Recenzia | Doogee Y300: Málo je niekedy viac

doogee-y300-hodnotenieDoogee sa svojou ponukou zameriava skôr na lacnej?ie smartfóny v ni??ích a? stredných triedach. V?etky ponúkajú  príjemnú cenovku a k nej odpovedajúci hardvér, ktorý nikoho neurazí. Dnes si predstavíme ?al?í smartón zo série Y, ktorá sa ?pecializuje na men?ie, 5″ zariadenia s príjemným dizajnom, ktoré výborne padnú do ruky.

Sleduj Fónyz?íny.sk aj na FacebookuGoogle+ Instagrame!

Doogee Y300 je typickým zariadením série Y. Na rozdiel od ostatných, pri tomto modeli sú charakteristické ?rty naplno rozvinuté a ucítite ich u? po prvom chytení smartfónu do ruky. To v?etko sa podarilo zvládnu? s ve?mi nízkym rozpo?tom a cena sa zastavila na 105 ?.

K?ú?ové ?pecifikácie Doogee Y300:

 • V?eobecné:
  • GSM (2G): 850 / 900 / 1800 / 1900 MHz
  • WCDMA (3G):  900 / 2100 MHz
  • 4G LTE: 800 / 1800 / 2100 / 2600 MHz
 • Rozmery a váha: 138 x 70.6 x 6.9 mm, 168,8g
 • Displej: 5?, kapacitná LCD obrazovka s rozlí?ením 1280 x 720 pixelov, Multitouch, 293 ppi, 2,5D zakrivenie
 • ?ipset: MT6735 (64-bit)
 • CPU: 4 jadrá ARM Cortex A53 s taktom 1 GHz
 • GPU: Mali-T720
 • RAM: 2 GB
 • OS: Android 6.0 (Marshmallow) + grafická nadstavba
 • Pamä?: 32 GB + 32 GB vstavaná microSD (vymenite?ná a nahradite?ná za microSIM) (pre u?ívate?a dostupných 26 GB)
 • Fotoaparát: 8 MPx SONY IMX219 sníma?, LED blesk, detekcia tváre, HDR, clona f/2.0
 • Predný fotoaparát: 5 MPx OmniVision
 • Video kamera: [email protected] fps,
 • Konektivita: Wi-Fi, dual-band, Wi-Fi Direct, Hotspot, Bluetooth 4.0, microUSB, GPS s AGPS, ?tandardný 3.5mm audio jack
 • Batéria: 2200 mAh
 • Ostatné: Minimalizácia aplikácií, multitasking, akcelerometer, informa?ná dióda, Dual SIM (nanoSIM, dual stand-by)

Doogee Y300 mô?ete kúpi? v e-shopoch za cenu od (Zdroj: Heureka.sk)
Porovna? ceny >>


Balenie

Plné prekvapení, u Doogee zau?ívaný ?tandard

DoogeeY300-149
Doogee Y300 prichádza v modrej krabi?ke stredných rozmerov. Po otvorení uvidíme iba smartfón, ktorý je umiestnený na skrytej krabi?ke. V tejto krabi?ke sa následne skrýva v?etko príslu?enstvo, ktoré zah??a microUSB kábel, USB nabíja?ku, plastový obal, handri?ku na displej, ochrannú fóliu, spinku na otvorenie dvierok pre SIM, adaptér z nanoSIM na microSIM, manuál a slúchadlá.

DoogeeY300-153
To v?ak stále nie je v?etko. Výrobca skryl jedno prekvapenie priamo do smartfónu, pre jeho nájdenie je potrebné otvori? zásuvku pre karty SIM. Nájdete tam vysokorýchlostnú 32 GB microSD pamä?ovú kartu.

