?ína hostí najvä??ie mno?stvo výrobcov smartfónov na svete, ktorí v tejto krajine produkujú zariadenia rôznych výkonových a cenových kategórií. Niektorým z nich sa podarilo svoje meno pretla?i? do celého sveta a iní sa zasa na svoje výslnie dostávajú postupne. K takým spolo?nostiam patrí aj Nubia. Jej najnov?í model Z17 je dôkazom toho, ?e to tento výrobca myslí na poli smartfónov skuto?ne vá?ne.

Sleduj Fontech.sk aj na Facebooku, YouTube a Instagrame!

Dizajn

Milovníci smartfónov v ?alekej ?íne majú znova o jeden dôvod na rados? viac. Je ním nová Nubia Z17, ktorá sa medzi konkurenciou rozhodne nestratí. Výrobca do nej vlo?il ?pi?kový hardvér, ktorý je ukrytý v nádhernej kon?trukcii o rozmeroch 152,60 x 72,38 x 7,60 mm. Hmotnos? sa zastavila na 173 g. Dizajnom od svojho predchodcu ale ?aleko neuteká. Aby sa tieto dva kúsky na seba príli? nepodobali, tak Nubia pri návrhu Z17-ky predsa len spravila nejaké zmeny. Tie sa dotkli najmä zadnej steny, ktorá je síce stále vyrobená z kovu, no teraz priná?a duálny fotoaparát. Tomu musela ustúpi? aj anténa, ktorá sa nachádza iba na spodnej ?asti.

zdroj fotografie: Nubia

Prednú stranu robí jedine?nou bezrámikový displej, pri ktorého výrobe bola pou?itá ?peciálna technológia aRC 3.0. V?aka nej mohol výrobca minimalizova? hrúbku displeja. Pod obrazovkou sa nachádza známe kapacitné tla?idlo v tvare ?erveného kruhu, ktoré ale neobsahuje sníma? odtla?kov prstov. Tento kúsok hardvéru si miesto na?iel na zadnej kovovej strane nad logom spolo?nosti. Budúci majite? si tie? bude môc? vybra? zo ?irokej palety farebných variácií. K dispozícií je tak napríklad ?ierna, zlatá, ?ervená, modrá ?i ?peciálna ?ierna zlatá verzia.

Hardvérová výbava

Nubia Z17 sa na prvý poh?ad mô?e zda? ako model z vy??ej strednej triedy smartfónov. Svojou výbavou sa v?ak bez problémov zaradí medzi ostatné vlajkové lode renomovaných výrobcov. Najdôle?itej?ou inováciou je pou?itie ?pi?kového 8-jadrového procesora Snapdragon 835 s pracovnou frekvenciou 2,45 GHz. Aby výkonu nebolo málo, tak Nubia do svojej novej Z17-ky pridala aj opera?nú pamä? RAM s ve?kos?ou neuverite?ných 8 GB. Je nutné podotknú?, ?e okrem tejto novinky je na svete zatia? iba jeden smartfón s takto ve?kou RAM pamä?ou. Je ním Asus Zenfone AR.

zdroj fotografie: Nubia

Nenechaj si ujs?
Nubia Z17 Mini oficiálne: Snapdragon 653, 6 GB RAM a duálny fotoaparát za prekvapivú cenu

Opera?ná pamä? s takouto kapacitou je v novej Nubii dostupná iba v kombinácií so 128 GB interným úlo?iskom. Samozrejme, zákazník si mô?e zvoli? aj ?slab?iu? verziu so 6 GB RAM spolu so 64/128 GB vnútornou pamä?ou. V?etky pamä?ové verzie obsahujú rýchle úlo?isko UFS 2.1, no to nie je mo?né roz?íri?  pomocou microSD kariet. Výrobca,  bohu?ia?, zabudol na 3,5 mm jack, ktorý sa z tých najnov?ích smartfónov za?ína pomaly, ale isto vytráca?. Aj napriek tomu patrí táto novinka so svojou hardvérovou výbavou k tým najlep?ím modelom sú?asnosti.

