Neustále pribúdajú nové a nové technologické novinky, pri?om niektoré financujú be?ní ?udia pomocou crowdfundingu. Ide najmä o startupové spolo?nosti alebo ?udí, ktorí pri?li s vynikajúcim nápadom. Medzi najnov?ie u?ito?né a ?neokukané? gadgety sa radí aj zariadenie pod názvom Senstone. 

Sleduj Fontech.sk aj na Facebooku, YouTube a Instagrame!

Jedná sa o akýsi prívesok, ktorý disponuje len jedinou, no významnou funkciou ? nahráva tvoj hlas. Zvukové nahrávky potom posiela do aplikácie a prepí?e ich. Vývojári tohto gadgetu h?adajú podporu cez Kickstarter a ich cie?om bolo vyzbiera? 50 tisíc dolárov, ?o sa u? aj podarilo. Redaktorke webu Business Insider sa podarilo zohna? prvotnú verziu tohto zariadenia a otestova? ho. Takto teda funguje Senstone.

Senstone nahráva hlasové poznámky a následne ich posiela do aplikácie pre iPhone. Nahrávanie aktivuje pou?ívate? stla?ením tla?idla a rovnakým spôsobom aj zastaví.

senstone
zdroj fotografie: Senstone

Jeho poslaním je teda uchováva? tvoje nápady, ciele, poznámky alebo pokojne aj zoznam na nákup. Namiesto zapisovania poznámok do smartfónu sta?í tak jednoducho stla?i? tla?idlo a Senstone ich za teba napí?e sám.

Pripojenie prebieha pomocou Bluetooth, ?i?e akonáhle je zariadenia spárované s iPhonom, poznámky sa ihne? synchronizujú.

senstone
zdroj fotografie: Senstone

Ve?mi dobrou vlastnos?ou je nahrávanie v offline re?ime. Aj ke? pri sebe práve nemá? smartfón alebo zapnuté Bluetoth, pre Senstone to nie je problém, preto?e nahrávky vie uchova? aj na vlastnom úlo?isku.

Zariadenie mô?e? ma? pripnuté na golieri…

Senstone
zdroj fotografie: Senstone

..nosi? ako náhrdelník…

Senstone
zdroj fotografie: Senstone

…alebo dokonca ako náramok.

Senstone
zdroj fotografie: Senstone

Podporovaných je zatia? 11 jazykov, no sloven?ina medzi niminie je. Vývojári ale na pridávaní jazykov neustále pracujú.

Senstone
zdroj fotografie: Senstone

V sú?asnosti doká?e zaznamenáva? maximálne minútové nahrávky. V budúcnosti by mohol nahráva? v offline re?ime a? ?tyri hodiny a pri online re?ime e?te dlh?ie.

Senstone
zdroj fotografie: Business Insider

Prichádza s vymenite?nými krytkami, ktoré sa dajú jednoducho a rýchlo meni?. Táto slú?i pre uchytenie na ?núru, ktorú mô?e? nosi? okolo krku.

Senstone
zdroj fotografie: Senstone

Krytka pre uchytenie na golier. Toto je pravdepodobne najlep?ia mo?nos? pou?itia Senstone, preto?e je najbli??ie k ústam.

Senstone
zdroj fotografie: Senstone

Nabíjanie prebieha pomocou ?peciálneho doku, ktorý je mo?né pripoji? do akéhoko?vek USB portu. Po?as tý?d?ového testovania ho v?ak redaktorka nemusela ani raz nabíja?.

Senstone
zdroj fotografie: Senstone

Nenechaj si ujs?
Tím FonTech.sk: Toto sú gadgety, ktoré ka?dodenne pou?ívame pri na?ej práci

Najlep?ie na tom v?etkom je, ?e aplikácia automaticky zvukové nahrávky prevedie do textovej formy. V pamäti si uchováva zvukové nahrávky aj texty a triedi ich pod?a dátumu, ?asu i lokality.

Senstone
zdroj fotografie: Senstone

Ke? povie? ?hashtag? a posledné slovo pred skon?ením nahrávania, Senstone to rozpozná ako kategóriu. V aplikácii sa sta?í dotknú? hashtagu a zobrazia sa ti v?etky zaradené poznámky.

Senstone
zdroj fotografie: Senstone

Ak ti Senstone nebude rozumie?, jednoducho ponechá zvukovú nahrávku a neprevedie ju do textovej formy. Takýto prípad nastal po?as testovania iba raz, no v aplikácii sa objavilo aj nieko?ko nechcených nahrávok s hlukom z pozadia.

Senstone
zdroj fotografie: Senstone

Poznámky je ?alej mo?né v aplikácii vymaza? alebo zdie?a?.

Senstone
zdroj fotografie: Senstone

Rozpoznávanie slov je ve?mi presné. Po?as testovania sa objavil iba jeden prípad zle rozpoznaného slova, a to samotného názvu zariadenia.

Senstone
zdroj fotografie: Senstone

Napriek skvelej presnosti rozpoznávania a dobrej výdr?i je Senstone stále iba v za?iatkoch. V budúcnosti bude ma? druhý mikrofón pre lep?iu redukciu ?umu, nahrávanie dotknutím displeja smartfónu, lep?iu umelú inteligenciu a bude spolupracova? s viacerými aplikáciami tretích strán. Momentálne spolupracuje iba s Evernote.

Senstone
zdroj fotografie: Business Insider

Perfektným príkladom cie?ových pou?ívate?ov sú novinári. Medzi prvými dostanú mo?nos? si ho zaobstara? podporovatelia na Kickstarteri, a to za pribli?ne 75 ?. 

Senstone
zdroj fotografie: Business Insider

Aká je tvoja reakcia?
Milujem to
0%
Páči sa mi to
0%
Chcem to
0%
Mám to
0%
Nepáči sa mi to
0%
Neznášam to
0%
O autorovi
Peter Puhovich
Študent so zameraním na grafický dizajn, fanúšik smartfónov, ale aj iných IT zariadení. O technológie som sa začal zaujímať vďaka svojmu prvému Android tabletu a po čase ma zaujali aj čínske zariadenia. Ak budete mať akékoľvek otázky, môžete ma kontaktovať e-mailom alebo na sociálnych sieťach.