Samsung Galaxy S7 a OnePlus 3 si to spolu rozdali v teste nabíjania, ktorý z nich zvíťazil?

banner-oneplus-3Vedeli sme, ?e nabíjacia technológia Dash Charge je rýchla, no chceli sme vedie? ako ve?mi. Presne tak znie úvod do najnov?ieho videa na oficiálnom YouTube kanáli OnePlus. Spolo?nos? sa vo svojom novom videu pokúsila porovna? rýchlos? nabíjania OnePlus 3 s vlajkovou lo?ou spolo?nosti Samsung, Samsung Galaxy S7.

Sleduj Fónyz?íny.sk aj na FacebookuGoogle+ Instagrame!

V dne?nej dobe, ke? okrem výdr?e batérie zákazníkov zaujíma aj dizajn a hrúbka zariadení je nesmierne ?a?ké vyprodukova? smartfón s dôstojnou výdr?ou. Pou?itie nových technológií pri batériách sa zdá by? stále v nedoh?adne a tak sa svetoví výrobcovia rozhodli zredukova? aspo? ich otravné a zd?havé nabíjanie. Priekopníkom v extrémne rýchlom nabíjaní bola spolo?nos? Samsung, ktorá v S7-ke implementovala rýchlonabíjaciu technológiu od spolo?nosti Qualcomm. Tá sa stará o naozaj rýchle nabíjanie a Galaxy S7 doká?e nabi? z 1 % na 50 % u? za 30 minút. ?al?ích 50 %, ktoré chýbajú do plnej kapacity, sa v?ak u? nenabíja tak rýchlo a výsledný ?as sa oproti prvej polovici zdvojnásobí. To znamená, ?e plné nabitie trvá presne 90 minút. Vzh?adom na pou?itie 3000 mAh batérie musíme potvrdi?, ?e Samsung odviedol naozaj vynikajúcu prácu a rýchlos? nabíjania je neprekonate?ná, teda takmer neprekonate?ná. Spolo?nos? OnePlus so svojím najnov?ím zariadením predstavila rýchlonabíjaciu technológiu Dash Charge, ktorá zabezpe?uje e?te rýchlej?ie nabíjanie ne? juhokórejská konkurencia.

ONEPLUS 3 mô?ete kúpi? v e-shopoch za cenu od (Zdroj: Heureka.sk)
Porovna? ceny >>


Táto revolu?ná technológia nabije rovnako ve?kú batériu za podstatne krat?í ?as. Za 30 minút sa OnePlus 3 nabil z 1 % na 64 % kapacity. Do dosiahnutia plnej kapacity batérie sa opä? rýchlos? nabíjania mierne spomalí, no nie je to a? také spomalenie, aké mô?me pozorova? pri Samsung Galaxy S7. Plné nabitie OnePlus 3 teda zaberie presne 60 minút. Aby toho nebolo málo, tak nabíjanie „zabijaka vlajkových lodí“ sa nespomalí ani vtedy, ke? popri ?om necháte displej rozsvietený.

TIP: Recenzia | OnePlus 3: Do tretice v?etko dobré

oneplus-3-recenzie-fotografie (44)

Konkurencia od Samsungu by sa teda rozhodne mala od ob?úbenej ?ínskej spolo?nosti ?o to nau?i?, ke??e ich vlajková lo? sa pri rozsvietenom displeji nabíja skuto?ne ve?mi pomaly. Aký je teda výsledný verdikt? OnePlus 3 v rýchlosti nabíjania bez váhania porazí aj tých najlep?ích a cestu mu rozhodne neskrí?i ani velikán, akým je Samsung.

Aká je tvoja reakcia?
Milujem to
83%
Páči sa mi to
17%
Chcem to
0%
Mám to
0%
Nepáči sa mi to
0%
Neznášam to
0%
O autorovi
Patrik Tarics
Pre technológie dýcham! Okrem toho ma však zaujímajú aj dobré filmy, seriály, hudba a šport každého druhu. Ak chceš so mnou prehodiť pár slov, môžeš ma kontaktovať na mail [email protected]