsobuje u niektorých ?udí ve?a pochybností, ?i sú v?etky smartfóny aj kvalitne spracované a vyladené do posledného detailu. V tejto recenzii sa na nové Elephone P9000 podrobne pozrieme a potvrdíme alebo vyvrátime tieto pochybnosti.

Sleduj Fónyz?íny.sk aj na Facebooku, Google+ a Instagrame!

Elephone postupne zaradí do predaja a? 3 verzie P9000 a to Lite, Edge (?) a normálnu verziu. V na?ej recenzii sa pozrieme na zúbok hlavnej vlajkovej lodi s ozna?ením Elephone P9000. Na prvý poh?ad je to výborné zariadenie, aspo? po stránke ?pecifikácií, ktoré zah??ajú 8-jadrový Helio P10, 4 GB RAM, 32 GB ROM, ktoré mô?ete e?te aj navý?i? pomocou microSD karty. Tak kde je teda há?ik?

K?ú?ové ?pecifikácie Elephone P9000:

 • V?eobecné:
  • GSM (2G): 850 / 900 / 1800 / 1900 MHz
  • WCDMA (3G): 850 / 900 / 1900 / 2100 MHz
  • LTE (4G): 800 / 900 / 1800 / 2100 / 2600MHz
 • Rozmery a váha: 148.4 x 73.2 x 7.3 mm, 146 g
 • Displej: 5,5?, kapacitná LTPS OGS obrazovka s rozlí?ením 1920 x 1080 pixelov, Multitouch, 401 ppi
 • ?ipset: Mediatek Helio P10 (64-bit)
 • CPU: Osemjadrový, Cortex-A53, 2 GHz
 • GPU: ARM Mali-T860 MP2 700MHz
 • RAM: 4 GB
 • OS: Android 6.0
 • Pamä?: 32 GB (pre pou?ívate?a dostupných 25,43 GB), slot pre microSD do 256 GB
 • Fotoaparát: 13 MPx sníma? Sony IMX 258, laserové zaostrovanie dvojtónový LED blesk, detekcia tváre, HDR, fázové zaostrenie PDAF, clona f/2.0
 • Predný fotoaparát: 8 MPx sníma? OV8858, 84 stup?ový záber objektívu
 • Video kamera: [email protected] fps, [email protected] fps
 • Konektivita: Wi-Fi 802.11 a/b/g/n (2.4 GHz/5GHz), Wi-Fi Direct, Hotspot, Bluetooth 4.0, microUSB typ C, OTG, GPS s AGPS a GLONASS, ?tandardný 3.5mm audio jack, Dual SIM (microSIM & nanoSIM, dual stand-by), NFC
 • Batéria: 3000 mAh
 • Ostatné: minimalizácia aplikácií, multitasking, bezkontaktné nabíjanie, inteligentné tla?idlo, ?íta?ka odtla?kov prstov, akcelerometer, informa?ná dióda, kompas, gyroskop, proximity senzor, svetelný senzor, magnetický senzor, rýchle nabíjanie

Elephone P9000 si mô?ete zakúpi? v e-shope Gearbest.com

Balenie

Chce? viac? Dokúp si ma!


DSC_0693
Elephone P9000 prichádza v malej, aj ke? trochu hrubej plastovej krabici. Po otvorení v nej nájdeme iba smartfón, silikónový obal, manuál, spinku na otvorenie dvierok pre SIM a USB kábel. Okrem toho tu nájdeme e?te malý odkaz, aby sme si kúpili od nich originál nabíja?ku, ktorá podporuje rýchle nabíjanie. Prvé (nemilé) prekvapenie po otvorení balenia.

DSC_0739
Elephone pripravil naozaj pestrú ponuku príslu?enstva, no v základnom balení nedostanete ani nabíja?ku, preto je dobré sa na to pripravi? a pribali? ju do ko?íka u? pri nákupe. Volite?né príslu?enstvo teda tvorí rýchla nabíja?ka s technológiou Pump Express Plus (PE+), USB kábel podporujúci rýchle nabíjanie, bezdrôtová nabíja?ka (zatia? nie je v prejdaji), reaktívny ko?ený obal a tvrdené sklo. Príplatok za toto rozsiahlej?ie balenie je 28 ?.

