Rýchla oprava dokáže rapídne vylepšiť správu pamäte RAM v OnePlus 3

banner-oneplus2
OnePlus 3 je od 14. júna novou vlajkovou lo?ou spolo?nosti a za?ínajú sa objavova? prvé u?ívate?ské recenzie, ktoré dop??ajú aj tie profesionálne od zahrani?ných redakcií. S novým „zabijakom“ to v?ak nie je také ru?ové, ako sa na prvý poh?ad mô?e zda?. 

Sleduj Fónyz?íny.sk aj na FacebookuGoogle+ Instagrame!

Najvä??ím problémom v týchto d?och je správa RAM pamäte, ktorá absolútne zlyháva a 6 GB RAM je teda len ?istý maketing. Server C4ETech porovnal OnePlus 3 so Samsungom Galaxy S7 Edge a výsledok bol doslova katastrofou. Novinka dokázala maximálne udr?a? len 12 aplikácií a po prekro?ení sa nové aplikácie v RAM-ke neustále na?ítali znova. Na?o je teda takáto obrovská opera?ná pamä?, ke? ju smartfón nedoká?e plne vyu?i?? Fanú?ikovia sa pýtali u tých najpovolanej?ích, presnej?ie na túto otázku odpovedal sám CEO OnePlus, Carl Pei, na sociálnej sieti Twitter. Prí?inou neustáleho zatvárania aplikácií je obmedzenie procesov na pozadí, ?o má dopomôc? k lep?ej výdr?i batérie a rýchlej?iemu nabíjaniu.

OnePlus 2 64GB mô?ete kúpi? v e-shopoch za cenu od (Zdroj: Heureka.sk)
Porovna? ceny >>?o sa s tým dá robi?? Pýtalo sa mnoho rozhor?ených majite?ov. Ur?ite sa zhodneme, ?e ve?kou devízou smartfónov OnePlus je obrovská komunita vývojárov a ?fanatikov? na fóre stránky XDA. Tí pri?li ihne? s rýchlou opravou. Nutnos?ou je v?ak odomknutie bootloadera a nain?talovanie rootu, no v prípade OnePlus smartfónov je tento proces hra?kou a výrobca dokonca neberie zmeny po softvérovej stránke ako poru?enie záruky. No a teraz po?me k spomínanému návodu. Jedno, ?o musíme spravi?, je upravi? riadok kódu ro.sys.fw.bg_apps_limit=20 v súbore build.prop. ?íslo 20 zmeníme na 36 alebo 42. Týmto jednoduchým krokom docielime zvý?enie po?tu aplikácií, ktoré sa doká?u udr?a? v RAM pamäti.

Rapídne zlep?enie dokazuje aj video, v ktorom vidíme, ?e sa aplikácie nezatvárajú a celkový dojem zo smartfónu je bez pochýb ove?a lep?í. Druhá strana mince v?ak mô?e prinies? zna?né zhor?enie výdr?e. Na podrobnej?ie testy výdr?e s týmto vylep?ením si budeme musie? po?ka? nieko?ko dní, no mierne zhor?ená výdr? mô?e by? vykompenzovaná úplne novým pocitom zo smartfónu. Máte u? doma OnePlus 3? Ak áno, ste spokojný s novou vlajkovou lo?ou tohto ?ínskeho výrobcu?

appsopen

Zdroj: Pocketnow, Phonearena

Aká je tvoja reakcia?
Milujem to
0%
Páči sa mi to
0%
Chcem to
0%
Mám to
0%
Nepáči sa mi to
0%
Neznášam to
0%
O autorovi
Dávid Igaz
Šéfredaktor a spoločník FonTech.sk, no najmä technologický nadšenec, ktorý nepohrdne akoukoľvek novinkou. Ak by si sa potreboval o niečom poradiť, neváhaj a napíš mi na [email protected]