DoogeeY300-252


Kon?trukcia a dizajn

Na prvý poh?ad úplne ú?asná kon?trukcia

DoogeeY300-210
?Wow!?, to bolo moje prvé slovo, ke? sa mi tento smartfón dostal prvý raz do rúk. Tie pocity zo sklo-kovového tela s hrúbkou iba 6,9 mm pri iba 105-eurovom zariadení boli neopísate?né. To v?ak stále nebolo najlep?ie na celom mobile. Obe krycie sklá sú zakrivené 2,5D zahnutím.  S 2,5D zakrivením sa experimentovalo u? pri Doogee Y100 Pro. Vtedy to ale nebolo ve?mi dobre zvládnuté, preto?e displej bol lemovaný e?te aj nepríjemným kusom plastu, v?aka ktorému táto technológia zakrivenia nevyu?ila ani z?aleka svoj potenciál.

DoogeeY300-161
Je v?ak príjemné vedie?, ?e Doogee sa z toho ponau?ilo a dalo vzniknú? nie?omu, ako je toto. Smartfón nemá absolútne ?iadnu ostrú hranu po bokoch. V?etko je dokonale zaoblené a displej prechádza do kovu plynulo. Z tohto dôvodu je rados? Doogee Y300 dr?a? v ruke. Na dotyk pôsobí pevným dojmom, ktorý e?te viac zlep?uje celkový dojem. Spodná a vrchná hrana je v?ak rovná, v?aka ?omu je tento dizajn aj praktický. Zariadenie mô?ete bez problémov polo?i? na rovnú plochu a urobi? si spolo?nú fotku bez statívu.

Na prednej strane nájdeme displej, ktorý sa sna?í imitova? displej bez rám?ekov, a to v?aka pou?itiu ?ierneho rámika. Pri vypnutom displeji ho nerozoznáte od displeja. Ke? ho v?ak zapnete, rozdiel si v?imnete ihne?, ale rám?eky si zachovávajú normálnu, priate?skú ve?kos? 2 mm. Pod displejom nenájdeme kapacitné tla?idlá a preto si budete musie? vysta?i? so softvérovými tla?idlami. Nad displejom je umiestnený selfie fotoaparát, slúchadlo a svetelný senzor. Zadnú stranu zdobí logo výrobcu a hore v ?avom rohu ?o?ovka fotoaparátu spolu s LED bleskom. Zvý?enú pozornos? odporú?am venova? tomu, kde smartfón pokladáte, preto?e zadná strana je pomerne klzká a mô?e spôsobi? nechcené pády.

Na spodnej hrane okrem microUSB konektoru nájdeme aj mrie?ku pre reproduktor a mikrofón, a tie? zárezy pre lep?í signál. Vrchná hrana obsahuje iba 3,5 mm jack a pár zárezov pre antény. Hardvérové tla?idlá si na?li svoje miesto na ?avej strane vrátane tla?idiel hlasitosti a tla?idla napájania. Na pravej strane nájdeme kombinovanú zásuvku pre microSIM a nanoSIM alebo microSIM a microSD. Zásuvka sa v?ak zasúva príli? hlboko a pri prechode prstom ponad hranu je mo?né ucíti? ve?mi nepríjemný ostrý povrch.

Displej

?iadne zázraky ne?akajte

DoogeeY300-188
Doogee sa pri výrobe tohto smartfónu dr?alo pri zemi a stavilo na istotu. Doogee Y300 bol vybavený 5-palcovým displejom s HD rozlí?ením, ktorý nebude vy?adova? to?ko výkonu a energie na svoje fungovanie, ne? displeje s vy??ím rozlí?ením. Hustota pixelov 293 ppi poskytuje dostato?nú jemnos?. Jednotlivé pixely sú ?a??ie vidite?né. Uvidíte ich a? v prípade, ak je na displeji kvapka vody alebo trochu po?krabaná fólia na displeji. Pri silnom slnku je mo?né vidie? aj mrie?ku, v ktorej sú usporiadané pixely.

DoogeeY300-219
Sýtos? farieb dosahuje priemerných hodnôt, ?o je normálne vzh?adom na cenu smartfónu. Hor?ie je to s pozorovacími uhlami, ktoré sú z vä??iny smerov a farieb bezproblémové. Pri poh?ade z ?avého boku dochádza k výraznému skresleniu ?ervenej farby na ru?ovú. Maximálny jas dosahuje výborných hodnôt a prácu na zariadení vám neskazí ani slne?ný de?. To v?ak nemô?em poveda? o práci v ?ere. Minimálny jas je výrazný a va?e o?i sa tak pri no?nej práci výrazne unavia.