DSC_0741

Kon?trukcia a dizajn

Má aj svoje muchy

DSC_0718
Kon?trukcia Elephone P9000 pozostáva predov?etkým z kovového rámu a zadného plastového krytu. Zadný plastový kryt sa pokú?a na prvý poh?ad vytvori? dojem, ?e ide o sandstone povrch, rovnako ako pri smartfóne OnePlus 2. Ke? sa ho v?ak dotkneme, rozdiel je mo?né okam?ite pocíti?, preto?e je ove?a jemnej?í. Samotný kryt nikde nev?zga, no po pritla?ení je vidie? jeho ohýbanie. Vnútorná kon?trukcia je v?ak dostato?ne pevná a smartfón sa neohýba, a to aj v?aka dobrej vnútornej kostre a svojmu kovovému rámu.

Na zadnej strane nájdeme logo výrobcu, fotoaparát, dvojtónový blesk, laserové zaostrovanie a tie? ?íta?ku odtla?kov prstov. Kovový rám zariadenia obsahuje matnú povrchovú úpravu, ktorá zabra?uje zachytávaniu odtla?kov prstov. Ovládacie funk?né prvky sú na ráme rovnomerne rozmiestnené.

Na ?avom boku nájdeme ?peciálne inteligentné tla?idlo, ku ktorému je mo?né priradi? aplikáciu na spustenie, prípadne po jeho dlhom stla?ení dôjde k prepnutiu smartfónu do re?imu vibrovania. Okrem neho je tu aj zásuvka pre 2 microSIM alebo 1 microSIM a 1 microSD kartu s kapacitou a? neuverite?ných 256 GB.

P900 -004
Na pravej strane je to dvojica tla?idiel napájania a hlasitosti. Tla?idlá sú vsadené pomerne vo?ne a po zatrasení je mo?né po?u? ich pohyby a hrkanie. Na hornej strane nájdeme výrez pre anténu a tie? 3,5 mm audio jack. Spodná strana obsahuje výrezy pre anténu, ale tie? aj 2 mrie?ky, pri?om len v jednej z nich je reproduktor. Najvä??ím lákadlom spodnej strany je v?ak obojstranný USB Typu-C kontektor.

Najzaujímavej?ie je v?ak prevedenie prednej strany, ktorá obsahuje 5,5″ displej, no ve?kostne P9000 nerozoznáte od 5″ smartfónu pri poh?ade zozadu alebo prirovnaní k inému smartfónu. Elephone získal priestor pre vä??í displej tým, ?e zú?il rámiky okolo.

DSC_0684
Bo?né rámiky sú v?ak stále celkom ve?ké, výrobca udáva ?írku 1,8 mm. V?aka tomu P9000 dosahuje pomer displeja k telu 82%. Pod displejom nájdeme jedno centrálne tla?idlo, ktoré slú?i aj ako notifika?ná dióda. Model, ktorý som testoval, trpel výrobnou chybou, ktorá spôsobovala, ?e notifika?ná dióda svietila len polovi?ne.

Centrálne tla?idlo má a? 3 funkcie, na stla?enie sa správa ako spä?, dvojklik ako domov a dlhé podr?anie zobrazí aplikácie na pozadí (multitasking). Nad displejom je umiestnený svetelný senzor so senzorom priblí?enia, slúchadlom a 8 MPx fotoaparátom.

Celkovo smartfón dosahuje vyvá?enú hmotnos? 146 g.

