Nová revízia interpretácie prvého pohybového zákona, ktorý Sir Isaac Newton napísal na pergamen ešte v roku 1687, ukázala, že sme si tento zákon vykladali mierne odlišným spôsobom. Treba ale poznamenať, že zmena interpretácie, ktorú navrhuje Daniel Hoek vo svojej štúdii, publikovanej v žurnále Philosophy of Science, nemá zásadný vplyv na fyziku ako takú. Má skôr význam z hľadiska filozofického a jazykového, pričom nadchne každého, kto má rád detaily.

Malá chyba krásy

Podľa zistení odborníka na filozofiu jazyka a matematiky Daniela Hoeka je prvý Newtonov zákon, známy ako zákon zotrvačnosti, nesprávne interpretovaný. Presnejšie ide podľa Hoeka o celkom „nemotorný preklad“, píše portál ScienceAlert.

Freepick

Revízia interpretácie je rozhodne zaujímavá z hľadiska filozofie vedy a histórie vedy, pretože nám ukazuje, akým spôsobom môžu jazyk a formulácia ovplyvniť naše chápanie vedeckých konceptov. Avšak táto zmena nemení samotnú fyziku, ktorá bola postavená na Newtonových zákonoch, a nie je potrebné urgentne meniť učebnice.

Čo sa týka samotnej interpretácie tohto zákona, tá v súčasnosti hovorí, že teleso zostáva v pokoji alebo rovnomernom priamočiarom pohybe, pokiaľ nie je nútené vonkajšími silami tento stav zmeniť.

Je to popis, ktorý funguje dobre, no len do chvíle, kým si neuvedomíme, že vonkajšie sily neustále pôsobia, čo by podľa Hoeka Newton vo svojom znení určite zvážil. Hoek tvrdí, že Newton nemal v úmysle použiť prvý zákon na odkazovanie na imaginárne telesá bez síl.

Použitie latinského výrazu „nisi quatenus“ “ (čo sa týka samotnej interpretácie, podľa Hoeka bola anglická interpretácia nesprávna, keďže bolo použité slovo „unless“ a nie „insofar“, ktoré lepšie vystihuje uvedené latinské slovné spojenie) nemalo podľa neho špecifikovať, že zákon sa týka len takýchto telies, ale poukázať na to, že pohyb sa mení len do tej miery, do akej ho k tomu núti sila, upozorňuje portál Scientific American.

Podľa Hoeka by lepšia interpretácia znela: „Každá zmena v pohybe telesa je spôsobená pôsobením vonkajších síl.“ Podľa Hoeka to má veľký význam. Nový výklad prvého zákona pohybu znamená, že každá zmena v hybnosti telesa – každý náraz, pokles, vychýlenie – je spôsobená vonkajšími silami, a nie tým, že teleso zostane v pohybe alebo pokoji pokiaľ naň nezapôsobí vonkajšia sila.

Táto revízia pomáha lepšie porozumieť tomu, čo Newton svojím zákonom v skutočnosti chcel povedať a odstraňuje jazykové nezrovnalosti.

Pošli nám TIP na článokTeraz čítajú