Výkon a pamä?

Nemáme sa kam ponáh?a?

DoogeeY300-200
Pri výkone muselo Doogee urobi? ve?a kompromisov, nako?ko tenké telo nedoká?e uskladni? ve?ké batérie. Rovnako je náro?nej?ie takéto zariadenie ochladi?. Doogee preto pristúpilo k ceste ni??ieho výkonu. V tele Doogee Y300 bije ?ipset od spolo?nosti Mediatek MT6735 so svojimi 4 jadrami ARM Cortex-A53. Tie be?ia pod nízkym taktom iba 1 GHz. O vykres?ovanie grafiky sa postará GPU Mali-T720. Výkonnostné zázraky ne?akajte, ale pre be?nú prácu to nie je problém. Dokonca si mô?ete zahra? náro?né hry ako napríklad Asphalt 8. Na najvy??ích detailoch grafiky dochádza k zna?nému sekaniu. Miernym zní?ením detailov grafiky o jednu úrove? sa dostanete na úplne plynulú jazdu.

Pamä? je pri tomto zariadení rie?ená celkom zaujímavo. Výrobca deklaruje interného úlo?iska kapacitu a? 64 GB. V skuto?nosti v?ak zariadenie obsahuje 32 GB interného úlo?iska a ?al?ích 32 GB dop??a od výroby vlo?ená 32 GB vysokorýchlostná pamä?ová karta. Pri prvom spustení máte na výber z 2 spôsobov formátovania tejto karty. Karta sa mô?e správa? ako pamä?ová karta alebo doká?e „splynú?“ s interným úlo?iskom. Táto technológia má v?ak e?te stále ve?a múch. Ako interné úlo?isko viete v jednom momente pou?íva? bu? interné úlo?isko zariadenia alebo microSD kartu. Ak ich chcete vymeni?, musíte premiestni? v?etky dáta medzi nimi. Táto funkcia má teda zmysel v prípade, ke? je microSD karta vä??ia ne? interné úlo?isko zariadenia. Toto ale v?aka limitom maximálnej ve?kosti microSD karty vie by? celkom problém. Kúpi? 256 GB  microSD kartu v sú?asnosti nie je problém. Hor?ie je nájs? zariadenie, ktoré ju podporuje. Doogee Y300 taktie? podporuje pamä?ové karty maximálne do 32 GB.

Pamä? RAM dostala kapacitu 2 GB, ?o nie je ve?a, no na plynulý multitasking to úplne posta?uje.

 

TIP: Pre zobrazenie hodnôt prejdite my?ou ponad graf


Opera?ný systém

Mierne vylep?ený Marshmallow

DoogeeY300-197
Doogee pri vo?be opera?ného systému pou?ilo najnov?í Android 6.0 Marshmallow. ?istý sa im ale nepá?il, a tak do?lo aj k niektorým dizajnovým úpravám. Vysúvacia roletka s nástrojmi má svetlé pozadie. Ve?ne ?ivý Internet Explorer sa vrátil do mobilu ako Android aplikácia alebo skôr ikona aplikácie. Nechýbajú ani ?peciálne funkcie a gestá, ktoré je mo?né aktivova? v nastaveniach zariadenia. Systém je sám o sebe ve?mi stabilný a po?as testovania som sa nestretol so samovo?nými re?tartmi zariadenia. V jeden de? som mal problém zapnú? WiFi, ale problém sa po pár hodinách vyrie?il a u? som sa s ním neskôr nestretol.

Doogee Y300 podporuje základné gestá, akým je screenshot 3 prstami, ústri?ky podr?aním tla?idla domov, spustenie kamery 3 prstami, ovládanie hlasitosti 2 prstami alebo uzamknutie dvojklikom na tla?idlo domov. Hlb?ie v nastaveniach nájdeme aj odomykacie gestá.