Displej

Vä??í panel s rovnakým rozlí?ením

DSC_0736
Elephone P9000 obsahuje ve?ký 5,5″ displej, ktorý sa v?ak v?aka svojim úzkym rámikom výrazne nepodpísal na zariadení zvä??ením celkovej ve?kosti. Výbornú jemnos? zabezpe?uje FullHD rozlí?enie v kombinácii s LTPS a OGS technológiou. V?aka tomu hustota pixelov dosahuje 401 ppi. Pou?ívanie smartfónu v tme je nepohodlné, preto?e minimálna hodnota jasu je pomerne vysoká. Hodnota maximálneho jasu sa tie? zaraduje medzi tie priemerné a na letnom slnku vám to Elephone vôbec neu?ah?í. Displej nemá problémy s pozorovacími uhlami. Farby sú vierohodné a e?te je mo?né ich dodato?ne vyladi? pou?itím nástroja MiraVision.

Výkon a pamä?

Kone?ne nie?o pou?ite?né z dielní Mediateku


DSC_0744
Elephone pri výrobe siahlo po zatia? nie a? tak pou?ívanom ?ipsete Mediatek Helio P10. Písmenko P symbolizuje, ?e ide o procesory ur?ené pre strednú triedu. V sú?asnosti by som v?ak povedal, ?e Helio P10 sa radí medzi tie najlep?ie ?ipsety, ktoré Mediatek ponúka. Výkonnostne je Elephone P9000 výborne vyvá?ené zariadenie. Beh systému je plynulý a to aj v?aka 4 GB RAM, ktoré zabezpe?ujú rýchly multitasking bez ?akania. V poslednej aktualizácii pridal Elephone aj ?asovanú úlohu, ktorá po ur?itom ?ase zariadenia v re?ime spánku vyma?e pamä? RAM a vy tak dostanete po prebudení znovu ?isté a svi?né zariadenie. Spomalí to v?ak spú??anie aplikácií, ktoré u? boli v pamäti RAM na?ítané a z toho dôvodu je mo?né v nastaveniach zvoli? takzvaný whitelist, ?o je zoznam aplikácií, ktoré tento ?isti? preskakuje. Elephone zvláda hospodári? efektívne s výkonom a pri zá?a?i nie je a? tak cíti? zahrievanie. Iba mierne v okolí fotoaparátu a ?íta?ky prstov. Je to v?ak v prijate?ných hodnotách. Va?e dáta mô?ete uschova? v 32 GB (25,5 GB dostupných) úlo?isku. Ak by vám to bolo málo, pamä? mô?ete roz?íri? a? na neuverite?ných 256 GB pomocou jednej microSD karty.

 

TIP: Pre zobrazenie hodnôt prejdite my?ou ponad graf

Opera?ný systém

Marshmallow a ve?mi ve?ký priestor na prispôsobovanie


Spolu s Elephone P9000 sa do va?ich rúk dostáva nový ?istý Android 6.0, ktorý okrem základných vylep?ení, ktoré nová verzia priná?a, obsahuje aj ve?a doplnkových vychytávok pridaných samotným výrobcom, tie v?ak nie sú prelo?ené do sloven?iny a ich nastavenia prebiehajú v angli?tine.

Úplne prvá unikátna funkcia, ktorá vám vrazí priamo do o?í je Turbo s?ahovanie, ktoré doká?e s?ahova? súbory prostredníctvom vyu?itia Wi-Fi a mobilných dát naraz, ?ím doká?ete výrazne zní?i? ?as s?ahovania ve?kých súborov. Ke??e smartfón obsahuje notifika?nú LED, jej fungovanie si mô?ete prispôsobi? v nastaveniach. Notifika?ná LED pomaly bliká s plynulým prechodom. Mo?né je si zvoli? tie? ?as, ako dlho po prijatí notifikácie bude blika?.

Zabezpe?enie systému je doplnené o ?íta?ku odtla?kov prstov. Aby bolo mo?né ?íta?ku odtla?kov prstov pou?íva?, musíte ma? predtým nastavené heslo alebo vzor, PIN je v sú?asnosti nepodporovaný. Mô?ete na?íta? a? 5 prstov. Prst na?ítate postupne z viacerých polôh aby sa zabezpe?ila vy??ia ?anca zhody. Odporú?am si jeden prst nasníma? pre viac obalov z dôvodu rozdielnych výrezov okolo ?íta?ky, ktoré vá? prst zvyknú hmatom smerova? na senzor. Priemerný ?as odomknutia som nameral 0,4 sekundy.

