?o sa týka ciest do vesmíru a vôbec v?etkého s vesmírom spojené, v poslednom ?ase sme nepo?uli skoro ni? iné ako SpaceX. A preto u? bolo na ?ase, aby sa ozvali aj ostatní svetoví giganti v oblastí vesmírnych programov.

Sleduj Fontech.sk aj na Facebooku, YouTube a Instagrame!

NASA teda odhalila svoj nový raketoplán Dream Chaser. Ten doká?e by? znovu pou?ite?ný po návrate na Zem, teda rovnako, ako rakety Falcon spolo?nosti SpaceX, ktorá je pod drobnoh?adom Elona Muska.

Testy sú v plnom prúde

Svoje prvé testy má nový raketoplán u? za sebou. Druhé kolo testovania by malo za?a? e?te v priebehu tohto roka. Po dokon?ení v?etkých testov, ktoré by mali trva? e?te pár rokov, bude Dream Chaser slú?i? na prevoz pasa?ierov a materiálu medzi vesmírnou stanicou ISS. Raketoplán má by? navrhnutý tak, aby sa k samotnej vesmírnej stanici dokázal pripevni? a tým zaisti? bezpe?ný presun samotných pasa?ierov / materiálu.

Dizajn ako z budúcnosti

Samotný raketoplán vyzerá naozaj futuristicky. ?o sa týka rozmerov raketoplánu, Dream Chaser je toti?to len 9 metrov dlhý. To v?ak neznamená, ?e do vesmíru bude cestova? s 5 kg balíkmi. Unesie toti? a? 5500 kg nákladu, pri?om táto hodnota s ?ahkos?ou presahuje aktuálne po?iadavky NASA. Nezahr?uje v?ak ?iadnu posádku. Druhá mo?nos? je, ?e raketoplán vezme na svoju palubu a? 7 cestujúcich.

Nenechaj si ujs?
NASA dokázala vytvori? neuverite?nú fotografiu zatmenia Slnka. V hlavnej úlohe Medzinárodná vesmírna stanica
Vzlietnu? mô?e a? 15-krát

Spolo?nos? Sierra Nevada Corporation, ktorá Dream Chaser navrhla, uviedla, ?e nový raketoplán bude schopný vyletie? do vesmíru a? 15-krát s 90 % znovu pou?ite?nos?ou komponentov. Práve takýto opakovaný spôsob pou?itia ?etrí nemalé peniaze pri cestovaní do vesmíru. Cie?om NASA je lieta? ?asto, bezpe?ne a vedie? pristá? na vä??ine svetových letísk. Takto majú vyzera? kritéria pre vesmírne lode 21. storo?ia. Dream Chaser má k splneniu v?etkých troch skvele na?liapnuté. Dr?íme mu palce. A ?o hovorí? na tento nový po?in NASA ty?

Aká je tvoja reakcia?
Milujem to
13%
Páči sa mi to
50%
Chcem to
0%
Mám to
25%
Nepáči sa mi to
0%
Neznášam to
13%
O autorovi
Mário Šimovič
Som mladý chalan, predovšetkým sa venujem aplikovanej informatike a programovaniu, ale taktiež sa zaujímam o technické novinky zo sveta a hudbu. Takisto rád skúšam nové zariadenia a značky z čínskeho trhu.