Najbližší školský rok sa bude na všetkých základných školách v Českej republike niesť v znamení informatiky. Ministerstvo školstva totiž nedávno zverejnilo modernizovaný Rámcový vzdelávací program (RVP), kde sa kladie dôraz najmä na informatiku a prácu s dátami, o téme informovala Česká Televízia na svojom webe.

V snahe modernizovať vzdelávanie na základných školách bol pôvodný rámcový vzdelávací program, ktorý určuje obsah učiva pre základné školy upravený tak, aby spĺňal všetky náležitosti a potreby modernej spoločnosti. Na základných školách sa tak nebude už učiť iba práca s rôznymi aplikáciami kancelárskych balíkov, ale i algoritmizácia, programovanie či práca s dátami.

Pixabay

Ako píšu České Noviny na svojom webe, o nutnosti revízie RVP sa hovorí už od roku 2016. Ide teda o dlhodobo žiadané zmeny, vďaka ktorým by české školstvo malo prejsť vítanou modernizáciou.

Najväčšou zmenou je bezpochyby zavedenie predmetu informatika, ktorý akosi na základných školách absentoval. To, čo sa až doposiaľ nazývalo informatikou, totiž podľa Michala Černého, prezidenta Asociácie riaditeľov základných škôl a riaditeľa Masarykovej základnej školy, boli len akési počítačové kurzy pre žiakov.

NEPREHLIADNI
Koľko priestoru zaberajú častice koronavírusu z celého sveta? Matematika pozná odpoveď

Presnejšie sú nové RVP zamerané na rozvoj informatického myslenia, teda v podstate schopnosti myslieť pri riešení problémov ako informatik. Reorganizácia sa týka aj počtu hodín, ktoré sa v oblasti IT výrazne zintenzívnia. Namiesto jednej hodiny na prvom stupni budú dve a na druhom z pôvodných dvoch až štyri hodiny.

Informatika získala, fyzika stratila

Hoci pedagógovia, ale i žiaci čakali na tieto zmeny už dlhší čas, modernizácia RVP sa nezaobišla bez veľkých kontroverzií. Po minuloročnom odobratí povinného maturitného predmetu matematika, sa totiž ministerstvo rozhodlo výrazne zredukovať vyučovanie fyziky, chémie, ale aj ďalších predmetov.

Tou azda najväčšou absurditou je odstránenie Newtonových zákonov zo základných škôl. Ako však z tretieho Newtonovho zákona vyplýva, každá akcia vyvoláva reakciu. Tá na seba nenechala dlho čakať a len pár dní po zverejnení nového RVP zaslala Jednota českých matematikov a fyzikov otvorený list ministrovi školstva Robertovi Plagovi.

Tí totiž aktuálnu revíziu Rámcových vzdelávacích programov pre základné školy považujú za nedomyslenú, nekoncepčnú a v niektorých prípadoch dokonca škodlivú. Vo svojom dopise vytkli ministrovi najme škrtanie Newtonových zákonov v učive a vo výstupe s označením F-9-2-05, ktoré by žiaka mali naučiť „využívať Newtonove zákony pre objasňovanie či predvídanie zmien pohybu telesa pri pôsobení stálej výslednej sily v jednoduchých situáciách.“

Jednota matematikov a fyzikov spolu s ďalšími významnými univerzitami a akadémiami, ktoré sa v liste podpísali, považujú dané škrty za rezignáciou racionálneho myslenia.

NEPREHLIADNI
Hrozba pre satelity okolo Zeme, elektróny sa tu hýbu takmer rýchlosťou svetla. Ako je to možné?

Okrem toho nezabudli vytknúť aj zrušenie výstupu s označením F-9-4-03, kde žiak „využíva poznatky o vzájomných premenách rôznych foriem energie a ich prenosu pri riešení konkrétnych problémov a úloh“. Škrtnutie opäť považujú za rezignáciou racionálneho uvažovania, keďže ide o témy dôležité pre budúcnosť celej našej civilizácie.

Ministerstvo svoje škrtanie odôvodnilo tým, že sa jedná o veľmi ťažké témy, na ktoré jednoducho žiaci nestačia. S tým však rozhodne matematici a fyzici nesúhlasia a na záver svojho listu tvrdia, že toto zdôvodnenie jednoznačne nehodlajú akceptovať.

V liste však matematici a fyzici iba nekritizujú, ale navrhujú i riešenie. Tým by mala byť lepšia spolupráca a komunikácia medzi tzv. expertmi na vzdelávanie a tými, ktorí v tejto oblasti skutočne pôsobia.

Pošli nám TIP na článokTeraz čítajú

NAJČÍTANEJŠIE ZO STARTITUP