Dnes je to síce vzácnej?ie, no ak sa vám stále ob?as stáva, ?e sa vám mobil odomkne vo va?om vrecku ?i ta?ke, mô?ete vyu?i? funkciu, ktorá pred odblokovaním overí, ?i sa na zariadení nenachádzajú iné predmety. Nechýba ani tradi?ná funkcia ako sú gestá na vypnutej obrazovke, pomocou ktorých si mô?ete nastavi? akcie na spustenie aplikácií, ovládanie hudby a iné.

Vyu?i? mô?ete aj známe troj-prstové gestá pre vytvorenie snímky obrazovky alebo pre zobrazenie spustených aplikácií (multitaskingu). Ako som vy??ie spomínal, Elephone P9000 obsahuje ?peciálne skratkové tla?idlo umiestnené na ?avej strane. V nastaveniach je mo?né mu priradi? akciu po stla?ení a pri dlhom podr?aní sa mobil automaticky prepne do re?imu vibrácií. Opätovným dlhým podr?aním sa obnoví pôvodný stav hlasitosti ako bol pred stla?ením. Oto?ením mobilu na obrazovku mô?ete stí?i? prichádzajúci hovor, budíky, pozastavi? systémový prehráva? hudby alebo aj videa. Prebudenie zariadenia mô?ete po povolení v nastaveniach vykona? aj tla?idlom prida? hlasitos?.

SAMSUNG CSC

Laserové zaostrovanie je tie? volite?ná funkcia, ktorú je mo?né v prípade potreby aj deaktivova?. Ak by ste sa cítili s jedným tla?idlom pod displejom stratení, tak si mô?ete aktivova? klasické, aj ke? vysúvacie naviga?né tla?idlá. Novinkou v poslednej aktualizácii bol takzvaný ?isti? úloh na pozadí, ktorý po?íta ?as, kedy je mobil uzamknutý a ke? sa po dlhom ?ase nevrátite, je vysoko pravdepodobné, ?e u? sa k posledným aplikáciám v pamäti RAM nevrátite. To vám zabezpe?í, ?e va?e 4 GB RAM ostanú v?dy ?isté a pripravené na nové pou?itie. Pred pou?itím odporú?am nastavi? si v?ak „White list“, ?o je zoznam ignorovaných aplikácií. Ak nejakú vyu?ívate príli? ?asto, jej ukon?ovanie sa mô?e zda? ne?iadúce. Je príjemné vedie?, ?e Elephone myslí na svojich zákazníkov a na svojej vlajkovej lodi s najnov?ím Androidom 6.0 pracuje aj na?alej a ponúka OTA aktualizácie.

Výdr? batérie

Jeden de? vydr?í


Batéria v smartfóne Elephone dosahuje na dne?nú dobu priemerných 3000 mAh, ktoré doká?u poskytnú? dostatok energie pre 1 plnohodnotný de? s trochou telefonovania, 1 hodine na 4G dátach, 2 hodín na WiFi, pri?om smartfón sa radí výdr?ou batérie medzi ?edý priemer. Rovnako tomu nasved?ujú aj výsledky populárnych benchmarkov na batériu ako je PCMark a Geekbench 3.

Netreba v?ak zabudnú? ani na rýchle nabíjanie, v?aka ?omu nabijete svoje zariadenie z 15% na 90% iba za 70 minút. Pre rýchle nabíjanie je v?ak potrebné kúpi? oficiálnu nabíja?ku pre rýchle nabíjanie a tie? aj USB kábel.

 

 

TIP: Pre zobrazenie hodnôt prejdite my?ou ponad graf

Fotoaparát

13 MPx s laserovým zaostrovaním


DSC_0724
Kvalita fotiek z Elephone P9000 sa radí skôr medzi priemer a? podpriemer. Elephone v?ak usilovne pracuje na zlep?ení a u? prvá aktualizácia priniesla výrazné zlep?enie kvality fotiek.