Zaujímavou funkciou je v systéme integrovaný vzná?ajúci sa panel, ktorý rozbalíte kliknutím na malú ?edú bodku. Ponúka jednoduché skratky, napríklad vypnutie vypínania obrazovky, ?isti? procesov na pozadí, vzná?ajúci sa prehráva? videa a zvuku, a iné. Doogee Y300 je vybavený aj podporou bezdotykového ovládania.

Výdr? batérie

Celkom dobrá výdr?, ale pomalé nabínie

DoogeeY300-173
Do 6,9 mm hrubého tela sa vtesnala batéria o ve?kosti len 2200 mAh. Mo?no sa to zdá málo, ale treba bra? do úvahy prítomnos? HD displeja a ?ipsetu s taktom 1 GHz. Pri ka?dodennom pou?ívaní zah??ajúcom 30 minút hrania náro?nej?ích hier, 2 hodín pripojenia na WiFi, 2 hodín pripojenia na mobilné dáta a zapnutou obrazovkou 2,5 hodiny, mobil zvládne bez vä??ích problémov jeden de? fungovania na jedno nabitie. Pri náro?nom pou?ívaní, teda 5 hodín zapnutý hotspot a mobilné dáta, sa výdr? vy?plhala na 8 hodín. V benchmarku PCMark vydr?al smartfón so zapnutou obrazovkou 8 hodín aj 32 minút pri miernom za?a?ení kancelárskou prácou, prehrávaním videa, renderovaním stránok a úpravou obrázkov.

Smartfón podporuje pomalé nabíjanie pri ?tandardnom napätí 5V a 1A. Na nabitie zariadenia si preto pripravte kopu trpezlivosti a hlavne ?asu. Budete potrebova? konkrétne 1 hodinu aj 50 minút na nabitie z 15% na 90%.

 

 

TIP: Pre zobrazenie hodnôt prejdite my?ou ponad graf

Fotoaparát

8 MPx interpolarizovaný na 13 MPx

DoogeeY300-163
Doogee obsahuje ako hlavný fotoaparát 8 MPx sníma? SONY IMX219 s clonou f/2.0. Následne sú v?ak fotografie umelo zvä??ované na 13 MPx, ?o mô?e ma? negatívny dôsledok na kvalitu fotografií. Ak máte preto mo?nos? to zmeni?, vyberte si v aplikácii fotoaparátu rozlí?enie ?o najbli??ie 8 MPx. Kvalita fotografii nie je zlá, fotografie sú vä??inou ostré, predov?etkým v móde HDR.

Fotografie v ?ere zvláda Doogee Y300 ve?mi dobre. Expozícia sa v?ak výrazne pred??i a preto je vhodné si so sebou pribali? aj statív. Akceptovate?né sú aj fotografie vytvorené v úplnej tme. HDR snímky v tme sú trochu tmav?ie ne? normálne, ale zato sú ostre?ie.

Celú fotogalériu a fotografie vo vysokej kvalite nájdete tu.

Aplikácia fotoaparátu nepre?la ?iadnymi zmenami oproti tej, ktorú poznáme z ?istého Androidu. Podporuje nieko?ko základných filtrov a tie najnutnej?ie nastavenia potrebné pre svoje fungovanie.

Multimédiá

Dá sa to aj s kompromismi

DoogeeY300-239
Vy??ie spomínané kompromisy zasiahli aj kvalitu multimédií. HD displej stále doká?e uspokoji? nenáro?ného diváka. Ak sa pozerá viac osôb na displej, je dobré da? si pozor, aby sa pozerali ?o najkolmej?ie z ?avej strany. Vyhnete sa tak skresleniu ?ervenej na rú?ovú.

DoogeeY300-206
O ozvu?enie sa doká?e postara? hlavný reproduktor, ale odporú?am nie?o externé. Hlavný reproduktor má ve?mi plochý zvuk a hrá trochu skreslene. Na basy mô?eme u? rovno zabudnú?. Prilo?ené slúchadlá k mobilu vám potrebu basov dokonale uspokoja. To je dosiahnuté v?aka ich ?peciálnemu tvaru.

