Historicky najdiskutovanej?ia sága v technologickom svete sa týka neslávneho phabletu Samsung Galaxy Note 7. Gigant z Kórei spravil v?etko preto, aby sa na tento príbeh ?o najrýchlej?ie zabudlo.

Sleduj Fontech.sk aj na Facebooku, YouTube a Instagrame!

Av?ak, krátko pred oficiálnym predstavením vlajkových modelov S8 a S8+ sa z ni?oho ni? objavila správa, ?e Samsung plánuje spusti? opätovný predaj svojho minuloro?ného nepodareného smartfónu. Spolo?nos? toti? zverejnila plán, ako zrecykluje v?etky zozbierané kúsky. V prvkom kroku zachráni najmä komponenty, ktoré e?te mô?u by? pou?ité, ako napríklad fotoaparát ?i polovodi?e. V ?al?om sa extrahujú ?a?ké kovy z týchto sú?iastok za pomoci rôznych ekologických firiem.

zdroj fotografie: Techmiao

Závere?ným, no o to zaujímavej?ím krokom bude predaj repasovaných kusov. Výrobca v?ak u? dávnej?ie oznámil, ?e sa pokúsi privies? svoj nechválne známy smartfón spä? k ?ivotu a za?ne ho predáva? na rozvojových trhoch. Pou?ije v?ak men?iu batériu, aby sa predi?lo akýmko?vek problémom ?i nebodaj výbuchom. Tento recykla?ný plán vznikol ihne? po ve?trhu MWC v Barcelone, ke? tamoj?iu konferenciu spolo?nosti naru?ili aktivisti z Greenpeace.

Nenechaj si ujs?
Samsung Galaxy Note 7 vstane z m?tvych! Do?káme sa nieko?kých vá?nych zmien

Tí sa do?adovali vysvetlenia, ako Samsung nalo?í so 4,3 milióna kusmi, ktoré zozbieral po celom svete. Neskôr na??astie pri?lo vyjadrenie v podaní Samsungu, ktoré hovorí o tom, ?e najvä??í výrobca smartfónov na svete týmto krokom spustí proces, s ktorým bude pokra?ova? aj v budúcnosti pri iných recykláciách svojich zariadení.

Aká je tvoja reakcia?
Milujem to
18%
Páči sa mi to
53%
Chcem to
6%
Mám to
6%
Nepáči sa mi to
6%
Neznášam to
12%
O autorovi
Dávid Igaz
Šéfredaktor a spoločník FonTech.sk, no najmä technologický nadšenec, ktorý nepohrdne akoukoľvek novinkou. Ak by si sa potreboval o niečom poradiť, neváhaj a napíš mi na [email protected]