Nové fotky sú ove?a ostrej?ie, aj napriek tomu, ?e stále je mo?né vidie? ?um po priblí?ení. E?te hor?ie je to pri no?ných fotkách, kde ?um takpovediac prevláda. Výrobca udáva, ?e ide o sníma? od Sony IMX258, ktorý sa tu stretáva s výkonným dvojtónovým bleskom a laserovým zaostrovaním. Fotky vznikajú pri clone f/2.0 a ve?kos?ou 13 megapixelov. Kvalita HDR snímok je taktie? hor?ia a výsledné snímky majú vyblednuté farby. Svoju úlohu zohrá HDR dobre a? pri no?ných fotografiách, kedy je jasnej?ia fotka vítaná. Automatická vo?ba vyvá?anie bielej by chcela e?te trochu vyladi? a preto ak chcete kvalitnej?ie fotografie, je ove?a lep?ie si zvoli? manuálne vyvá?enie bielej pod?a vá?ho vkusu.

Lep?iu kvalitu dosahujú no?né makro fotky s bleskom, ktoré v?aka laserovému zostrovaniu nemajú problém správne zaostri? a urobi? tak detailnú snímku.

V?etky fotky v plnej kvalite nájdete tu.

Netreba zabúda? ani na video, ktoré doká?e Elephone P9000 vytvára? vo FullHD rozlí?ení pri 29 snímkoch za sekundu. Samozrejmos?ou je aj mo?nos? ?asozberného videa.

Aplikácia fotoaparátu nepre?la takmer ?iadnymi úpravami. Zaujímavos?ou je schopnos? uklada? RAW fotografie, presnej?ie do formátu .dng.Multimédiá

Nevyvá?ený reproduktor


DSC_0695
Elephone P9000 má v sebe ve?ký multimediálny potenciál hlavne v?aka 5,5″ FullHD displeju. Celé nad?enie z vás v?ak opadne, ke? ho budete po?u? hra?, hlavný reproduktor má ve?mi ve?kú minimálnu úrove? hlasitosti, ?o sa tak nehodí na pozeranie rozprávok na dobrú noc, ale aj celková kvalita výstupného zvuku je na ve?mi zlej úrovni, ktorá sa e?te viac zhor?uje s narastajúcou hlasitos?ou. Ob?as som zaznamenal problémy, kedy z neznámeho dôvodu nechcel reproduktor vydáva? ?iadne zvuky. Systémový prehráva? hudby sa zaobi?iel tie? bez úprav, obsahuje vstavaný ekvalizér a v systémových nastaveniach mô?eme nájs? nástroj na zvý?enie hlasitosti, prípadne basov. Výstup cez 3,5 mm jack a Bluetooth dosahuje priemerných kvalít.

Doogee_Y100_Pro_Screenshots_Screenshot_2015-09-13-14-13-42

Konektivita

Pripravený pre Slovensko

P900 -005
Elephone u? od výroby poskytuje výbornú konektivitu po stránke frekvencií, predov?etkým 4G LTE sietí. Podporuje v?etky Slovenské frekvencie a z toho dôvodu si mô?ete bez problémov u?íva? rýchly internet takmer kdeko?vek.

 • GSM (2G): 850 / 900 / 1800 / 1900 MHz
 • WCDMA (3G): 850 / 900 / 1900 / 2100 MHz
 • LTE (4G): 800 / 900 / 1800 / 2100 / 2600 MHz

