V poslednom ?ase mô?eme sledova? nový dizajnový trend, v?aka ktorému sa rámiky vôkol displejov smartfónov zmen?ujú na minimum. Nepochybne najvä??ím spú??a?om tohto pokroku bol Xiaomi Mi MIX, ktorý prekvapil celý technologický svet vynikajúcim pomerom ve?kosti obrazovky k ve?kosti samotného zariadenia.

Sleduj Fontech.sk aj na Facebooku, YouTube a Instagrame!

Ak sa ale o smartfóny zaujíma? u? dlh?iu dobu, ur?ite ti neuniklo, ?e e?te pred predstavením MIX-u uzrelo svetlo sveta viacero skvelých modelov, ktoré sa taktie? mohli pý?i? vynikajúcim pomerom týchto dvoch ve?kostí. Prvé z nich pritom boli oficiálne odhalené u? takmer 4 roky dozadu, av?ak skuto?ná revolúcia nastáva a? v dne?ných d?och. Za v?etko hovoria správy o pripravovaných vlajkových modeloch Samsungu a Applu. Tie majú na svojej prednej strane ponúknu? displej s extrémne malými rámikmi, pri?om sa dokonca hovorí aj o tom, ?e iPhone 8 nebude ma? rámiky ?iadne. Nechajme v?ak na chví?ku dohady tak a zamerajme sa na to, ako sme sa dopracovali k tomuto významnému pokroku.

LG G2

zdroj fotografie: YouTube

Jednozna?ne najpamätnej?í smartfón s úzkymi rámikmi predstavila spolo?nos? LG e?te v auguste roku 2013. Tento model bol vlajkovou lo?ou výrobcu, pri?om na svojej prednej strane ponúkal 5,2-palcový FullHD IPS displej. V dobe predstavenia sa jednalo o zariadenie s najlep?ie vyu?itou prednou stranou na svete, nako?ko a? 75,9 % z nej prekrýval spomínaný zobrazova?. Ikonická LG G2-ka nezaostávala na svoju dobu ani v ostatných parametroch, pri?om bola vybavená procesorom Snapdragon 800, ktorý dop??ali 2 GB pamäte RAM a 16 / 32 GB interné úlo?isko. Taktie? sa dostalo na 13 MPx zadný fotoaparát, 3000 mAh batériu a skvelú predajnú cenu.

Samsung Galaxy Note 3

zdroj fotografie: TheGadgeteer

Len mesiac na to bola odhalená tretia generácia jedine?ného phabletu modelovej rady Samsung Galaxy Note. Tento smartfón sa te?il ve?kej ob?ube hlavne kvôli svojej poriadne rozmernej obrazovke, ktorá e?te v roku 2013 ve?mi zau?ívaná nebola. V poradí tretí tabletofón od Samsungu tak dostal 5,7-palcový Super AMOLED displej s FullHD rozlí?ením, ktorý zaberal 74,8 % prednej plochy. Galaxy Note 3-ka bola v európskej verzii pohá?aná procesorom Exynos 5420, ktorému robili spolo?nos? tie? 3 GB RAM pamäte a 16 / 32 / 64 GB roz?írite?né interné úlo?isko. Niekdaj?ia vlajková lo? sa tie? mohla chváli? 13 MPx fotoaparátom, 3200 mAh batériou a netradi?ným microUSB konektorom vo verzii 3.0. ?ere?ni?kou na torte bola podpora stylusu SPen.
Sharp Aquos Crystal

zdroj fotografie: YouTube

O necelý rok neskôr pri?iel poriadny ?ok, o ktorý sa postarala japonská spolo?nos? Sharp. Tá je po celom svete známa najmä výrobou zobrazovacích panelov, no vo svojom portfóliu skrýva aj zopár podarených smartfónov. Presne taký bol aj model Aquos Crystal, ktorý mo?no nazýva? aj ako úplne prvý bezrámikový inteligentný telefón. Jeho 5-palcový displej sa rozprestieral na 78,5 % prednej plochy, za ?o si jeho výrobca vyslú?il nemalé uznanie. Tento model v?ak napriek tomu ve?kú slávu nezo?al a kvôli nevýraznej výbave strednej triedy následne upadol v zabudnutie. Neskôr sme sa do?kali aj jeho druhej generácie, ktorá taktie? ?iadnu revolúciu nespustila.