zdroj fotografie: Nubia

V?etky tieto ?pecifikácie dop??a 5,5″ FullHD displej, ktorý z bo?ných strán nie je obmedzovaný ?iadnymi rámikmi. Zdrojom energie pre tento výkonný smartfón je 3200 mAh batéria. V?aka funkcii NeoPower 3.0 sa akumulátor nabije na 50 % svojej kapacitu len za 25 minút, pri?om s touto energiou je Nubia Z17 schopná fungova? jeden celý de?. Aby si mohol pou?ívate? vychutna? rýchly internet kdeko?vek, tak v novej Z17-ke nájdeme aj plnú podporu LTE sietí. Pre prehliadanie webu je tie? prítomná technológia Wi-Fi v ?tandarde 802.11 b/g/n/ac a pre bezdrôtový prenos súborov poslú?i Bluetooth 4.1. Celý smartfón be?í na najnov?om opera?nom systéme Android 7.1, ktorý dop??a jedine?ná grafická nadstavba Nubia UI 5.0.

Fotoaparát

V dobe, ke? drvivá vä??ina výrobcov smartfónov siaha po duálnom fotoaparáte, bolo logickým krokom Nubie, ?e sa taktie? rozhodne rovnako. Duálny fotoaparát Nubie Z17 ale netvoria len hocijaké sníma?e. Hlavný fotoaparát priná?a vysoké rozlí?enie 23 MPx a na pomoc dostal 12 MPx sekundárny senzor. Fotoaparátu nechýba clona f/1.8 ?i ve?ké 1,4 µm pixely, ktoré doká?u zachyti? viac svetla. Ve?kým pozitívom je tie? prítomnos? 2-násobného optického a 10-násobného digitálneho zoomu. S rýchlym zaostrovaním je dvojica sníma?ov schopná zaostri? na objekt u? za 0,03 sekundy.

zdroj fotografie: Nubia

Nenechaj si ujs?
Hádaj, kto ako prvý na Slovensku testuje najnov?ie Xiaomi Mi6?

Aby boli výsledné fotografie e?te dokonalej?ie, Nubia k duálnemu fotoaparátu pribalila softvér NeoVision 7.0, ktorý svojimi algoritmami upravuje mnoho vlastností snímok. ?pecialitkou modelu Z17 je mo?nos? ovládania fotoaparátu druhého smartfónu len pomocou bezdrôtového Wi-Fi pripojenia. Okrem toho duálnemu fotoaparátu nechýba funkcia Portrait Mode 2.0, ktorá doká?e optimalizova? h?bku ostrosti a profil výsledného záberu. Predná selfie kamera svojimi schopnos?ami taktie? za tými najlep?ími nezaostáva. Obsahuje toti? sníma? s rozlí?ením a? 16 MPx, clonou f/2.0 a ?irokým uhlom záberu 80°.

Cena a dostupnos?

Model Z17 je ?erstvým prírastok do rodiny smartfónov od Nubie a jej predaj za?ne u? ?oskoro. Dovtedy si mô?e? vybra? z troch verzií, ktoré nesú naozaj ve?mi lákavé cenovky. Najni??ia verzia so 6 GB opera?nou pamä?ou RAM a 64 GB interným úlo?iskom bude stá? pribli?ne 366 ? a za dvojnásobnú vnútornú pamä? si zákazník priplatí zhruba 80 ?.

zdroj fotografie: Nubia

Nubia Z17 s obrovskou 8 GB RAM pamä?ou a úctyhodnou 128 GB internou pamä?ou sa bude predáva? za 523 ?. Spolo?nos? tak na svoj doteraz najvýkonnej?í model nasadila poriadne agresívne cenovky, ktoré rozhodne neostanú bez pov?imnutia. Predobjednávky budú spustené na oficiálnej stránke výrobcu u? o pár hodín. Oficiálny predaj tejto novinky za?ne o pár dní, konkrétne 6. júna.

Aká je tvoja reakcia?
Milujem to
27%
Páči sa mi to
55%
Chcem to
9%
Mám to
0%
Nepáči sa mi to
9%
Neznášam to
0%
O autorovi
Matúš Mitro
Milovník nových technológií, obzvlášť tých zo sveta smartfónov, ktoré mu učarovali už poriadne dávno. Má rád dobrú hudbu, nepohrdne kvalitným filmom, ale ani debatou o rôznych inováciách. Kontakt: [email protected]