banner-note-7
Ur?ite vám v posledných d?och neunikli po?etné správy o problémoch pri nabíjaní, kedy do?lo k výbuchu nových Samsung Galaxy Note 7. To malo za následok preru?enie spustenia predaja vo svete a mierne zní?enie morálky fanú?ikov.

Sleduj Fontech.sk aj na Facebooku, YouTube a Instagrame!

A? po nieko?kých výbuchoch najnov?ieho Galaxy Note 7 v dôsledku nekvalitných batérií, spolo?nos? ponúka odkúpenie alebo výmenu a? 2,5 miliónov zariadení. Trhu v ?íne sa stiahnutie z predaja netýka. Tam prebehlo spustenie predaja zariadení bez problémov. Niektorí ?udia ostávajú stále ostra?ití, ?i nespozorujú nezvy?ajné správanie. Smartfóny prichádzajúce v sú?asnosti na ?ínsky trh týmto problémom pod?a vyjadrení spolo?nosti netrpia:

?Verzia z 1. septembra, ktorá je oficiálne v predaji na ?ínskom trhu, pou?íva iného dodávate?a batérií, ktorý nespadá do kategórie zariadení na nahradenie. ?ínski zákazníci si mô?u by? svojimi objednávkami istí.?

Samsung Galaxy Note 7 64GB mô?ete kúpi? v e-shopoch za cenu od (Zdroj: Heureka.sk)
Porovna? ceny >>

Samsung si uvedomuje, ?e ?al?ie správy o vybuchujúcich zariadeniach si nemô?e dovoli?. Z toho dôvodu si mô?eme by? istí, ?e Samsung si dá dôkladne zále?a? na náprave. U? teraz ho mô?e vyjs? táto chyba poriadne draho. Výmena v?etkých zariadení mô?e trva? tý?dne ?i mesiace a netrpezliví vystra?ení zákazníci tak mô?u prejs? ku konkurencii a e?te aj u?etri?. Ako sa  celý tento incident podpí?e na predajoch nového Samsung Galaxy Note 7, uká?e len ?as.

note-7-s-pen-funkcie

Aká je tvoja reakcia?
Milujem to
0%
Páči sa mi to
0%
Chcem to
0%
Mám to
0%
Nepáči sa mi to
0%
Neznášam to
0%
O autorovi
Juraj Vasek
Som študent Gymnázia Viliama Paulinyho - Tótha v Martine. Venujem sa výrobe programov a webových stránok. Vlastnil som mobily ako iNew V3, Doogee DG550 a UMI Zero, Elephone P9000 a veľa ďalších. Aktuálne používam Xiaomi Mi5. V prípade akýchkoľvek otázok sa ma nebojte kontaktovať na [email protected]