Znížiť administratívnu záťaž podnikateľov, zefektívniť zber ekonomických dát, zvýšiť konzistenciu zbieraných údajov aj znížiť náklady na štatistické zisťovanie je cieľom národného projektu Štatistického úradu Slovenskej republiky (ŠÚ SR) „Jednotný informačný systém štatistických údajov“. Schválil ho Riadiaci výbor pre Prioritnú os 7 Operačného programu Integrovaná infraštruktúra. Vyzvanie na projekt dnes uverejnil Úrad podpredsedu vlády pre investície a informatizáciu (ÚPVII), ktorý o tom v pondelok informoval.  

Podnikateľské subjekty nad 20 zamestnancov pravidelne vypĺňajú až 14 zisťovaní cielených na dáta o chode firiem ako napríklad dáta o objeme produkcie, zamestnancoch, štruktúre nákladov a výdavkov, investíciách, mzdách a mnohé ďalšie. Rovnaká povinnosť, ale formou náhodného výberu sa týka aj menších podnikov a živnostníkov. Napríklad výkaz o práci vypĺňa každý štvrťrok viac ako 53.000 spravodajských jednotiek a každej z nich trvá vyplnenie jedného dotazníka v priemere 46 minút.

„V súčasnosti využívaný informačný systém umožňuje vytvárať duplicitné údaje a často prichádza k duplicitnému oslovovaniu subjektov,“ uviedol generálny riaditeľ IT sekcie úradu Jaroslav Kmeť. „Ak už raz podnikateľ štátu svoje údaje dal, nie je dôvod, aby ich do štatistických zisťovaní vpisoval každý mesiac opakovane. Ide najmä o obchodný názov, adresu podnikania či prevádzky a podobne,“ priblížil.

Zrealizovaním národného projektu plánuje štatistický úrad zaviesť zmeny do praxe od roku 2022. Cieľom je vybudovať spoločnú platformu pre všetky štatistické zisťovania a zabezpečiť zdieľanie informácií medzi všetkými zložkami Národného štatistického systému (NŠS). Aktuálne tento zber zabezpečuje 13 organizácií s koordináciou ŠÚ SR.

Zobraziť celú galériu (0)
drivesaversdatarecovery.com

Zavedením projektu do praxe dôjde k zvýšeniu kvality získavaných dát najmä vďaka zjednoteniu metodiky, vybudovaniu jednotných metadát, aplikácii nových, moderných nástrojov pre zisťovanie, ako aj k zvýšeniu flexibility komunikačných rozhraní.

Projekt zefektívni a zautomatizuje vypĺňanie dotazníkov pre firmy, odstránia sa procesy s nízkou pridanou hodnotou a podnikatelia respektíve firmy ušetria 2,3 milióna eur v podobe zníženia času potrebného na splnenie svojich štatistických povinností. Celkovo sa im tak znížia náklady na vypĺňanie štatistických zisťovaní o 31 %.

Súčasne sa o 60.000 hodín zníži čas potrebný na spracovanie firemných dát Štatistickým úradom SR prípadne ďalšími inštitúciami v NŠS. Ide o zníženie časovej záťaže spracovateľov o 23 % oproti súčasnosti.

Štatistický úrad SR realizuje národný projekt Jednotný informačný systém štatistických údajov v hodnote 10,090 milióna eur s dĺžkou trvania 24 mesiacov. Vyzvanie na uvedený národný projekt je zverejnené na webových stránkach www.vicepremier.gov.sk a www.partnerskadohoda.gov.sk. Dátum uzávierky vyzvania je 30. september 2019, uzatvára úrad vicepremiéra.

Pošli nám TIP na článokTeraz čítajú

Články, ktoré hýbu svetom