Mobilný operátor 4ka v priebehu nasledujúcich mesiacov prejde na nového poskytovate?a národného roamingu. Zákazníci v?ak zmenu nepostrehnú.

Sleduj Fontech.sk aj na Facebooku, YouTube a Instagrame!

4ka momentálne pokrýva vlastnou 4G sie?ou 66 % populácie Slovenska. Na miestach, kde jej signál zákazníci nechytia, je vyu?ívaný národný roaming Telekomu. Pod?a portálu MobilMania.sk sa to v?ak o nieko?ko mesiacov mierne zmení. 4ka u? s Orangeom podpísala zmluvy o cenách aj podmienkach, no konkrétne ceny, ktoré Orange ?tvrtému operátorovi ponúkol, nepoznáme. Pod?a 4ky sa pre zákazníkov ni? zásadn nezmení, ke??e obaja operátori majú rovnaké 99 % pokrytie 2G sie?ou.

Ak si si robil nádeje, ?e Orange poskytne aj svoju 4G sie?, tak ?a opä? musíme sklama?. Podobne ako tomu je doteraz s Telekomom, aj Orange umo?ní pou?ívanie iba svojej 2G siete. Tá je primárne ur?ená pre telefonovanie a internet ti na nej nielen ?e pôjde ve?mi pomaly, ale ?a aj vyjde pomerne draho (4 centy/1 MB).  Spolo?nos? SWAN Mobile, ktorá 4ku prevádzkuje, v?ak diskutuje aj s inými operátormi. Do hry sa e?te mô?e prida? O2 a s Telekomom mô?e 4ka na?alej pokra?ova?.
nenechaj si ujs?
4ka uviedla nové ceny pau?álov TO. Operátor zárove? za?ína predáva? ?pi?kové smartfóny

Pravdepodobnej?ie je v?ak úplné odpojenie od Telekomu a prechod na Orange ako vyu?ívanie sietí troch operátorov sú?asne. Dôvodom tohto kroku sú zrejme zlé vz?ahy s ?ru?ovým gigantom?. V prípade sporu 4ky s Telekomom o vyu?ívaní siete toti? musel zasiahnu? ?tát a Orange vo?i novej dohode nijako neprotestoval. Kedy presne táto zmena prebehne, zatia? nevieme poveda?. Malo by sa tak ale sta? o ?pár mesiacov.?

Aká je tvoja reakcia?
Milujem to
0%
Páči sa mi to
75%
Chcem to
0%
Mám to
8%
Nepáči sa mi to
17%
Neznášam to
0%
O autorovi
Peter Puhovich
Študent so zameraním na grafický dizajn, fanúšik smartfónov, ale aj iných IT zariadení. O technológie som sa začal zaujímať vďaka svojmu prvému Android tabletu a po čase ma zaujali aj čínske zariadenia. Ak budete mať akékoľvek otázky, môžete ma kontaktovať e-mailom alebo na sociálnych sieťach.