Pokia? si star?í ako 15 rokov, zrejme ti Roblox absolútne ni? nehovorí. Napriek tomu sa ale jedná o ve?mi populárnu hru, ktorá po?tom hrá?ov prekonala aj ove?a známej?í Minecraft.

Sleduj Fontech.sk aj na Facebooku, YouTube a Instagrame!

Roblox nie je ?iadna novinka a na po?íta?och existuje u? od roku 2005. Jej popularita ale za?ala rapídne stúpa? iba pred pár rokmi, ke? sa dostala na smartfóny, tablety a Xboxy. Spolo?nos? Microsoft dávnej?ie oznámila, ?e Minecraft hrá ka?dý mesiac pribli?ne 55 miliónov ?udí. To je menej ako má Roblox, ktorý sa pý?i a? 56 miliónmi hrá?ov. Pod?a odhadov u? ?udia dokonca ?astej?ie nav?tevujú stránku Robloxu ako Lega. Táto platforma je navy?e výnimo?ná tým, ?e hry doká?u v Robloxe vytvára? aj samotní hrá?i, teda preva?ne deti.

roblox

zdroj fotografie: Screenshot / Roblox

Tým pádom sa z nich stávajú vývojári, ktorí zarábajú nemalé peniaze. Roblox plánuje tento rok zaplati? vývojárom celkovo a? 30 miliónov dolárov, pri?om najvy??í zárobok jedného vývojára budú a? 3 milióny dolárov. Po?me sa teda pozrie? na to, o ?om vlastne Roblox je.

Nenechaj si ujs?
Surové boje 2. svetovej vojny o?ijú v beta testovaní najo?akávanej?ej hry roka. Call of Duty: WWII si bude? môc? zahra? u? o pár dní
Vitaj v Roblox. V hre, ktorá vznikla u? v roku 2005, no jej popularita za?ala prudko rás? iba pred pár rokmi, kedy sa dostala na smartfóny, tablety ?i Xboxy. Teda na zariadenia, na ktorých ob?ubuje hry najmä dne?ná generácia detí. Roblox má ka?dý mesiac u? viac ako 56 miliónov hrá?ov.
roblox

zdroj fotografie: Screenshot / Roblox

Roblox je prí?inou, pre ktorú niektorí hrá?i odchádzajú od Minecraftu.
roblox

zdroj fotografie: Minecraft

Roblox sám o sebe nie je hra. Jeho prostredie pripomína akýsi obchod, v ktorom je mo?né prehliada? mno?stvo hier rozli?ných ?ánrov. Najpopulárnej?ou je momentálne Jailbreak.
roblox

zdroj fotografie: Screenshot / Roblox

Toto sú dvaja z najlep?ích vývojárov. Obaja majú 18 rokov a z Robloxu si u? zarobili to?ko pe?azí, ?e si mô?u zaplati? lukratívne ?túdium na vysokej ?kole.
roblox

zdroj fotografie: Matt Weinberger

K dispozícii je naozaj mno?stvo typov hier. Napríklad v ?Meep City? si mô?e? zahra? túto zaujímajú rolu.
roblox

zdroj fotografie: Screenshot / Roblox

?Meep City? je typickým príkladom Roblox hry. Proste si iba vyberie? postavu, oble?ie? ju a prechádza? sa s ostatnými hrá?mi. 
roblox

zdroj fotografie: Screenshot / Roblox

Nechýbajú napodobneniny hry Pokémon GO, táto sa volá ?Pokémon Brick Bronze?.
roblox

zdroj fotografie: Screenshot / Roblox

Dostupnos? na rôznych platformách robí z Roloxu akúsi sociálnu sie?. Medzi sebou mô?u hra? pou?ívatelia po?íta?ov, smartfónov, tabletov, alebo aj Xboxov.
roblox

zdroj fotografie: Roblox

Je tie? dôle?ité poznamena?, ?e ka?dá jedna hra je ur?ená pre viac hrá?ov a je zadarmo.
hra

zdroj fotografie: Pixabay

Virtuálne peniaze v hre si hrá?i kupujú za reálne. Zisk si potom Roblox rozdelí s tvorcom danej hry.
roblox

zdroj fotografie: Screenshot / Roblox

Takto vyzerá prostredie pre prispôsobovanie postavy.
roblox

zdroj fotografie: Screenshot / Roblox

Hry pre nás mo?no nie sú také cool ako napríklad Overwatch, no pre deti sú úplne ideálne. Ktorá z najnov?ích hier s brutálnou grafikou ti umo?ní len tak sa odvies? do ?koly v tvojom ob?úbenom aute? Len tak hociktorá ur?ite nie, no Roblox takéto mo?nosti ponúka.
roblox

zdroj fotografie: Screenshot / Roblox

Aká je tvoja reakcia?
Milujem to
20%
Páči sa mi to
0%
Chcem to
0%
Mám to
40%
Nepáči sa mi to
40%
Neznášam to
0%
O autorovi
Peter Puhovich
Študent so zameraním na grafický dizajn, fanúšik smartfónov, ale aj iných IT zariadení. O technológie som sa začal zaujímať vďaka svojmu prvému Android tabletu a po čase ma zaujali aj čínske zariadenia. Ak budete mať akékoľvek otázky, môžete ma kontaktovať e-mailom alebo na sociálnych sieťach.