Kvalitou príjmu signálu sa tie? ve?mi nelí?i od konkuren?ných smartfónov. Ak máte radi rýchly internet a radi s?ahujete filmy, ur?ite vás oslní podpora Wi-Fi 802.11 a/b/g/n  a to nielen pri 2.4 GHz, ale aj rýchlych 5 GHz. E?te stále vám je to málo? Nezabúdajte na u? spomínané Turbo s?ahovanie, ktoré vám umo?ní s?ahova? naraz z Wi-Fi a mobilných dát. Konektivita tu v?ak nekon?í, Elephone P9000 podporuje tie? NFC, OTG, bezdrôtové nabíjanie a Bluetooth 4.0. Testom neuniklo ani GPS. ?istý fix GPS bez dát trval a? 56 sekúnd. Poloha sa následne dr?ala dobre a nelietala po okolí, ?o dokazuje aj test pomocou aplikácie Moje Trasy, kedy bolo zariadenie umiestnené na jednom mieste bez pohybu 30 minút. Zariadenie by pri tom nemalo prejs? ?iadnu vzdialenos?. Elephone „pre?iel“ 17 metrov, ?o je ve?mi dobré skóre oproti iným. Nakoniec som v?ak s mobilom vybehol do terénu a zaznamenával som trasu pomocou aplikácie Endomondo. Celý záznam trasy nájdete tu.

Záver

Elephone P9000: Nie v?etko na papieri sa bly?tí

DSC_0678
Smartfón Elephone P9000 sa nesna?í v ni?om vynika?, oslni? nás výborným výkonom za cenu batérie alebo presne naopak. Pokúsi sa skôr uspokoji? ka?dý smer a tie? nikoho neodradí svojou pestrou konektivitou zah??ajúcou NFC, plnú podporu 4G LTE, Wi-Fi 2.4 GHz a 5 GHz a viac. Aj zvuk sa dá znies? zo za?iatku, no kvalita ide prudko dole so zvy?ujúcou sa hlasitos?ou. K Elephone P9000 je k dispozícii tie? ?iroká ponuka príslu?enstva od bezdrôtovej nabíja?ky cez silikónový obal, ko?ený obal, tvrdené sklo a? po rýchlu nabíja?ku. Fotoaparát svojou kvalitou nepote?í a ne?akajte tak o?arujúce výsledky. 4 GB RAM vám poskytnú dos? priestoru pre okam?itý multitasking a prepínanie medzi aplikáciami. Práve výborne optimalizovaný opera?ný systém je jednou z najsilnej?ích stránok Elephone P9000. Pote?í aj vnútorné 32 GB úlo?isko, ktoré je mo?né roz?íri? a? o neuverite?ných 256 GB pomocou microSD karty.

DSC_0737
Toto v?etko ovláda procesor Mediatek Helio P10 cielený pre strednú triedu, no v pomerne vy??ej cenovej relácii by som o?akával viac. Zárove? je aj trochu oh?aduplný k batérii a nezaznamenal som problémy s výrazným prehrievaním pri zá?a?i. Vzh?adom na v?etky aspekty Elephone P9000, je cena stanovená na 255 ? naozaj vysoká. V tejto cenovej relácii sa predáva napríklad Xiaomi Redmi Note 3 Pro ?i Xiaomi Mi4c, ktoré svojou výbavou dohá?ajú drah?ie high-end smartfóny a pravdupovediac, P9000 im nesiaha ani po päty.

Elephone P9000 si mô?ete zakúpi? v e-shope Gearbest.com

+Plusy – Mínusy
+Výborná konektivita -Ve?mi skromný obsah základného balenia
+?iroká ponuka príslu?enstva -Podpriemerný zvuk z hlavného reproduktora
+?peciálne funkcie a inteligentné tla?idlo  -Vysoká cena vzh?adom na schopnosti smartfónu
+Výborne optimalizovaný systém
Aká je tvoja reakcia?
Milujem to
0%
Páči sa mi to
13%
Chcem to
50%
Mám to
0%
Nepáči sa mi to
38%
Neznášam to
0%
O autorovi
Juraj Vasek
Som študent Gymnázia Viliama Paulinyho - Tótha v Martine. Venujem sa výrobe programov a webových stránok. Vlastnil som mobily ako iNew V3, Doogee DG550 a UMI Zero, Elephone P9000 a veľa ďalších. Aktuálne používam Xiaomi Mi5. V prípade akýchkoľvek otázok sa ma nebojte kontaktovať na [email protected]