Americká spolo?nos? Merriam-Webster, ktorá je známa predov?etkým pre ich slovníky, nedávno pridala nový názov vystihujúcich ur?itú skupinu ?udí. 

Sleduj Fontech.sk aj na Facebooku, YouTube a Instagrame!

Sheeple je slovo, ktoré pomenúva osoby ?ahko ovplyvnite?né, poslu?né a pochodujúce s davom, teda doslova ako ovce. Dos? ?asto je ovcou nazývaný práve zástanca produktov spolo?nosti Apple, ktorý kupuje v?etko, ?o gigant uvedie do predaja bez oh?adu na cenu ?i zvy?né vlastnosti. Práve tento scenár uvádza výrobca slovníkov ako príklad. V roku 2012 vedci dokonca testovali správanie ?udí, ak budú ovplyv?ovaní názormi skupiny. Výsledky hovoria jasne. A? 95 % ?udí sa rozhodlo zmeni? svoje prvotné tvrdenie po tom, ako im to bolo posunuté davom.

A to aj v prípade, ak si boli istí, ?e ich tvrdenie je správne. Len zvy?ných 5 % ostalo pri svojom pôvodnom názore. V ka?dom prípade, ak ?a nabudúce bude kamarát presvied?a? o nie?om, o ?om vie?, ?e nie je pravda, mô?e? mu poveda? nech nie je ako sheeple.

Aká je tvoja reakcia?
Milujem to
67%
Páči sa mi to
25%
Chcem to
0%
Mám to
0%
Nepáči sa mi to
0%
Neznášam to
8%
O autorovi
Martin Lajčák
Volám sa Maťo a momentálne som študentom vysokej školy. Medzi moje záľuby patria nové technológie, športovanie a nepohrdnem ani dobrou knihou. Môžeš ma sledovať aj na Instagrame - @matolajcak