Daňovo-odvodová záťaž v súvislosti s predajom virtuálnych mien by sa mohla znížiť. Navrhujú to poslanci SaS Peter Cmorej a Marián Viskupič v novele zákona o dani z príjmov, ktorú predložili na ďalšiu riadnu schôdzu Národnej rady (NR) SR so začiatkom od 18. októbra.

Poslanci navrhujú z predmetu dane z príjmov vyňať príjmy získané pri výmene virtuálnej meny za tovary, služby a za inú virtuálnu menu, s výnimkou výmeny virtuálnej meny za stablecoin. Predmetom dane z príjmu by tak mal byť len príjem z odplatného prevodu virtuálnej meny za peniaze alebo z výmeny virtuálnej meny za stablecoin.

Navrhujú zároveň znížiť daňové zaťaženie príjmov fyzických osôb z predaja virtuálnej meny na základe tzv. časového testu. Pri predaji virtuálnej meny po uplynutí jedného roka od jej nadobudnutia sa navrhuje príjem zdaňovať sadzbou dane vo výške 7 %. Naopak, v prípade príjmu z predaja virtuálnej meny do jedného roka alebo z výmeny virtuálnej meny za stablecoin sa príjmy zahrnú do základu dane spolu s ostatnými príjmami.

Zároveň by si z predaja kryptomien nemal platiť zdravotné poistenie

Súčasne predkladatelia chcú, aby boli fyzické osoby oslobodené od povinnosti platenia odvodov na zdravotné poistenie z príjmu z predaja virtuálnej meny, ak virtuálna mena nebola súčasťou ich obchodného majetku, a to bez ohľadu na tzv. časový test.

Návrh si kladie za cieľ aj významne uľahčiť investovanie a sporenie bežným občanom, a to aj v rámci dlhodobého investičného sporenia či pripravovaného celoeurópskeho dôchodkového sporenia. Súčasné zdaňovanie príjmov z cenných papierov je totiž podľa poslancov vo významnom rozpore s cieľom podporovať dobrovoľné formy sporenia na dôchodok.

V zákone o cenných papieroch by sa do definície finančnej inštitúcie mali doplniť ďalšie subjekty – obchodníci s cennými papiermi a pobočky zahraničných obchodníkov s cennými papiermi, čím sa má definícia pojmu zosúladiť s inými sektorovými zákonmi. Predkladatelia chcú tiež upraviť definíciu dlhodobého investičného sporenia.

Skvelé správy, doteraz legislatíva zaostávala

Všetky spomenuté návrhy dávajú zmysel a sú krokom správnym smerom. Doteraz bola legislatíva výrazne pozadu a nevnímala kryptomeny ako platidlo, ale skôr ako špekulatívny nosič hodnoty.

Spôsobov ako kryptomeny nakupovať je nesmierne veľa a Slováci sa okrem „klasických“ maklérskych aplikácií uchyľujú aj k dedikovaným kryptopeňaženkám, kde si virtuálne meny ukladajú. Väčšina našich krajanov však skôr inklinuje k obchodovaniu, a teda nákupu a neskoršiemu predaju kryptomeny pri náraste jej ceny. Pokiaľ si si však myslel, že takýto výnos je na Slovensku od daní a odvodov oslobodený, tento článok ťa vyvedie z omylu.

Dňom 1.10.2018, kedy bola mimochodom cena bitcoinu na úrovni 4500 dolárov, vstúpilo do platnosti metodické usmernenie MF SR č.MF/10386/2018-721 k postupu zdaňovania virtuálnych mien.

To upravuje príjem (výnos) plynúci z predaja virtuálnej meny ako predmet dane, ktorý nie je od dane oslobodený a preto je považovaný za zdaniteľný príjem podľa Zákona 595/2003 Z.z. o dani z príjmov.

Unsplash/Pierre Borthiry - Peiobty

Kryptomeny boli vnímané podobne, ako príjem z podnikania

„Virtuálnou menou sa rozumie digitálny nositeľ hodnoty, ktorý nie je vydaný ani garantovaný centrálnou bankou ani orgánom verejnej moci, ani nie je nevyhnutne naviazaný na zákonné platidlo, nemá právny status meny alebo peňazí, ale je akceptovaný niektorými fyzickými alebo právnickými osobami ako platobný prostriedok a ktorý možno, prevádzať, uchovávať alebo s ním elektronicky obchodovať,“ znie definícia kryptomien v zákone. 

Za predaj virtuálnej meny sa potom považuje akákoľvek výmena, napríklad výmena virtuálnej meny za majetok alebo peňažnú hodnotu, výmena virtuálnej meny za poskytnutie služby alebo jej odplatný prevod, a to aj výmena za inú virtuálnu menu.

Dane teda zaplatíš vždy vtedy, keď kryptomenu predávaš alebo za ňu nakupuješ majetok či inú kryptomenu. Ešte viac si o tejto téme môžeš prečítať vo veľkom samostatnom článku, kde sa dozvieš takmer všetko, čo o danení kryptomien potrebuješ vedieť. Nájdeš v ňom aj praktické rady na zníženie daňového základu.

Pošli nám TIP na článokTeraz čítajú

NAJČÍTANEJŠIE ZO STARTITUP