Ak aspo? trochu sleduje? technologický svet, ur?ite vie?, ?e tieto dni sú priamo späté s obrovským ve?trhom MWC v Barcelone, ktorý aj tento rok prilákal celú novinársku obec. Vä??inou sa po?as ve?trhu do?káme ve?kého mno?stva nových smartfónov a iných gadgetov. 

Sleduj Fontech.sk aj na Facebooku, YouTube a Instagrame!

Ani tento rok, samozrejme, nie je výnimkou, a tak mô?e? o?akáva?, ?e v najbli??ích tý?d?och budú praska? e-shopy vo ?víkoch práve v?aka týmto novinkám z Barcelony. Predstavovanie nových zariadení v?ak priamo úmerne znamená následné zlacnenie ich predchodcov. S naozaj obrovskou akciou pri?iel e-shop GearBest, v ktorom si svoje miesto na listine z?avnených produktov na?lo hne? nieko?ko skvelých kúskov.

LeEco Le 2

Cena: 119 ?

zdroj fotografie: Zaeke

Kúpi? LeEco Le 2 za 119 ?

Prvým smartfónom je ve?mi dobre známe LeEco Le 2. Najslab?í model z rodiny sa ale vyzna?uje prémiovou kon?trukciou, 5,5-palcovým FullHD displejom, procesorom Helio X20, 3 GB RAM pamä?ou, 16 GB úlo?iskom ?i 16 MPx hlavným fotoaparátom. Skvelé parametre ?alej pokra?ujú pri DualSIM funkcionalite, ?ia?, be? podpory 800 MHz frekvencie, no za aktuálnu cenu je tento neduh ve?mi ?ahko ospravedlnite?ný.

zdroj fotografie: Zaeke

LeEco Le 2 toti? stojí len 119 ?! Akcia kon?í u? o 3 dni a dostupných zostáva e?te presne 100 kusov. Pred objednávaním ?a v?ak chceme upozorni?, ?e otáznik stále visí nad zastavením zásielky colnicou, ktorá mô?e navý?i? základnú cenu o 22,38 ?.
Xiaomi Redmi Note 3 Pro (Slovenské LTE)

Cena: 165 ?

zdroj fotografie: Techmiao

Kúpi? Xiaomi Redmi Note 3 Pro za 165 ?
3 GB RAM / 32 GB ROM

Azda najpopulárnej?í smartfón z dielne Xiaomi je predajným ?ahákom aj rok po oficiálnom predstavení. Dokonalá kombinácia ceny a výkonu plne posta?uje pre rok 2017, ba ?o viac, mnohí si myslia, ?e tento model je dokonca lep?í ako sú?asná Redmi Note 4-ka. V ka?dom prípade, vlastnosti, ako Snapdragon 650, hliníková kon?trukcia, 3 GB RAM pamä?, 32 GB roz?írite?né interné úlo?isko ?i nadstavba MIUI 8 s Androidom 6.0 je naozaj silná zbra?.

zdroj fotografie: Techmiao

V prípade tejto verzie je navy?e ?ere?ni?kou na torte kompletná nádielka v?etkých LTE frekvencií slovenských operátorov. Za sú?asných 165 ? v akcii sa ?a?ko h?adá výhodnej?ie ponuka, ?o povie?? Opä? v?ak rátaj s mo?ným zastavením na colnici, ktoré prípadne navý?i cenu o 33 ?. Pre?ítaj si ale predtým e?te aj ná? TIP, ako objednáva? z e-shopu GearBest.

Vernee Apollo Lite

Cena: 147 ?

zdroj fotografie: 01net

Kúpi? Vernee Apollo Lite za 147 ?

Blesková adaptácia Vernee na smartfónový trh priniesla svoje ovocie a bol to práve model Apollo Lite, ktorý zo?al masívny úspech na mnohých frontoch. ?i u? krásne spracovaný dizajn v prémiovej kon?trukcii, alebo kombinácia vysokého výkonu v?aka MediaTeku Helio X20, 4 GB RAM pamäti a 32 GB úlo?iska. V?etko toto prispieva k zvý?enému zájmu zo strany pou?ívate?ov.

zdroj fotografie: 01net

Zahanbi? sa v?ak nenechá ani takmer ?istý Android 6.0 Marshmallow, ktorý podporuje 16 MPx fotoaparát a rovnako aj plná podpora LTE frekvencií. Toto v?etko ?a pritom vyjde len na ohromných 147 ? v najnov?ej akcii, ktorá ponúka e?te 62 kusov a kon?í o 6 dní. Poplatky spojené zo zastavením na colnici by navý?ili cenu o 29 ?.

 

Poznámka redakcie: ?lánky ozna?ené ako ?Sponzorované? a publikované autorom ?Inzercia? sú ur?ené na propagáciu aktuálnych zliav a akcií na produkty predávané ?ínskymi e-shopmi. Za predaj nezodpovedáme, len informujeme o akcii.

Aká je tvoja reakcia?
Milujem to
20%
Páči sa mi to
0%
Chcem to
40%
Mám to
0%
Nepáči sa mi to
0%
Neznášam to
40%
O autorovi
Inzercia
Sponzorované články.