V ponuke jedného z najvä??ích ?ínskych výrobcov, Xiaomi, nenájdeme len skvelé telefóny, ale aj mnoho zariadení do domácností, rôzne gadgety a do ponuky pribudli aj okuliare Xiaomi Roidmi B1. Tie boli predstavené iba nedávno, no u? o pár dní sa dostanú na sklad e-shopu Geekbuying, kde si ich mô?e? objedna?.

Sleduj Fontech.sk aj na Facebooku, YouTube a Instagrame!

Pracuje? dlhé hodiny za po?íta?om a tvoje o?i sú vystavené modrému svetlu ?i UV ?iareniu? Ak áno, tak sú okuliare Xiaomi Roidmi B1 pre teba ako stvorené. Pri ich návrhu myslel výrobca na zrak pou?ívate?a, a preto doká?u odfiltrova? a? 99,99 % ?kodlivého UV ?iarenia a 35 % modrého svetla vy?arovaného z obrazoviek zariadení. Celá kon?trukcia je rozlo?ená do nieko?kých ?astí, ktoré si svoje miesto ná?li v jednoduchej krabi?ke. Aby okuliare sadli v?etkým, výrobca k nim dodáva dva kusy sediel na nos v dvoch ve?kostiach, z ktorých si mô?e pou?ívate? vybra? to najpohodlnej?ie.

zdroj fotografie: Weibo

Kúpi? okuliare Xiaomi Roidmi B1 za 34 ?
Z?avový kupón EROIDMI

Celý rám je vyrobený z materiálu s vysokou hú?evnatos?ou a je odolný vo?i opotrebeniu. V balení zákazník nájde aj dva páry náhradných rú?ok. Jeden z nich je v elegantnom prevedení s klasickou patinou a rámom, zatia? ?o druhý pár je vhodnej?í na nosenie pri rôznych aktivitách, nako?ko je vyrobený z proti?mykového materiálu. Budúci majite? sa nemusí obáva? ani toho, ?e mu budú okuliare na nose po dlhom ?ase vadi?.

Xiaomi Roidmi B1 okuliarezdroj fotografie: Weibo/Zaeke

S hmotnos?ou len 21 gramov sú teda vhodné na nepretr?ité nosenie. Aj ke? ide o skvelú pomôcku pri práci s po?íta?om, ich nevýhodou je absencia ?o?oviek, kvôli ?omu nie sú tieto okuliare príli? vhodné pre tých, ktorí sú odkázaní na silné dioptrické sklá. Ak sa ti ale tento elegantný doplnok aj tak zapá?il, u? onedlho si ho bude? môc? objedna? za exkluzívnu cenu 34 ?, ktorú dosiahne? aplikovaním ná?ho ná?ho z?avového kupónu EROIDMI do objednávky. 

Xiaomi Roidmi B1 okuliarezdroj fotografie: Weibo/Zaeke

Xiaomi Roidmi B1 okuliarezdroj fotografie: Weibo/Zaeke

Xiaomi Roidmi B1 okuliarezdroj fotografie: Weibo

Poznámka redakcie: ?lánky ozna?ené ako ?Sponzorované? a publikované autorom ?Inzercia? sú ur?ené na propagáciu aktuálnych zliav a akcií na produkty predávané ?ínskymi e-shopmi. Za predaj nezodpovedáme, len informujeme o akcii.

Aká je tvoja reakcia?
Milujem to
35%
Páči sa mi to
24%
Chcem to
18%
Mám to
6%
Nepáči sa mi to
3%
Neznášam to
15%
O autorovi
Inzercia
Sponzorované články.