banner-oneplus-3
U? dlh?iu dobu je mo?no pozorova?, ?e OnePlus, teda momentálne jeden z najprogresívnej?ích výrobcov na svete, vydáva na pravidelnej báze takzvané Community Builds, ktoré priná?ajú fanú?ikom mo?nos? vyskú?a? si nové funkcie systému e?te pred oficiálnou distribúciou cez OTA.   

Sleduj Fontech.sk aj na Facebooku, YouTube a Instagrame!

Rovnako sme sa dávnej?ie dozvedeli, ?e výrobca zlú?il svoje dve softvérové oddelenia (HydrogenOS / OxygenOS), aby priniesol ove?a lep?í zá?itok z nadstavby OxygenOS, ktorá je stále na míle vzdialená od dokonalosti, no má ve?mi s?ubný potenciál. Spolo?nos? v?ak v dne?ných d?och spustila kompletne nový program, ktorý má s pomocou pou?ívate?ov markantne zdokonali? nadstavbu. Program sa skladá z troch ?astí – uzatvorená Beta pre vybraných testerov, komunitné zostavenia (Community Builds) dostupné aj pre verejnos? s men?ími chybami krásy a nakoniec oficiálne stabilné vydanie.

oxygen

Dozvedeli sme sa aj ?asový harmonogram, kedy budú jednotlivé verzie vychádza?. OnePlus fanú?ikom s?úbil, ?e aktualizovaná stabilná verzia s novými funkciami bude dostupná ka?dý mesiac alebo dva. O uzatvorenom Beta programe sa nemá zmysel bavi?, no pre nás sú ve?mi dôle?ité komunitné zostavenia, ktoré síce stále disponujú istými chybami, no sú vhodné pre denno denné pou?ívanie. Táto verzia bude dostáva? aktualizácie dvakrát mesa?ne, pri?om v?dy mô?eme o?akáva? nejaké nové funkcie. Primárnym cie?om týchto testovacích zostavení je ve?mi dôle?itá spätná odozva od pou?ívate?ov, ktorí doká?u najlep?ie pomôc? pri vývoji.

oneplus-3-recenzie-fotografie (38)

Unikátne funkcie nadstavby – Tmavý re?im a mo?nos? zmeny farieb

Podobný princíp vylep?ovania svojej nadstavby vyu?íva najmä Xiaomi, ktoré ako iste viete, ka?dý tý?de? vydáva Developer verzie MIUI. OxygenOS je skuto?ne vynikajúcou alternatívou k ?istému Androidu z Nexusov, no stále nedoká?e vyu?i? potenciál parádnych smartfónov OnePlus, a tak pou?ívatelia vä??inou siahajú po alternatívnych systémoch od komunitných vývojárov. Ak vlastníte OnePlus 3, pou?ívate originálny systém alebo ste u? pre?li na nejaký alternatívny? Dajte nám vedie?.

TIP: OnePlus 3S: Vylep?ený zabijak vlajkových lodí dostal certifikáciu

Aká je tvoja reakcia?
Milujem to
50%
Páči sa mi to
50%
Chcem to
0%
Mám to
0%
Nepáči sa mi to
0%
Neznášam to
0%
O autorovi
Dávid Igaz
Šéfredaktor a spoločník FonTech.sk, no najmä technologický nadšenec, ktorý nepohrdne akoukoľvek novinkou. Ak by si sa potreboval o niečom poradiť, neváhaj a napíš mi na [email protected]