Odhliadnuc od rôznych ?ánrov, hudbu miluje ka?dý z nás. V mnohých stresových a iných situáciách nám dokonca doká?e zlep?i? de?. Pô?itok pri jej po?úvaní sa ale odvíja aj od kvality slúchadiel.

Sleduj Fontech.sk aj na Facebooku, YouTube a Instagrame!

Káblové slúchadlá sú síce fajn, no ur?ite má? niekedy chu? ich najrad?ej roztrhnú?. Mô?e to by? v prípade, ke? si ich pekne poskladá? a neskôr ich nájde? úplne zamotané alebo sa ti kábel nechtiac niekde zachytí a slúchadlá ti rýchlo vypadnú z u?í. Rie?ením týchto otravných situácií sú bezdrôtové slúchadlá. Tých je v?ak ve?mi ve?a orientova? sa v ponuke mô?e by? pre niekoho náro?né. Ak v?ak h?adá? kvalitu za dobrú cenu, práve pre teba je tu ?ínska spolo?nos? QCY. O kvalite ich produktov sved?í aj fakt, ?e tieto slúchadlá nájdeme aj v oficiálnom ?ínskom e-shope spolo?nosti Xiaomi, ktorá si na kvalite naozaj potrpí.

qcy q29
zdroj fotografie: QCY

Kúpi? bluetooth slúchadlá QCY Q29 za 27 ?
Kupón NEWLHQCY

Bavi? sa budeme o Bluetooth slúchadlách QCY Q29. Prvou výhodou je, samozrejme, komfort. Slúchadlá spáruje? so svojím zariadením a ?iadny kábel ?a nemusí trápi?. Od smartfónu ?i iného zariadenia sa navy?e mô?e? vzdiali? aj na desa? metrov. Na nosenie sú ve?mi pohodlné a v?aka technológii proti zaparovaniu sú vhodné aj na ?port. Výrobca vyzdvihuje aj dobré potla?enie hluku. Domovom pre dvojicu slúchadiel je puzdro, ktoré zárove? slú?i aj ako akási nabíjania stanica. Tá ich doká?e zásobova? energiou po dobu a? 12 hodín.

qcy q29
zdroj fotografie: QCY

Ceny bezdrôtových slúchadiel sa pohybujú na rôznych ?íslach. Za kvalitnej?ie zaplatí? aj 100 ?, no za tieto nemusí? vyhodi? ani 100 ?, ani 50 ?, ba dokonca ani 30 ?. A to len v?aka ?peciálnemu kupónu, ktorý musí? pou?i? v ko?íku. Bluetooth slúchadlá QCY Q29 sú teda momentálne dostupné za 27 ?. Spomínaný kupón, ktorý nezabudni pou?i? po prihlásení do e-shopu, je NEWLHQCY. Tento ti poskytne z?avu takmer 20 ?, ke??e pôvodná cena slúchadiel je 45 ?.

Kupón aplikuj v ko?íku:

Aká je tvoja reakcia?
Milujem to
100%
Páči sa mi to
0%
Chcem to
0%
Mám to
0%
Nepáči sa mi to
0%
Neznášam to
0%
O autorovi
Peter Puhovich
Študent so zameraním na grafický dizajn, fanúšik smartfónov, ale aj iných IT zariadení. O technológie som sa začal zaujímať vďaka svojmu prvému Android tabletu a po čase ma zaujali aj čínske zariadenia. Ak budete mať akékoľvek otázky, môžete ma kontaktovať e-mailom alebo na sociálnych sieťach.