Recenzia | Doogee F3 Pro: Unikátny bambusový štýl za 150 €

Doogee F3 PRO hodnotenieSpolo?nos? Doogee sa zameriava v sú?asnosti na tvorbu lacnej?ích, skôr Low-End zariadení. Tieto zariadenia sa v?ak sna?ia vynika? dobrými ?pecifikáciami a vlastným unikátnym dizajnom. Doogee F3 Pro tie? nie je výnimkou a ur?ite ponúka ve?a vlastností, ktorými sa pokúsi získa? va?u priaze?. Jeho cena v prípade bambusovej verzie je nastavená na 150 ?.

Sleduj Fónyz?íny.sk aj na FacebookuGoogle+ Instagrame!

K?ú?ové ?pecifikácie Doogee F3 Pro:

 • V?eobecné:
  • GSM (2G): 850 / 900 / 1800 / 1900 MHz
  • WCDMA (3G): 900 / 2100  MHz
  • LTE (4G):  800 / 1800 / 2100 / 2600MHz
 • Rozmery a váha: 143 x 71 x 6.9 mm, 164 g
 • Displej: 5?, kapacitná IPS obrazovka s OGS technológiou a rozlí?ením 1920 x 1080 pixelov, Multitouch, 440 dpi, 2.5D Corning Gorilla Glass
 • ?ipset: MediaTek MT6753 (64-bit)
 • CPU: Osemjadrový, 1.3 GHz Cortex-A53
 • GPU: ARM Mali-T720
 • RAM: 3 GB
 • OS: Android 5.1 (Lollipop)
 • Pamä?: 16 GB (pre pou?ívate?a dostupných 16 GB), roz?írite?né pomocou microSD a? do 128GB
 • Fotoaparát: 13 MPx Samsung ISOCELL sníma?, LED blesk, detekcia tváre, HDR, fázové zaostrovanie PDAF, clona f/2.2
 • Predný fotoaparát: 5 MPx sníma? OmniVision, interpolacia na 8MPx
 • Video kamera: [email protected] fps
 • Konektivita: Wi-Fi 802.11 a/b/g/n/ac, Bluetooth 4.0, microUSB 2.0, OTG, GPS s AGPS, ?tandardný 3.5mm audio jack, FM rádio
 • Batéria: 2200 mAh
 • Ostatné: minimalizácia aplikácií, multitasking, gravita?ný senzor, proximity senzor, Dual SIM (microSIM, dual stand-by)

Doogee F3 Pro najvýhodnej?ie kúpite v e-shope Gearbest.com!

Balenie

Jednoduché modulové balenie

doogee-F3-pro-recenzia (16)
Doogee F3 Pro prichádza vo ve?mi jednoduchej ?iernej krabi?ke so strieborným písmom. V?etko v krabi?ke je rozdelené do men?ích ?iernych krabi?iek, ktoré majú na sebe ikonu toho, ?o obsahujú. ?avá bo?ná krabi?ka obsahuje EU adaptér a ?ierny USB kábel. Na pravej strane je plátok s tvrdou penou, v ktorej je umiestnený smartfón. Úplne na spodku balenia je krabi?ka s náhradnou fóliou, handri?kou na ?istenie displeja, bezpe?nostná príru?ka, rýchly manuál, Doogee nanoSIM ? microSIM adaptér a tie? pevný plastový kryt.

doogee-F3-pro-recenzia (29)

DOOGEE F3 Pro mô?ete kúpi? v e-shopoch za cenu od (Zdroj: Heureka.sk)
Porovna? ceny >>


Kon?trukcia a dizajn
Tenká kon?trukcia so ?peciálnymi zadnými krytmi

Doogee F3 Pro
Doogee F3 Pro je na prvý poh?ad kon?truk?ne ve?mi vydarený. Na dotyk do ruky pôsobí ve?mi pevným a príjemným dojmom. Hrany sú na boku zrezané a potom rovnomerne zaoblené, v?aka ?omu je mo?né zariadenie len tak polo?i? na bok a na vytvorenie fotiek u? nepotrebujete stojan. Vyu?i? sa to dá v?ak len pri ve?mi rovnom povrchu, preto?e rovná ?as? je ve?mi úzka. To celé by v?ak nebolo mo?né, keby sa nepresunuli v?etky tla?idlá, teda ovládanie hlasitosti a tla?idlo napájania na pravú stranu, ?im zanechali ?avý bok ?istý a vhodný pre toto pou?itie. ?avý bok v?ak vo svojej h?bke ukrýva e?te kombinovanú zásuvku pre 2 microSIM alebo microSIM + microSD.

Doogee F3 Pro

Vrchná strana je u? úplne zaoblená a obsahuje 3,5 mm audio jack. Rovnako zaoblená je tie? spodná strana, ktorá obsahuje microUSB port a tie? mikrofón.