Aplikácia hudobného prehráva?a nepre?la zmenami a ponúka v?etko, ?o poznáme aj z iných smartfónov s ?istým Adnroidom. Ponúka tak jednoduchý ekvalizér s nieko?kými predvolenými profilmi, mo?nosti pre priestorový zvuk a ozveny. Rovnako aj prehráva? videí sa vôbec nezmenil.

DoogeeY300-screen-45

 

Konektivita

Nech ?ije LTE

DoogeeY300-248
Doogee Y300 obsahuje v?etky základné spôsoby konektivity od microUSB, cez Bluetooth a? po Wifi. Milovníci rýchleho internetu v?dy a v?ade ocenia prítomnos? plnej podpory slovenských LTE frekvencií. Príjem signálu je na dobrej úrovni a signál chytíte takmer v?ade. Smartfón podporuje funkciu DualSIM, v?aka ktorej mô?ete do kombinovanej zásuvky ulo?i? 1 nanoSIM spolu s microSIM alebo microSIM a microSD kartou pre roz?írenie úlo?iska a? do 32 GB.

DoogeeY300-194
Zamrzí absencia GLONASS-u, ale v praxi funguje smartfón e?te lep?ie ne? smartfóny, ktoré ho majú. Prvý fix prebehne do 20 sekúnd. Zariadenie pre?lo aj testom cez aplikáciu Moje Trasy, kedy bol smartfón nehybne vo?ne polo?ený 43 minút. Hne? na za?iatku po?as fixu pre?lo 45 metrov, no potom u? dr?alo pevne svoju polohu a nelietalo po okolí. Z dôvodu technických komplikácií bol test v polovici preru?ený a znovu spustený.

Signál je dostato?ne presný a dr?í sa cesty, ?omu nasved?uje aj krátky záznam z aplikácie Endomondo. Celý záznam nájdete tu.

Ashampoo_Snap_2016.06.12_15h21m42s_068_

Záver

Doogee Y300: Málo je niekedy viac

DoogeeY300-208
Doogee si pri výrobe dal naozaj zále?a?. Výborná kon?trukcia bez akýchko?vek medzier, kde v?etko do seba zapadá, je hlavnou prednos?ou tohto smartfónu. Celkový dojem zlep?uje aj ve?ká ponuka príslu?enstva, ktoré Doogee u? tradi?ne priba?uje k svojim smartfónom. Oceni? musím tie? podporu v?etkých LTE frekvencií a výborné GPS, ktoré vás nikdy v núdzi nesklame. Softvérová optimalizácia je na výbornej úrovni, aj ke? sem-tam to za?klbnutie uvidíte, ?o sa v?ak pri 1 GHz dá o?akáva? a treba s tým po?íta?. Doogee Y300 by si mal kúpi? pou?ívate?, ktorý nepotrebuje najvýkonnej?í smartfón, ale uspokojí sa s men?ím výkonom, ale zato priemernou výdr?ou batérie a mobilom, ?o výborne padne do ruky.

Kúpi? Doogee Y300 za 105 ?

+Plusy -Mínusy
+Výborné kon?truk?né spracovanie – Klzká zadná strana
+ ?iroká ponuka príslu?enstva – Nie a? tak výkonný ?ipset
+ Pamä?ová karta v balení – Jeden zlý pozorovací uhol pri displeji
Aká je tvoja reakcia?
Milujem to
0%
Páči sa mi to
0%
Chcem to
0%
Mám to
0%
Nepáči sa mi to
0%
Neznášam to
0%
O autorovi
Juraj Vasek
Som študent Gymnázia Viliama Paulinyho - Tótha v Martine. Venujem sa výrobe programov a webových stránok. Vlastnil som mobily ako iNew V3, Doogee DG550 a UMI Zero, Elephone P9000 a veľa ďalších. Aktuálne používam Xiaomi Mi5. V prípade akýchkoľvek otázok sa ma nebojte kontaktovať na [email protected]