CEO spoločnosti Xiaomi potvrdil nové cenovo dostupné smartfóny, ktorých sa dočkáme v druhej polovici roka

banner-redmi-note-3-pro
Spolo?nos? Xiaomi je ?oraz vä??mi otvorená svojim fanú?ikom a to isté platí aj o jej generálnom riadite?ovi, ktorý nám pravidelne prezrádza novinky zo zákulisia tohto gigantického ?ínskeho výrobcu. Najnov?ie nám na svojom vlastnom Weibo ú?te odhalil, ?e spolo?nos? pod jeho vedením usilovne pracuje na tom, aby zvä??ili produkciu smartfónov, ktorých sa do?káme v druhej polovici tohto roka. 

Sleduj Fónyz?íny.sk aj na FacebookuGoogle+ Instagrame!

Lei Jun ?alej pripomenul, ?e v prvej polovici tohto roka sme sa od Xiaomi do?kali hne? 5 zariadení. Spolo?nos? sa vraj v nasledujúcom polroku, ktorý u? nedávno oficiálne za?al, pokúsi zlep?i? výrobu a následnú expedíciu smartfónov. Bude sa jedna? preva?ne o zariadenia, ktoré budú predstavené v najbli??ích 6 mesiacoch. Malo by sa medzi nimi nachádza? viacero top-end zariadení za prívetivú sumu, po ktorých je naozaj enormný dopyt a Lei Jun si je vedomý toho, ?e jeho spolo?nos? na tento dopyt jednoducho musí by? pripravená. Tieto informácie len hrajú do karát predo?lým ?pekuláciám o vylep?enej verzii Xiaomi Mi5, ktorá bude nies? ozna?enie Xiaomi Mi5S a taktie? novému zariadeniu z Mi Note série. Tieto prístroje budú spolo?ne úto?i? na tie najvy??ie prie?ky predajov, ?o dokazujú aj predchádzajúce úniky. Tie tvrdia, ?e smartfóny ponúknu Snapdragon 820, 4 GB / 6 GB pamäte RAM a doplnkové, no zato naozaj exkluzívne funkcie akými sú displeje citlivé na tlak, duálne fotoaparáty a nádejne sa javí aj pou?itie zahnutého displeja.

Xiaomi Mi5 3GB/32GB mô?ete kúpi? v e-shopoch za cenu od (Zdroj: Heureka.sk)
Porovna? ceny >>


xiaomi-telefony-prva-polovica-2016

Tieto naozaj úctyhodné ?pecifikácie v?ak nepredstavujú pre skuto?ných fanú?ikov mobilných technológii takmer ?iadne prekvapenie. Je to hlavne z toho dôvodu, ?e Xiaomi Mi5S bude nástupca u? tak skvelého zariadenia a ak chce spolo?nos? Mi5S-kom zauja?, tak ho jednoducho musí vylep?i?. Pri smartfóne Xiaomi Mi Note 2 to platí dvojnásobne, ke??e práve toto zariadenie sa po predstavení stane novou vlajkovou lo?ou spolo?nosti a teda sa od neho o?akávajú e?te o nie?o lep?ie parametre, ne? ponúkne Mi5S.

Xiaomi Redmi Note 3 Pro na Slovensku

Nakoniec Lei Jun prezradil, ?e smartfóny, ktorých sa do?káme v druhej polovici tohto roka, budú na?alej ponúka? skvelý výkon za extrémne výhodnú cenu. Pár hodín pred tým ako Lei Jun uverejnil tieto informácie na svojom Weibo ú?te, sa analytik Kevin Wang vyjadril, ?e v tre?om ?tvr?roku by mohol ??ínsky Apple? preda? pribli?ne 20 miliónov smartfónov. Tieto vyhlásenia nás len utvrdzujú v tom, ?e spolo?nos? Xiaomi plánuje naozaj nie?o ve?ké.

Zdroj: Gizmochina.com

Aká je tvoja reakcia?
Milujem to
0%
Páči sa mi to
100%
Chcem to
0%
Mám to
0%
Nepáči sa mi to
0%
Neznášam to
0%
O autorovi
Patrik Tarics
Pre technológie dýcham! Okrem toho ma však zaujímajú aj dobré filmy, seriály, hudba a šport každého druhu. Ak chceš so mnou prehodiť pár slov, môžeš ma kontaktovať na mail [email protected]