So stále modernej?ími smartfónmi ide ruka v ruke aj ich výkonnej?ia hardvérová výbava. Ka?dý výrobca sa sna?í vylep?ova? hardvér svojich zariadení a s tým je spojený aj vývoj vlastných komponentov. Po stopách spolo?nosti Huawei a Samsung sa teraz vydáva aj Xiaomi. To spolu s novým modelom Mi5C predstaví svoj procesor Pinecone. O ?om sa v?ak hovorí, ?e príde tento rok a? v dvoch výkonových verziách. 

Sleduj Fontech.sk aj na Facebooku, YouTube a Instagrame!

Zariadenia, ktoré sa svojím výkonom pred pár rokmi radili k vlajkovým lodiam, mô?eme v dne?nej dobe zaradi? k slabému priemeru strednej triedy. Za tento rozdiel vo výkone mô?e neustále narastajúci výkon nových modelov smartfónov. Ten je dosiahnutý v?aka lep?ím výrobným procesom, ktoré dovo?ujú výrobcom vlo?i? do svojich ?ipov stále viac výpo?tovej sily. A nielen to. Ka?dý výrobca smartfónov sa chce svojimi výrobkami odlí?i?, preto mnoho z nich vyrába svoje vlastné procesory a Xiaomi sa ?oskoro stane jedným z nich.

Xiaomi Mi Note 2 6GB/128GB mô?ete kúpi? v e-shopoch za cenu od (Zdroj: Heureka.sk)
Porovna? ceny >>

zdroj fotografie: Gizmochina

Nový model Xiaomi Mi5C prinesie pod?a posledných správ aj nový procesor Pinecone. Ten sa bude obsahova? jadrá Cortex-A53 a výkonom sa bude môc? vyrovna? Snapdragonu 808. Aby Xiaomi neponúkalo tento rok iba jednu verziu svojho procesora, má prinies? v nadchádzajúcich novinkách aj druhý, výkonnej?í Pinecone.

Nenechaj si uj?
Významná certifikácia pre Xiaomi Mi5C v ?íne, predstavenie u? ?oskoro

Prvý menovaný ponesie ozna?enie V670 a práve on sa bude nachádza? v modeli Mi5C. Pôjde o menej výkonnú verziu, ktorá sa skladá z ôsmich jadier, z ?oho ?tyri jadrá budú úspornej?ie a ?al?ie ?tyri výkonnej?ie. V?etkých osem jadier bude typu Cortex-A53. Grafickým akcelerátorom v tomto ?ipe bude Mali-T860 MP4 s pracovnou frekvenciou 800 MHz. Procesor Pinecone vo verzii V670 sa bude vyrába? star?ím 28 nm procesom. Netreba v?ak zúfa?, preto?e na scéne sa neskôr má objavi? aj výkonná verzia V970. Tá sa taktie? bude sklada? z ôsmich jadier, no tentokrát pôjde o 4 výkonne jadrá Cortex-A73 a druhú polovicu ?ipu budú tvori? ?tyri jadrá Cortex-A53 pre menej náro?né úlohy. Pracovná frekvencia tejto novinky sa bude pohybova? na úrovni 2 GHz pri nenáro?ných výpo?toch.

zdroj fotografie: Gizmochina

V prípade potreby doká?e procesor pracova? na frekvencii a? 2,7 GHz, tak?e nepôjde o ?iadneho slabého nová?ika. Grafické úkony bude ma? v tomto prípade na staros? výkonná jednotka grafického akcelerátora Mali G71 MP12 s pracovnou frekvenciou a? 900 MHz. ?o je v?ak na tomto výkonnej?om variante najlep?ie? Procesor Pinecone vo verzii V970 bude vyrábaný rovnakým 10 nm procesom ako jeho konkurent, Snapdragon 835. Posledné informácie nazna?ujú, ?e výkonnej?í Pinecone sa mô?e objavi? v budúcich vlajkových lodiach spolo?nosti, teda v modeli Xiaomi Mi6S a Mi Note 3. Myslí? si, ?e vytvorilo Xiaomi pre Qualcomm dostato?ne silnú konkurenciu? V ka?dom prípade sa potenciál nového ?ipu uká?e pri jeho uvedení na trh.

Aká je tvoja reakcia?
Milujem to
13%
Páči sa mi to
75%
Chcem to
0%
Mám to
0%
Nepáči sa mi to
6%
Neznášam to
6%
O autorovi
Matúš Mitro
Milovník nových technológií, obzvlášť tých zo sveta smartfónov, ktoré mu učarovali už poriadne dávno. Má rád dobrú hudbu, nepohrdne kvalitným filmom, ale ani debatou o rôznych inováciách. Kontakt: [email protected]