Prednej strane dominuje ve?ký 5″ FHD IPS OGS displej s 3 mm rámikom aj napriek tomu, ?e výrobca uvádza 1 mm.


Doogee F3 Pro
Nad displejom je tradi?ne umiestnená selfie kamera, slúchadlo a svetelný senzor.

doogee-F3-pro-recenzia (20)
Pod displejom sú kapacitné tla?idlá, ktoré sú ?ia? nepodsvietené. Ich funkcia je v?ak nazna?ená reflexnou vrstvou striebornej farby.

doogee-F3-pro-recenzia (19)
Doogeee F3 Pro sa vyrába v 4 variantoch so zadnou stenou z bieleho a ?ierneho skla, bambusu a tmavého dreva. V tejto recenzii sa ku mne dostala bambusová verzia. Bambusový kryt poskytuje ve?a výhod, no má aj pár nevýhod. Medzi výhody patrí výborná odolnos?, nezachytávajú sa na ?om odtla?ky prstov, príjemne sa dr?í v ruke a je tenký a málo roz?írený.  Nevýhodou v?ak je jeho ?iasto?ná prieh?adnos? a ?a?ké ?istenie v prípade lepkavej?ích ne?istôt. V ?avom hornom rohu je umiestnený výrazný a vypuklý fotoaparát, ved?a ktorého je umiestnený LED blesk. V spodnej strane zariadenia je logo spolo?nosti DOOGEE a tie? hlavný reproduktor.

doogee-F3-pro-recenzia (25)

Displej

Lacnej?í

5? FullHD IPS displej

Doogee F3 Pro
Doogee pri tomto smartfóne siahol po 5″ displeji s FHD rozlí?ením, IPS a OGS technológiou. Hodnota maximálneho jasu je dostato?ne vysoká, no minimálneho je trochu vy??ia. V porovnaní s nedávno testovaným iNew L3 je v?ak výrazne men?ia.

SAMSUNG CSC
V tejto cenovej kategórie sú displeje s FullHD stále ob?as zriedkavé a ke? sa tu objavia, ide skôr o tie lacnej?ie displeje. Jemnos? pou?itého displeja pri Doogee F3 Pro je výborná, pixelovú mrie?ku nie je mo?né vidie? vo?ným okom. ?o sa týka pozorovacích uhlov, Doogee si nevedie zle a kvalita farieb sa zachováva. Hor?ie je to s farebnos?ou. ?ervená a zelená je trochu bled?ia, ale celkovo je to v rámci normy a rozdiel nespoznáte, pokia? neprirovnáme plný displej k inému.

Výkon a pamä?
Ka?dý si ob?úbi 3 GB RAM

Výkon je nie?o, o ?o sa pri tomto zariadení bá? netreba a vo svojej cenovej línii ponúka dostato?ný výkon. Bolo potrebné bra? aj oh?ad na batériu, ktorá má len 2200 mAh a z toho dôvodu bol vybraný 8-jadrový ?ipset MT6753 od Mediateku so 64 bitovou architektúrou a jadrami s taktom 1.3 GHz. O e?te plynulej?í chod systému sa postará pamä? RAM s kapacitou a? 3GB, ?o uspokojí va?e pamä?ové nároky na dlhé roky. Ve?kos? vnútorného úlo?iska dosahuje 16 GB. Ak sa vám to zdá málo, mô?ete si kapacitu roz?íri? a? o neuverite?ných 128 GB pomocou microSD karty.

 


TIP: Pre zobrazenie hodnôt prejdite my?ou ponad graf.

Pri hraní hier sa odporú?am vyhnú? najvy??ej grafike, preto?e pou?itá grafická karta Mali-T720 nezvláda vykres?ova? tie najvy??ie detaily pre FHD displej.  Tento mobil tie? nájde vyu?itie po?as chladných ve?erov, ktoré spríjemní nielen zaujímavou hrou, ale aj celkom ve?kou dávkou tepla, ktorú je mo?né pocíti? na ráme zariadenia.

Doogee F3 Pro - 073 - Screen

Opera?ný systém

„?istý“ Android nabitý extra funkciami

doogee-F3-pro-recenzia (2)
Slovné spojenie „?ístý Android“ tu treba bra? ve?mi s rezervou. V skuto?nosti ide o Android 5.1 Lollipop s mierne upraveným launcherom, nastaveniami, ve?kým mno?stvom aplikácií a nabitý ?peciálnymi funkciami. Celý systém je prefarbený do ?iernej a bielej, akoby sa ho sna?ili optimalizova? pre AMOLED displeje, ktorý v?ak tento mobil neobsahuje. Celý systém pracuje ve?mi svi?ne hlavne kvôli zrýchleniu animácií (viac informácií vo Vylep?ujeme si fóny z ?íny 11#). Systém je výborne stabilný, ni? nepadá, nezaznamenal som ?iadny samovo?ný re?tart. Po?as testovania bola uvo?nená jedna malá aktualizácia. V?etky základné funkcie sú prelo?ené do sloven?iny, no neskôr uvidíte, ?e doplnené funkcie nie sú úplne prelo?ené, ?o v?ak be?nému pou?ívate?ovi nebude preká?a?, preto?e nie sú ?ivotne dôle?ité.

