Jeden z najvä??ích slovenských mobilných operátorov, Orange, v?era ráno potajomky pridal do svojej ponuky nový dátový pau?ál. Ten nesie názov Universal, pri?om obsahuje 6000 MB dát, ktoré bude? môc? vyu?íva? v celej Európskej únii, a to bez akýchko?vek dodato?ných poplatkov.

Sleduj Fontech.sk aj na Facebooku, YouTube a Instagrame!

O novinke v ponuke operátora informoval portál Mobilmania.sk. Pau?ál Universal bude stá? 21,90 ?, pri?om neobsahuje ?iadne predplatené minúty ?i SMS správy. Za ka?dý uskuto?nený hovor alebo odoslanú SMS/MMS správu tak budú k pau?álu prirátané dodato?né poplatky. Za jednu minútu hovoru do mobilných sietí si pritom Orange vypýta od pou?ívate?ov 0,23 ?. Zna?ne výhodnej?ie bude uskuto??ovanie hovorov do pevných sietí, kde minúta vyjde na 0,06 ?. Tieto sumy sú v?ak v?etky vrámci Slovenska a mimo územia bude opä? jedna minúta hlasového hovoru stá? a? 0,31 ?.

zdroj fotografie: Facebook/Orange

Nenechaj si ujs?
4ka skon?í s Telekomom! Národný roaming prevezme najvä??ia konkurencia

Po pre?erpaní spomínaného 6000 MB balí?ka bude ka?dý ?al?í presurfovaný megabajt stá? 0,03 ?, pri?om si tie? bude mo?né predplati? ?al?ie dáta najviac. Jeden takýto ?bonusový? GB stojí 4 ?. Záujemcovia o dátový pau?ál Universal sa tie? musia pripravi? na to, ?e k nemu nezískajú ?iadnu dotáciu na kúpu nového zariadenia. Napriek tomu, ?e sa táto ponuka mô?e zda? cenovo neprimeraná, ?iaden z konkuren?ných operátorov neponúka dôstojnú alternatívu. V?etko sa v?ak mô?e zmeni? u? v júni, kedy má nadobro skon?i? roaming v krajinách Európskej únie.

Aká je tvoja reakcia?
Milujem to
0%
Páči sa mi to
0%
Chcem to
0%
Mám to
0%
Nepáči sa mi to
75%
Neznášam to
25%
O autorovi
Patrik Tarics
Pre technológie dýcham! Okrem toho ma však zaujímajú aj dobré filmy, seriály, hudba a šport každého druhu. Ak chceš so mnou prehodiť pár slov, môžeš ma kontaktovať na mail [email protected]