?Ru?ový? operátor má pre mladých ?udí novú ponuku. Za vy?e 20 ? mô?u dosta? neobmedzené volania vo vlastnej sieti, 100 minút do ostatných sietí a 5 GB dát.

Sleduj Fontech.sk aj na Facebooku, YouTube a Instagrame!

Pau?ál sa volá Happy XL pre mladých a zobra? si ho mô?u zákazníci od 15 do 26 rokov. Výhodou je, ?e nie je potrebné ?iadne dokazovanie ISIC kartou a pau?ál sa tak dá zobra? aj na ob?iansky preukaz. ?o sa týka volaní, tak program obsahuje neobmedzené volania v sieti Telekomu a 100 minút do ostatných sietí v rámci EÚ. Ka?dá SMS a MMS správa potom stojí 0.10 ?. Najzaujímavej?ie v?ak vyzerá ponuka dát.

zdroj fotografie: Telekom

Telekom toti? rozdelil dáta podobne ako Orange pri nedávno predstavených pau?áloch Go, ale ponúka ich ove?a viac. Základný balík obsahuje 3 GB dát, ktoré je mo?né vyu?íva? na Slovensku aj v EÚ. K týmto dátam sú e?te dostupné bonusové 2 GB pre SK, tak?e ak by sa pou?ívate? pohyboval iba na Slovensku, vyu?íva? mô?e rovných 5 GB dát. Pokia? by niekomu nesta?ila ani takáto ve?kos?, mô?e si aktivova? denný balí?ek za 1 ? s 1 GB dát. ?al?ou mo?nos?ou je neobmedzený prístup za 4.99 ?. Pre záujemcov vo veku od 15 do 18 rokov bude dostupná iba verzia bez telefónu a záujemcovia vo veku od 18 do 26 si mô?u zobra? aj akciový telefón.

Oba pau?ály budú ponúkané s 24-mesa?nou viazanos?ou, pri?om ten bez telefónu priná?a výhodu v podobe nulovej zmluvnej pokuty. Pau?ál je predsa len ur?ený najmä pre ?tudentov, ktorí mô?u napríklad v prípade odchodu na ?túdium do zahrani?ia presta? pau?ál pou?íva?. Na záver u? len spomenieme, ?e aj pri tomto pau?ále je mo?ný vstup do skupiny Magenta 1. Oslovila ?a táto ponuka?

Aká je tvoja reakcia?
Milujem to
0%
Páči sa mi to
22%
Chcem to
6%
Mám to
0%
Nepáči sa mi to
56%
Neznášam to
17%
O autorovi
Peter Puhovich
Študent so zameraním na grafický dizajn, fanúšik smartfónov, ale aj iných IT zariadení. O technológie som sa začal zaujímať vďaka svojmu prvému Android tabletu a po čase ma zaujali aj čínske zariadenia. Ak budete mať akékoľvek otázky, môžete ma kontaktovať e-mailom alebo na sociálnych sieťach.