Medzi ?peciálne funkcie integrované do tohto systému patria staré známe odomykacie gestá, pri ktorých aktivácií sa zobrazí upozornenie, ?e mô?u zvý?i? spotrebu. Okrem klasických kreslených písmeniek c, e, o, w, z, v, podporuje tie? m na ovládanie prehrávania hudby, ?ah gestom do bokov na posúvanie skladieb, ?ah hore pre odomknutie a ?ah dole pre otvorenie fotoaparátu a dvojklik na prebudenie. ?al?ia zaujímavá funkcia sú bezdotykové gestá. Na svoje fungovanie vyu?ívajú svetelný senzor, pred ktorým sta?í máva? rukou a posúva? tak fotografie v galérií, pesni?ky, foti?, pohybova? obrazovkami launchera, odomknú?. Rovnako je mo?né ovláda? prijíma? hovor polo?ením dlane na senzor, alebo zavola? len prilo?ením telefónu k uchu. V nastaveniach je mo?né nájs? ?al?ie ?peciálne gestá, ktoré sú rozdelené e?te do dvoch kategórií, a to telefonické gestá a systémové gestá.

Telefonické gestá obsahujú stí?enie hovoru oto?ením, zdvihnutie hovoru zatrasením, alebo vypnutie reproduktora prilo?ením k uchu. Systémové gestá obsahujú populárny screenshot 3 prstami, ústri?ky dlhým podr?aním menu tla?idla, vstup do kamery 3 prstami a potiahnutím hore, regulácia hlasitosti dvoma prstami, alebo dvojklik na hocijaké miesto na uzamknutie.

Výdr? batérie

Tu u? kon?í v?etka zábava

Doogee F3 Pro
Doogee F3 Pro obsahuje pomerne malú 2200 mAh, ktorá v praxi vydr?í na 1,5 d?a ve?mi nenáro?ného pou?ívania, ktoré zah??a celkovo 3 hodiny hovorov a 30 min zapnutú obrazovku. Wifi bolo iba zapnuté, no iné funkcie som nevyu?íval. Nabíjanie prebieha prúdom 1A a kvôli tomu trvá nabitie z 15% na 90% 1 hodinu a 56 minút. Ve?kú výhodu v?ak poskytuje ni??ia úrove? minimálneho jasu, v?aka ktorému je mo?né z batérie v prípade núdze vy?a?i? o nie?o viac ne? normálne. Výrobca tie? dodáva aplikáciu, ktorá má za úlohu zní?i? spotrebu energie na minimum v prípade potreby. Mo?no si pamätáte e?te na Doogee Valencia 2 Y100 Pro, pri ktorom som spomínal ako sa prejavuje výmena energie s vesmírom. Malé náznaky tohto javu som zaznamenal aj tu, ke? som jedným re?tartom pri?iel o 13% batérie.

Batériu som podrobil aj testu výdr?e batérie pomocou PC Mark a Geekbench. Jej skóre je v?ak ve?mi nízke a to hlavne ke? berieme ?as nabíjania skoro 2 hodiny.


TIP: Pre zobrazenie hodnôt prejdite my?ou ponad graf.

Fotoaparát

Za svetla príjemné farby, no v tme iba ?ierna

doogee-F3-pro-recenzia (15)
Doogee sa pri smartfóne F3 Pro rozhodol siahnu? po menej roz?írenom fotoaparáte od Samsungu, rovnakom ako mô?eme nájs? aj v Xiaomi Redmi Note 3, obsahujúcom sníma? ISOCELL s rozlí?ením 13 MPx (softvérovo upravených na 16 MPx), rýchle fázové zaostrovanie PDAF a tie? clonou f/2.2. Fotoaparát dosahuje skôr priemerných fotiek, ktoré sa v?ak vyzna?ujú výbornou farebnos?ou a ostros?ou.

doogee-F3-pro-recenzia (6)
Men?ie medzery som si v?ak v?imol pri no?ných fotkách, ktoré sú ve?mi tmavé a nevidí to, ?o iné mobily zvládnu. Príjemným prekvapením je HDR, ktoré fotku úplne zmení a rozdiely sú úplne výrazné. Nedá sa poveda?, ?i je lep?ie pou?íva? HDR alebo nie, preto?e ka?dá sa hodí do inej situácie. Pri HDR je mo?né vidie? naozaj v?etko.