Huawei Ascend Mate 7

zdroj fotografie: DigitalTrends

Netrvalo dlho a do?kali sme sa ?al?ieho nesmierne zaujímavého smartfónu, ktorý sa taktie? mohol chváli? vynikajúcim pomerom ve?kosti displeja k ve?kosti jeho tela. O jeho výrobu sa starala spolo?nos? Huawei, pri?om i?lo o model Ascend Mate 7. V jeho výbave nechýbal 8-jadrový procesor Kirin 925, ktorému vypomáhal akcelerátor Mali-T628 MP4. Po pamä?ovej stránke bolo k dispozícii viacero verzií, a tak si záujemca mohol vybra? z 2 / 3 GB opera?nej RAM pamäte a 16 / 32 GB interného úlo?iska. Zadnú stranu tohto modelu zdobil 13 MPx hlavný fotoaparát, zatia? ?o tú prednú 5 MPx selfie sníma?. Pod ním bol situovaný 6-palcový FullHD IPS displej, ktorý vyp??al a? 77,6 % prednej strany.

Oppo R7 Plus

zdroj fotografie: GadgetGuy

Podobne dobre bol na tom aj tabletofón R7 Plus od spolo?nosti Oppo, ktorý ponúkol rovnakú uhloprie?ku displeja ako vy??ie zmienená Mate 7-ka. Tento AMOLED zobrazova? zaberal 76,6 % prednej strany, na ktorej sa tie? vynímala 8 MPx selfie kamera. Aj tu sa dostalo na 13 MPx hlavný fotoaparát a viacero pamä?ových verzií. Na svi?ný multitasking tak boli pou?ité 3 / 4 GB RAM, zatia? ?o sa dáta ukladali na 32 / 64 GB internú pamä?. Do R7-?ky bol integrovaný 8-jadrový procesor strednej triedy s ozna?ením Qualcomm Snapdragon 615. Tento smartfón okrem iného obsahoval skener odtla?kov prstov, ale aj ve?kú 4100 mAh batériu.
Xiaomi Mi MIX

Neskôr nastal men?í útlm a viac ako rok sme sa nedo?kali ?iadneho v tomto smere zaujímavého prístroja. V?etko v?ak vynahradil revolu?ný phablet Xiaomi Mi MIX, ktorý bol predstavený v októbri minulého roka spolu s modelom Xiaomi Mi Note 2. V?etka pozornos? v?ak bola venovaná len a len bezrámikovému MIX-u so 6,4-palcovým IPS displejom. Ten sa mô?e pochváli? rozlí?ením 2040 x 1080 pixelov a taktie? tým, ?e zaberá a? 83,6 % z celej prednej plochy (výrobca udáva 91,3%). Tento stále pomerne mladý model zaujme aj svojou výnimo?nou keramickou kon?trukciou, piezoelektrickým reproduktorom ?i ohromným výkonom zabezpe?ovaným procesorom Snapdragon 821 a 4 /6 GB RAM pamä?ou.

zdroj fotografie: Xiaomi

V na?ich kon?inách ve?mi populárny výrobca trafil predstavením tohto modelu priamo do ?ierneho a jediným jeho zásadným nedostatkom je jeho nedostato?ná dostupnos?. Rozhodne v?ak mô?eme tvrdi?, ?e tento smartfón zapo?al dizajnovú revolúciu, ktorá v týchto d?och eskaluje. Najlep?ie to dokazujú nedávno predstavené zariadenia ako napríklad ZUK Edge alebo LG G6. V?aka tejto ?ínskej spolo?nosti sa tak máme v doh?adnej dobe rozhodne na ?o te?i?, preto?e si ur?ite ?iaden z popredných výrobcov nenechá ujs? rozbehnutý vlak s bezrámikovými zariadeniami.

Aká je tvoja reakcia?
Milujem to
0%
Páči sa mi to
100%
Chcem to
0%
Mám to
0%
Nepáči sa mi to
0%
Neznášam to
0%
O autorovi
Patrik Tarics
Pre technológie dýcham! Okrem toho ma však zaujímajú aj dobré filmy, seriály, hudba a šport každého druhu. Ak chceš so mnou prehodiť pár slov, môžeš ma kontaktovať na mail [email protected]