banner-mi-note-2Do predstavenia novinky od Samsungu, modelu Galaxy S8, e?te ostáva ve?a ?asu, no postupne sa dostávajú na povrch informácie a ?pecifikácie, ktoré by mala novinka obsahova?. Tentokrát hovoria najnov?ie správy o pou?ití automatického zaostrovania v sníma?i predného fotoaparátu.

Sleduj Fontech.sk aj na Facebooku, YouTube a Instagrame!

Samsung patrí medzi výrobcov, ktorí svoje vlajkové lode vybavujú jednými z najlep?ích fotoaparátov. Teraz by mal výrobca do svojho nadchádzajúceho modelu vlo?i? aj sníma? predného fotoaparátu, ktorý bude obsahova? automatické zaostrovanie. To poskytne e?te kvalitnej?ie selfie fotografie a videá. Funkcia automatického zaostrovania sa naj?astej?ie vyu?íva v zadných fotoaparátoch, ktoré majú za úlohu zachyti? ?irokouhlé fotografie, na ktorých sa objekty vä??inou nachádzajú ?alej, preto by ich pou?itie v prednej kamere bolo nákladnej?ie.

Samsung Galaxy S7 Edge mô?ete kúpi? v e-shopoch za cenu od (Zdroj: Heureka.sk)
Porovna? ceny >>

samsung-galaxy-s8-concept-3

Výrobcovia doteraz tomuto zaostrovaniu v predných fotoaparátoch nevenovali ve?a pozornosti, no Samsung sa to chystá zmeni?. Okrem toho bude nový sníma? ove?a ten?í, aby nevyt??al z kon?trukcie. K ?al?ím skvelým funkciám, ktoré kórejský high-end prinesie, patrí aj inteligentný asistent podobný Siri. Taktie? bude novinka vybavená procesorom Snapdragon 835, s ktorým bude spolupracova? a? 6 GB opera?nej pamäte RAM. V?etko nasved?uje tomu, ?e na trh príde smartfón s poriadnou porciou výkonu a lákavých funkcií.

TIP: Samsung Galaxy S8 dostane 6 GB RAM a vä??ie interné úlo?isko

Aká je tvoja reakcia?
Milujem to
57%
Páči sa mi to
29%
Chcem to
0%
Mám to
0%
Nepáči sa mi to
0%
Neznášam to
14%
O autorovi
Matúš Mitro
Milovník nových technológií, obzvlášť tých zo sveta smartfónov, ktoré mu učarovali už poriadne dávno. Má rád dobrú hudbu, nepohrdne kvalitným filmom, ale ani debatou o rôznych inováciách. Kontakt: [email protected]