Spo?iatku si pou?ívatelia nevedeli na nový systém zabezpe?enia prostredníctvom sníma?a odtla?kov prstov zvyknú?. Teraz je v?ak u? neoddelite?nou sú?as?ou nových smartfónov. Zdá sa ale, ?e ve?kí výrobcovia, vrátane Samsungu, plánujú tieto sníma?e zo svojich budúcich modelov vypusti?. Nahradí ich toti? omnoho inovatívnej?ia technológia.

Sleduj Fontech.sk aj na Facebooku, YouTube a Instagrame!

U? je to 6 rokov, ?o sa na trhu poprvýkrát objavila Motorola Atrix. Tá ako historicky prvá mala v sebe zabudovaný sníma? odtla?kov prstov. A? do dne?ných dní sa táto technológia roz?írila nato?ko, ?e mnohí majitelia smartfónov by si nové zariadenie bez sníma?a odtla?kov prstov zrejme nekúpili. Vývoj technológií ide vpred raketovým tempom, a to, ?o je dnes vnímané ako ve?ká inovácia, mô?e by? o pár rokov úplne be?nou zále?itos?ou. Nová éra zabezpe?enia tak príde aj do segmentu smartfónov.

zdroj fotografie: Android Central

Nenechaj si ujs?
Pozri sa, ako sme sa dopracovali k bezrámikovým smartfónom

Analytik, Ming-Chi-Kuo, tvrdí, ?e u? výro?ný iPhone 8 mô?e sníma?u odtla?kov prstov podkopáva? nohy s novým systémom rozpoznávania tváre. Pod?a doteraj?ích informácie dostane ?8-?ka? ve?ký displej a na sníma? odtla?kov prstov tak nezostane miesto. Ten mô?e by? úplne nahradený spomínaným systémom rozoznávania tváre alebo ho výrobca integruje priamo do displeja. No Apple v?ak nie je jedinou spolo?nos?ou, ktorá chce skoncova? s touto ?starou? technológiou. Príspevok zamestnanca Samsungu na sociálnej sieti Twitter hovorí za v?etko: ?Zabijeme zastaraný sníma? odtla?kov prstov!?

U? najbli??ia vlajková lo? a jeho vä??ie dvoj?a vo verzii ?Plus? so sebou prinesú okrem sníma?a odtla?kov prstov aj skener dúhovky oka. Posledné správy v?ak hovoria o tom, ?e skenovanie dúhovky oka je pomerne pomalá a nespo?ahlivá technológia. To zrejme donúti kórejskú spolo?nos? implementova? do svojich budúcich smartfónov systém rozpoznávania tváre, ktorý odomkne smartfón u? za 0,1 sekundy. Dovtedy ale mô?e by? skener dúhovky oka rovnako be?nou výbavou ako je tomu dnes pri sníma?och odtla?kov prstov.

Aká je tvoja reakcia?
Milujem to
14%
Páči sa mi to
29%
Chcem to
14%
Mám to
14%
Nepáči sa mi to
14%
Neznášam to
14%
O autorovi
Matúš Mitro
Milovník nových technológií, obzvlášť tých zo sveta smartfónov, ktoré mu učarovali už poriadne dávno. Má rád dobrú hudbu, nepohrdne kvalitným filmom, ale ani debatou o rôznych inováciách. Kontakt: [email protected]