?ikovný a kvalitný gadget ti mô?e neraz u?ah?i? alebo spríjemni? de?. Práve v?aka tomu sa v?akovaké technologické hra?ky te?ia stále vä??ej a vä??ej ob?ube a dnes azda neexistuje ?lovek, ktorý by sa o tieto u?ito?né pomôcky nezaujímal. Ak aj náhodou existuje, nasledujúca pätica produktov ho zaru?ene presved?í o tom, ?e by sa o ne zaujíma? mal.

Sleduj Fontech.sk aj na Facebooku, YouTube a Instagrame!

Wi-Fi Extender AC750M

Cena: 22 ?

zdroj fotografie: GadgetExplained

Kúpi? Wi-Fi Extender AC750M za 22 ?

Ak nebýva? v jedno alebo dvojizbovom byte, tak si u? ur?ite za?il situáciu, kedy si sa ocitol v takzvanom m?tvom bode, kde sa ti mohlo o stabilnom a silnom Wi-Fi signále len a len sníva?. O to hor?ie je, ak je takýmto m?tvym bodom miestnos?, v ktorej trávi? najviac ?asu. Iste, router sa dá premiestni?, no jeho premiestnenie tento problém nevyrie?i v?dy. Vtedy v?ak prichádzajú na radu ?ikovné Wi-Fi extendery, ktoré doká?u jednoducho roz?íri? pokrytie tvojej Wi-Fi siete. Po pripojení tohto výrobku do zásuvky si tak mô?e? u?íva? internet do maximálnej rýchlosti 750 MB/s aj na miestach, kde to donedávna nebolo mo?né. Cena tohto zariadenia ?iní 22 ?.

Slúchadlá Bluedio N2

Cena: 8 ?

zdroj fotografie: Vitinhvuanh

Kúpi? slúchadlá Bluedio N2 za 8 ?

Nasledujúci výrobok je preva?ne ur?ený pre tých, ktorí nasko?ili na nový bezdrôtový trend a zakúpili si jeden zo smartfónov bez klasického 3,5 mm audio jacku. Ke? ?a teda nebavia otravné redukcie a omnoho rad?ej by si po?úval hudbu bez zbyto?ne dlhých káblov, slúchadlá Bluedio N2 sú pre teba priam stvorené. K zariadeniam ich mo?no pripoji? v?aka technológii Bluetooth vo verzii 4.1, pri?om vydr?ia nepretr?ite prehráva? hudbu a? po dobu 5 hodín. Tieto slúchadlá s cenovkou 8 ? ponúkajú tie? mikrofón a ovládacie tla?idlá na prepnutie hudby ?i prijatie, respektíve odmietnutie hovoru. ?ere?ni?kou na torte je potom odolnos? vo?i potu, ako aj redukcia hluku z okolitého prostredia.

Slúchadlá Xiaomi Piston Fresh

Cena: 6 ?

xiaomi-piston-fresh

Kúpi? slúchadlá Xiaomi Piston Fresh za 6 ?

?o by to bol za výber gadgetov, keby sa v ?om nenachádza jeden z produktov od spolo?nosti Xiaomi. Tá je doma aj vo výrobe slúchadiel, pri?om má vo svojom portfóliu hne? nieko?ko rôznych modelov. Ke??e sme v?ak vy??ie popísali výhodné Bluetooth slúchadlá, tentoraz sa budeme bavi? o tých klasických, ktoré ponúkajú tradi?ný kábel. Ten je zakon?ený 3,5 mm audio jackom a nachádza sa na ?om tie? ovládacie tla?idlo, ktoré susedí s mikrofónom. Kvalitný zvuk je samozrejmos?ou a to isté platí aj pre pohodlné nosenie. Najvä??ou výhodou Xiaomi Piston Fresh je nepochybne to, ?e neobsahujú ?iadnu batériu, ?o znamená, ?e sa nemusí? o ni? stara?. Jednoducho kúpi? za 6 ?, rozbalí?, pripojí? a po?úva?.

Dron JXD 523W

Cena: 28 ?

jxd 523wzdroj fotografie: Zapals

Kúpi? dron JXD 523W za 28 ?

Kompaktný, výkonný, inteligentný a podarený. Presne tieto slová vystihujú dron JXD 523W, ktorý si bez vä??ích problémov str?í? do vrecka od nohavíc. Obsahuje toti?to 4 sklopné ramená, pri?om ka?dé z nich nesie po jednom rotore. Kvalitná plastová kon?trukcia v sebe strá?i 6-osí gyroskop, vyberate?nú 550 mAh batériu, HD kameru, ale aj naviga?né svetlá. Tie slú?ia na ?ah?iu identifikáciu drona v prípade, ?e si s ním zalieta? na dlh?iu vzdialenos?. Po stiahnutí aplikácie ho mo?no spárova? so smartfónom, ktorý následne poslú?i ako ovláda?. JXD 523W doká?e robi? rôzne oto?ky, ako aj sledova? tvoj pohyb. Jeho cena ?iní 28 ?, no pre istotu si priprav ?al?ích 6 ? na platbu DPH.

USB Type-C kábel Orico

Cena: 3 ?

zdroj fotografie: Orico

Kúpi? USB Type-C kábel Orico za 3 ?

Nasledujúci výrobok je nielen úplne posledný z tohto zoznamu, ale aj úplne najlacnej?í. To v?ak neznamená, ?e nie je kvalitný. Práve naopak. USB Type-C kábel Orico je ideálny na prená?anie súborov do tvojho smartfónu a rovnako aj na jeho nabíjanie. Ak vlastní? zariadenie s týmto konektorom, tak sám dobre vie?, ?e si ho len tak hocikde na cestách nedobije?. Hoci je celkom isté, ?e sa z tohto konektora ?asom stane ?tandard, zatia? ve?mi roz?írený nie je. Preto je v?dy dobré ma? v zálohe nejaký kvalitný USB Type-C kábel. Tento konkrétny ?a vyjde na 3 ?.

Aká je tvoja reakcia?
Milujem to
50%
Páči sa mi to
50%
Chcem to
0%
Mám to
0%
Nepáči sa mi to
0%
Neznášam to
0%
O autorovi
Inzercia
Sponzorované články.