Popri predstavení o?akávaného Xiaomi Mi5C uzrelo svetlo sveta aj nové Redmi 4X. Jeho príchod nás v?ak ve?mi neprekvapil, nako?ko len nedávno predstavil výrobca model Redmi Note 4X.

Sleduj Fontech.sk aj na Facebooku, YouTube a Instagrame!

K dne?nému d?u u? existujú celkovo ?tyri smartfóny z rady Redmi 4, ktorá má na starosti ni??iu a? strednú triedu. Je medzi nimi klasické Redmi 4A, Redmi 4 Pro, od?ah?ené Redmi 4A a nové Redmi 4X. Ak sa obzerá? po novom smartfóne a nevie? sa medzi týmito ?tyrmi rozhodnú?, potom je nasledovné porovnanie práve pre teba.

nenechaj si ujs?
Xiaomi Redmi 4X oficiálne: Príjemné prekvapenie za pár ?korún?

Displej

V?etky ?tyri modely disponujú displejmi ve?kými 5-palcov, ?o je na dne?nú dobu vcelku prijate?ná uhloprie?ka aj pre ovládanie jednou rukou. Rozdiel tak spo?íva iba v rozlí?eniach. Kým Redmi 4, 4A a 4X ponúkajú ni??ie HD rozlí?enie, Redmi 4 Pro u? dostalo jemnej?ie FullHD rozlí?enie.

Ak ti na kvalite displeja zále?í a chce? si vychutna? ostrej?í obraz, potom je pre teba naozaj vhodné len Redmi 4 Pro. Na druhej strane, HD rozlí?enie je na 5-palcovú uhloprie?ku úplne dostato?né a má dobrý vplyv na výdr? batérie.

Procesor

Výbava po výkonovej stránke je pri ka?dom modeli odli?ná. V low-endovom Redmi 4A pracuje Snapdragon 425, v základnom Redmi 4 Snapdragon 430 a v najnov?om Redmi 4X nov?í Snapdragon 435. Zo zoznamu sme vynechali Redmi 4 Pro, nako?ko to ponúka procesor z úplne inej rady, a to populárny Snapdragon 625. Tým pádom je Redmi 4 Pro jednozna?ným ví?azom, ak zoberiem do úvahy celkový výpo?tový výkon.

xiaomi redmi 4a

Aby si mal lep?í preh?ad v týchto procesoroch, pripravili sme si pre teba stru?né porovnanie. Za?neme 425-kou, ktorá obsahuje ?tyri jadrá na frekvencii 1.4 GHz a grafický akcelerátor Adreno 308. Snapdragon 430 aj 435 v sebe zas ukrývajú osem jadier s taktom 1.4 GHz a lep?iu grafiku Adreno 505. Aký je vlastne rozdiel medzi 430-kou a 435-kou? Podpora LTE sietí. Kým 435-ka podporuje LTE Cat. 7, 430-ka má vo výbave iba Cat. 4. Znamená to, ?e pokia? sa rozhodne? pre model so Snadragonom 435, vychutná? si rýchlej?í 4G internet, aj ke? len na obmedzenej trojici európskych frekvencií.
Pamä? RAM a interné úlo?isko

Ponuka pamä?ovej výbavy je celkom pestrá a mala by bohato sta?i? takmer ka?dému. Redmi 4A a základné Redmi 4 sa vyrábajú iba v konfigurácii s 2 GB pamä?ou RAM a 16 GB úlo?iskom. Najnov?ie Redmi 4X je dostupné v dvoch variantoch, a to s 2 GB RAM a 16 GB úlo?iskom, repsketíve s 3 GB RAM a 32 GB internou pamä?ou.

xiaomi redmi 4

Redmi 4 Pro zas kúpi? len s 3 GB RAM pamä?ou a 32 GB úlo?iskom. Av?ak, ak by ti ?iadna ve?kos? úlo?iska nevyhovovala, mô?e? si ho pri ka?dom modeli roz?íri? microSD kartami a? do kapacity 128 GB.

nenechaj si ujs?
Poznáme ?pecifikácie a dátum predstavenia Xiaomi Mi6

Fotoaparát

V tomto prípade takmer nie je o ?om diskutova?, ke??e skoro v?etky smartfóny rady Redmi 4 sú vybavené rovnakým 13 MPx hlavným sníma?om s clonou f/2.2 a rovnakým 5 MPx selfie fotoaparátom. Rozdiel nájdeme iba v najnov?om Redmi 4X, ktoré má ni??iu clonu f/2.0.

Batéria

Vo v?etkých modeloch rady Redmi 4 nájde? masívnu 4100 mAh batériu, a? na najlacnej?ie Redmi 4A. To dostalo do výbavy akumulátor s kapacitou 3120 mAh, no v?aka efektívnemu procesoru a HD displeju by mala by? výdr? viac ne? len dobrá.

Sníma? odtla?kov prstov

Sníma?e odtla?kov prstov sa minulý rok dostali do vä??iny smartfónov, a to aj do ni??ej triedy. Pod hranicou 100 ? nájde? nieko?ko kúskov s touto vymo?enos?ou, no Redmi 4A medzi nimi, bohu?ia?, nie je. Ak teda preferuje? pohodlnej?ie odomykanie a si ochotný si nie?o priplati?, potom je pre teba vhodnej?ie Redmi 4, Redmi 4 Pro alebo Redmi 4X.

xiaomi redmi 4

Ceny

Pozreli sme sa do aktuálnej ponuky e-shopov, aby sme na?li najvýhodnej?iu ponuku ka?dého smartfónu. Takéto sú teda aktuálne najni??ie ceny:

  • Xiaomi Redmi 4A za 122 ?
  • Xiaomi Redmi 4 za 126 ?
  • Xiaomi Redmi 4X za 132 ?
  • Xiaomi Redmi 4 Pro za 149 ?

xiaomi redmi 4
zdroj fotografie: Dgtle

Ktorý je ten pravý pre teba?

Aká je tvoja reakcia?
Milujem to
29%
Páči sa mi to
53%
Chcem to
18%
Mám to
0%
Nepáči sa mi to
0%
Neznášam to
0%
O autorovi
Peter Puhovich
Študent so zameraním na grafický dizajn, fanúšik smartfónov, ale aj iných IT zariadení. O technológie som sa začal zaujímať vďaka svojmu prvému Android tabletu a po čase ma zaujali aj čínske zariadenia. Ak budete mať akékoľvek otázky, môžete ma kontaktovať e-mailom alebo na sociálnych sieťach.