Vysokým roamingovým poplatkom odzvoní u? o 13 dní a Orange, ako jeden z prvých operátorov, ?iasto?ne zverejnil novú ponuku. Na toto sa mô?u pripravi? zákazníci star?ích ?zvieracích? pau?álov a nov?ích Flex a Max.

Sleduj Fontech.sk aj na Facebooku, YouTube a Instagrame!

Ako sa aj dalo o?akáva?, za vyu?ívanie slu?ieb v zahrani?í si nepriplatíme. ?Od d?a 15. júna 2017 priná?ame nové ceny za volania, SMS, dáta a doplnkové slu?by. S regulovaným roamingom mô?ete komunikova? v krajinách EÚ za ceny ako doma. Regulácia platí automaticky pre v?etkých zákazníkov Orangeu,? uviedol Orange. Aj pri odchode na dovolenku, prácu ?i ?túdium do zahrani?ia, teda budeme vola?, SMS-kova?, a dátova? za rovnaké ceny ako doma. Týka sa to ako krajín EÚ, tak aj Islandu, Nórska a Lichten?tajnska.

orange
zdroj fotografie: Facebook / Orange

?Pri volaniach a SMS v Zóne 1 sa hovory a SMS správy odpo?ítavajú z va?ich predplatených minút, prípadne z kreditu,? tvrdí Orange. A ako to vlastne bude po pre?erpaní predplatených minút, SMS ?i dát? Celkom jednoducho. Ú?tované budú rovnaké ceny, ako keby zákazník volal alebo písal na ?íslo mimo Orange. V prípade dát sa po pre?erpaní balíka, bu? zní?i rýchlos? prenosu, alebo sa za?ne ú?tova? cena za ka?dý MB ako na Slovensku.

Nenechaj si ujs?
Blí?i sa koniec roamingových poplatkov. Na?o sa mô?eme pripravi??

Ako príklad si mô?eme zobra? program Flex 10, v ktorom sa za minútu hovoru strhne z kreditu 0,1 ?, respektíve SMS správy sú za 0,06 ? a nechýba ani neobmedzený internet s rýchlos?ami 0,06 Mbit/s. Drah?í balík Max 30 v sebe zah??a volanie a SMSky bez poplatkov. Dáta sú taktie? odpo?ítavané z predom definového balíka. Hovory sú zadarmo bez poplatkov. Viac sa mô?e? do?íta? o novinkách od 15. júna tu. Je príjemné po?u?, ?e tesne pred dovolenkovou sezónou operátori za?ínajú pripravova? nové ponuky. ?oskoro ich tak pravdepodobne zverejnia aj ostatní operátori.

Aká je tvoja reakcia?
Milujem to
0%
Páči sa mi to
14%
Chcem to
0%
Mám to
0%
Nepáči sa mi to
29%
Neznášam to
57%
O autorovi
Peter Puhovich
Študent so zameraním na grafický dizajn, fanúšik smartfónov, ale aj iných IT zariadení. O technológie som sa začal zaujímať vďaka svojmu prvému Android tabletu a po čase ma zaujali aj čínske zariadenia. Ak budete mať akékoľvek otázky, môžete ma kontaktovať e-mailom alebo na sociálnych sieťach.