Platby virtuálnymi menami sú vo svete ?oraz populárnej?ie a postupne tak za?ínajú nahrádza? klasické peniaze. Tieto mince mô?e produkova? takmer ka?dý, kto má k tomu potrebné vybavenie. NVIDIA sa teraz rozhodla zapoji? do tohto rozvíjajúceho sa priemyslu s novými grafickými kartami, ktoré doká?u svojmu majite?ovi zarobi? pekný balík pe?azí.

Sleduj Fontech.sk aj na Facebooku, YouTube a Instagrame!

U? dlh?iu dobu sa ?pekulovalo, ?e sa jeden z najvä??ích výrobcov grafických ?ipov na svete, NVIDIA, zapojí do ?a?by virtuálnych mien. Pre dolovanie mincí predstavila spolo?nos? dve ?pecifické grafické karty zalo?ené na architektúre Pascal. Jedná sa o modely GP106 a GP104, ktoré sú v porovnaní s be?nými kúskami vyladené pre efektívne získavanie kryptomien. Tieto novinky by mali by? pre záujemcov dostupné e?te v tomto mesiaci. Pod?a informácií prinesie karta s grafickým procesorom GP106-100 v porovnaní s 3 GB NVIDIA GeForce GTX 1080 a? o 30 % vy??í výkon, pri?om verzia s GPU GP104-100 bude výkonnej?ia o 10 %.

NVIDIA GP104-100

NVIDIAzdroj fotografie: YouTube/Marques Brownlee

Tento vylep?ený variant GTX 1080-ky dostal do výbavy a? 8 GB GDDR5X pamäte a výrobca si za? vypýta pribli?ne 312 ?. Dizajn oboch modelov je v podstate rovnaký, no verzia GP106-100 poskytuje vy??iu efektívnos? pri ?a?ení virtuálnej meny. Základná pracovná frekvencia karty ?iní 1607 MHz, ale v?aka ?boostu? sa mô?e zvý?i? a? na 1733 MHz, pri?om bude schopná dosiahnu? rýchlos? 10 GBps. Ve?kos? zbernice je 256 bitov. Zdroj napájania bude pripojený prostredníctvom 8 pinového konektora a najvy??í mo?ný tepelný výkon ?iní 180 W. S takouto kombináciou bude môc? NVIDIA GP104-100 ?a?i? virtuálne mince rýchlos?ou a? 60 MH/s.

NVIDIA GP106-100

zdroj fotografie: Screenshot/BuriedONE Blockchain/YouTube

Nenechaj si ujs?
NVIDIA predstavuje svoju doteraz najvýkonnej?iu grafickú kartu Titan Xp

O ?osi lacnej?ou vo?bou je model NVIDIA GP106-100, ktorý aj napriek ni??ej cene toho doká?e skuto?ne ve?a. Dizajnovú stránku zdie?a s grafickou kartou GeForce GTX1060, no znova pri?lo na potrebné úpravy pre ?banícke? ú?ely. Cenovka tejto verzie klesla na úrove? 180 ? a s ?ou prichádza aj ni??ia pracovná frekvencia 1506 MHz. Tá v?ak mô?e by? zvý?ená o ?al?ích 202 MHz. NVIDIA GP106-100 mierne zaostáva aj rýchlos?ou, ktorej hodnota je 8 GBps a po?et bitov zbernice sa zní?il na 192. Maximálny tepelný výkon dosahuje 120 W. Zdroj bude mo?né pripoji? skrz 6 pinový konektor. O pár riadkov ni??ie v?ak nájde? aj ?al?ie ??a?obné? grafické karty vyu?ívajúce ?ipy od spolo?nosti NVIDIA.

EVGA GTX1060 6G P106

zdroj fotografie: Evga

 • ?iadny výstup pre pripojenie monitora
 • Základná pracovná frekvencia: 1506 MHz
 • Pracovná frekvencia po pretaktovaní: 1708 MHz
 • Frekvencia pamäte: 8008 MHz
 • Po?et jadier CUDA: 1280
 • Typ zbernice: PCI-E 3.0
 • Typ pamäte: 6,144 GB GDDR5
 • Po?et bitov: 192
 • Dvojitý slot s jedným ventilátorom
 • Záruka 3 mesiace

Colorful GP106-100

zdroj fotografie: Colorful

 • Architektúra NVIDIA Pascal
 • ?iadny výstup pre pripojenie monitora
 • Základná pracovná frekvencia: 1506 MHz
 • Pracovná frekvencia po pretaktovaní: 1708 MHz
 • Frekvencia pamäte: 8008 MHz
 • Typ zbernice: PCI-E 3.0
 • Typ pamäte: 6 GB GDDR5
 • Po?et bitov: 192
 • Najvy??í mo?ný tepelný výkon: 120 W

Genesis Miningzdroj fotografie: Genesis Mining

Nenechaj si ujs?
BitCoin je aktuálne najhodnotnej?ou kryptomenou sveta. Takto vyzerá ?ba?a?, kde tieto virtuálne mince vznikajú

Mnoho grafických kariet pri ?a?ení virtuálnych mien prekonal pretaktovaný model GeForce GTX 1070 Founders Edition. Pri základnej frekvencii ponúka rýchlos? 27 MH/s a jeho cenovka sa pohybuje na hranici 330 ?. Cena za 1 mincu Ethereum je aktuálne pribli?ne 342 ?, ?o znamená, ?e sa majite?ovi investícia do tejto karty vráti zhruba za 60 dní. S ?al?ím pretaktovaním a ladením modelu GTX 1070 sa rýchlos? ?a?enia mô?e zvý?i? na 32,1 MH/s, ?o by v praxi znamenalo, ?e doká?e ro?ne vytvori? zisk vy??í a? o 367 ? a na samotnú kartu by ?baník? zarobil o 9 dní skôr. Rýchlos? ?a?enia sa v?ak odvíja od spomínanej pracovnej frekvencie, ale aj ve?kosti napájacieho zdroja. Potenciál grafických kariet pri ?a?ení virtuálnych mien je naozaj obrovský. Je tak pravdepodobné, ?e sa s platbami prostredníctvom kryptomien budeme stretáva? ?oraz ?astej?ie.

Aká je tvoja reakcia?
Milujem to
11%
Páči sa mi to
78%
Chcem to
0%
Mám to
0%
Nepáči sa mi to
0%
Neznášam to
11%
O autorovi
Matúš Mitro
Milovník nových technológií, obzvlášť tých zo sveta smartfónov, ktoré mu učarovali už poriadne dávno. Má rád dobrú hudbu, nepohrdne kvalitným filmom, ale ani debatou o rôznych inováciách. Kontakt: [email protected]