E?te viac fotografií z hlavného aj predného fotoaparátu a v plnej kvalite nájdete tu.

Testovacie video

Doogee F3 Pro prichádza s vylep?enou aplikáciou fotoaparátu, ktorá si zakladá na jednoduchosti, ale ponúka aj re?im manual, kde je mo?né prispôsobova? parametre ako vyvá?anie bielej, ISO, expozícia a jas. Nájdeme tu tie? 5 farebných filtrov.

Multimédiá

V

e?a príjemných zvukových vylep?ení

doogee-F3-pro-recenzia (4)
Doogee F3 Pro doká?e hravo zvládnu? aj funkciu multimediálneho zariadenia. Jemný 5″ displej s FullHD rozlí?ením 1920×1080 zvláda svoju funkciu výborne, a to aj v?aka zobrazovacej technológií IPS, ktorá zabezpe?uje výborne farby pod ka?dým uhlom. Zvuk z hlavného reproduktora nikoho neurazí a je mo?né cíti? mierny náznak basov, ktoré je mo?né v nastaveniach e?te viac zosilni?. To isté platí aj o zvukovom výstupe cez Bluetooth a 3,5 mm jack. ?tandardnou výbavou je neupravený prehráva? hudby a ekvalizér. Bonus v?ak prichádza v podobe zosil?ova?ov zvuku v nastaveniach a tie? priestorových efektov Film a Hudba, ktoré ulahodia uchu ka?dého odborníka.

Konektivita

Slabý WiFi signál

Výhodou Doogee F3 Pro je, ?e si doká?e výborne rozumie? so v?etkými 4G LTE sie?ami na Slovensku. Doogee nemá problémy s jeho príjmom, rovnako ako aj 2G a 3G. Zaznamenal som v?ak slabý WiFi signál. Smartfón tie? zvláda bez problémov DualSIM, OTG cez rozhranie microUSB 2.0, Bluetooth 4.0, GPS s AGPS a FM rádio. GPS som ?alej podrobil hlb?ím testom. Na prvých dvoch snímkach obrazovky mô?ete vidie? aplikáciu Moje Trasy, ktorá 30 min zaznamenávala polohu, pri?om mobil sa ani nepohol z miesta. Pod?a aplikácie v?ak pre?iel 29 metrov.

Absolvoval som aj krátku 3 km dlhú vychádzku, kombinovanú s intervalovým tréningom. Celú cestu zaznamenávala aplikácia Endomondo a v?aka tomu si mô?ete overi? kvalitu polohy v teréne, kde bez vä??ích problémov sa dr?í pri ceste s ve?mi malými odchýlkami.

Celý záznam z terénu pomocou aplikácie Endomondo nájdete tu.

Záver

Doogee F3 Pro: 

Unikátny bambusový ?týl za 150 ?

Doogee F3 Pro
Doogee F3 Pro sa sna?í vynika? svojim vlastným jednoduchým ?týlom, pri ktorom ponúka celkom ve?a. Bohu?ia? som pocítil aj dos? ve?a kompromisov. Za jeho silnú stránku pova?ujem ve?mi pevnú a výborne spracovanú kon?trukciu a tie? fotoaparát, ktorý vyniká kvalitou farieb. Výnimkou nie je ani ve?mi svi?ný systém, ktorý má trochu viacej predin?talovaného softvéru. Sklamala ma výdr? batérie a tie? slab?í príjem WiFi signálu.

Doogee F3 Pro najvýhodnej?ie kúpite v e-shope Gearbest.com!

+ Plusy  – Mínusy
+ Pevná kon?trukcia, dobre sa dr?í v ruke Viac predin?talovaných aplikácií
+ Farebnos? fotiek Slabý príjem WiFi
+ Rýchlos? a stabilita systému Nepodsvietené tla?idlá
+ Plná podpora 4G LTE – Slabá výdr?

Galéria fotografií Doogee F3 Pro:

doogee-F3-pro-recenzia (28)

Aká je tvoja reakcia?
Milujem to
0%
Páči sa mi to
0%
Chcem to
0%
Mám to
0%
Nepáči sa mi to
0%
Neznášam to
0%
O autorovi
Juraj Vasek
Som študent Gymnázia Viliama Paulinyho - Tótha v Martine. Venujem sa výrobe programov a webových stránok. Vlastnil som mobily ako iNew V3, Doogee DG550 a UMI Zero, Elephone P9000 a veľa ďalších. Aktuálne používam Xiaomi Mi5. V prípade akýchkoľvek otázok sa ma nebojte kontaktovať na [email protected]