Novinky od Xiaomi pribúdajú rýchlym tempom, pri?om najnov?ia várka gadgetov bola predstavená u? za?iatkom augusta. Tie sa u? dostávajú aj do predpredajovej ponuky eshopov, ktoré ich posielajú aj na Slovensko.

Sleduj Fontech.sk aj na Facebooku, YouTube a Instagrame!

Minimalistická HD kamera

Cena: 19 ?

xiaomizdroj fotografie: Xiaomi

Prvým gadgetom je minimalistická kamera, ktorá sa chváli najmä multifunk?nos?ou. Nemá ?iadne ?pecifické pou?itie, tak?e jej umiestnenie závisí len od pou?ívate?a. Dá sa klasicky polo?i? na stôl, ale aj upevni? na stenu. Stojan je navy?e s kamerou spojený oto?ným k?bom, ktorý e?te viac pridáva na mo?nostiach pou?itia. Videá sú zaznamenávané v HD rozlí?ení na microSD kartu a mo?no ich sledova? aj v reálnom ?ase cez smartfón, respektíve ?ere?ni?kou na torte je detekcia pohybu. Kamera je toti? vybavená Wi-Fi pripojením, ale aj infra?erveným senzorom, ktorý vidí na vzdialenos? 9 metrov aj v úplnej tme.

Kúpi? minimalistickú kameru od Xiaomi za 19 ?
Z?avový kupón YQXOBXCI

Oto?ná FullHD kamera

Cena: 26 ?

xiaomizdroj fotografie: Xiaomi

Len za málinko vy??iu cenu sa predáva aj vybavenej?ia kamera, ktorá ponúka mo?nos? nahrávania vo FullHD, pri?om jej nechýbajú ani ?al?ie u?ito?né vlastnosti. Kamera funguje v podstate rovnako ako predchádzajúca, no mo?no ju pomocou aplikácie otá?a? o 360° vertikálne a o 93° horizontálne. Nechýba ani mikrofón a reproduktor, v?aka ktorému je spojenie s danou miestnos?ou cez smartfón e?te lep?ie.

Kúpi? oto?nú FullHD kameru od Xiaomi za 26 ?

Polarizované slne?né okuliare

Cena: 18 ?

xiaomizdroj fotografie: Xiaomi

Xiaomi sa ?oraz viac zapája aj do odvetvia módy. V jeho sortimente po novom nájdeme aj tieto ?týlové polarizované slne?né okuliare. Hodnota ochrany pred UV ?iarením ?iní a? UV400, ?o zna?í takmer 100-percentnú ochranu. Samozrejmos?ou je aj kvalitná kon?trukcia z nehrdzavejúcej ocele, ktorá je spracovaná do ob?úbeného tvaru. Tieto aviatorky ?a teda hravo ochránia pred slnkom a zárove? ti pomô?u k tomu, aby si vyzeral dobre.

Kúpi? slne?né okuliare od Xiaomi za 18 ?
Z?avový kupón PYHLXZAA 

Lampi?ka s pohybovým senzorom

Cena: 10 ?

zdroj fotografie: Xiaomi

Kúpi? Xiaomi lampi?ku za 10 ?
Z?avový kupón ZZJAWJZN

Okrem smartfónov ?i kamier sa Xiaomi u? hodnú chví?u zaoberá aj výrobou inteligentných svietidiel. Tie doká?u omnoho viac ako oby?ajné svietidlá, pri?om ich mo?no pou?i? takmer v?ade. To isté platí aj pre túto novinku, ktorá disponuje pohybovým senzorom a za?ne teda ?iari? v momente, ke? zaznamená nejaký pohyb zaznamená. Opä? sa tak jedná o multifunk?né zariadenie, ktoré mo?no pripevni? na stôl, stenu, ale aj na ve?iak v ?atníku. Malý spá?i, ktorí sa boja tmy, ho dokonca mô?u vyu?i? aj ako no?nú lampi?ku.

?iletka s náhradnými hlavicami

Cena: 43 ?

zdroj fotografie: Xiaomi

Kúpi? Xiaomi ?iletku za 43 ?
Z?avový kupón RZMVRBSV

Zrejme si aj ty zachytil správu o tom, ?e nám tento ob?úbený výrobca zopár dní dozadu predstavil svoju inteligentnú WC misu. Tú u? z poh?adu bizarnosti neprekoná azda ni?, no táto ?iletka sa k nej mô?e aspo? trochu priblí?i?. Výmenné hlavice disponujú ?iestimi diamantom brúsenými ?epie?kami, ktoré sú vyrábané v Nemecku. To znamená, ?e podliehajú prísnym ?tandardom, pri?om sú hlavne poriadne ?etrné k poko?ke. V základnom balení sa okrem samotnej kon?trukcie nachádza dokopy 5 hlavíc, jednoduchý stojan a pena na holenie.

Skrutkova? 24 v 1

Cena: 29 ?

zdroj fotografie: Xiaomi

Kúpi? Xiaomi skrutkova? 24v1 za 29 ?
Z?avový kupón KIMOVIL

Zhruba rok dozadu odhalil tento ?ínsky gigant elektrický skrutkova? s názvom Wowstick. Ten zaujal takmer v?etkých, ktorí bu? radi rozoberajú, alebo naopak dávajú dokopy rôznu elektroniku, ale aj okuliare ?i iné malé veci. Nedávno bol predstavený nepriamy nástupca tohto skrutkova?a, ktorý síce elektrický nie je, no doká?e toho e?te viac ako jeho kolega. V jeho základnom balení sa nachádza a? 24 vymenite?ných bitov, ktoré majite?ovi poslú?ia pri opravovaní akýchko?vek drobností.

Elektrický mop

Cena: 153 ?

zdroj fotografie: Xiaomi

Kúpi? elektrický mop od Xiaomi za 141 ?
Z?avový kupón TWITTER
Dodanie bez DPH!

Nie je tomu a? tak dávno, ?o nám do redakcie dorazil robotický vysáva? s logom Xiaomi. Len pár dní na to, ako sme ho po prvýkrát spustili, bola v?ak ponuka roz?írená a upratovanie tak nebude u?ah?ova? len tento vysáva?, ale aj elektrický mop. Ten nie je nato?ko samostatný ako jeho vzdialený príbuzný, no napriek tomu si ur?ite získa srdcia mnohých poriadkumilovných ?udí. Doká?e toti? vyle?ti? podlahu lep?ie ako mop klasický a zárove? ju zbaví ohromného po?tu baktérií.

Aká je tvoja reakcia?
Milujem to
17%
Páči sa mi to
33%
Chcem to
8%
Mám to
0%
Nepáči sa mi to
33%
Neznášam to
8%
O autorovi
Peter Puhovich
Študent so zameraním na grafický dizajn, fanúšik smartfónov, ale aj iných IT zariadení. O technológie som sa začal zaujímať vďaka svojmu prvému Android tabletu a po čase ma zaujali aj čínske zariadenia. Ak budete mať akékoľvek otázky, môžete ma kontaktovať e-mailom alebo na sociálnych sieťach.