banner-redmi-4aModrú obrazovku smrti pozná takmer ka?dý pou?ívate? po?íta?ov. Hlásenie v podobe BSoD sa na monitore objaví pri problémoch s hardvérom, vírusmi alebo v inej situácií, ke? opera?ný systém zistí záva?nú chybu. Modrú farbu po novom nahradila zelená obrazovka smrti, ktorá je v?ak zatia? dostupná len pre testerov. 

Sleduj Fontech.sk aj na Facebooku, YouTube a Instagrame!

Na internet sa nedávno dostala nová zostava pre Windows 10 s ozna?ením 14997, ktorá je v?ak len v testovacej fáze a priniesla so sebou viacero vylep?ení. Najvä??ím z nich je slávna obrazovka smrti, ktorá dostala novú, zelenú farbu. Zatia? sa presne nevie, pre?o sa Microsoft rozhodol práve pre zelenú, no jednou z mo?ností je lep?ie rozoznávanie chýb medzi tými, ktoré boli spôsobené v testovacom zostavení a tými, ktoré vznikli v oficiálnej verzii opera?ného systému. Zelená obrazovka smrti GSoD (Green Screen of Death) je tak dostupná iba pre testerov nových verzií a oficiálne zostavy majú stále modrú farbu. Novinkou je aj pridaný QR kód s mo?nos?ou oskenovania.

cortana-windows-10-reminders-2

TIP: Tech News: Microsoft sa ?oskoro mô?e sta? prvou spolo?nos?ou s trhovou hodnotou 1 bilión dolárov

Najnov?ia testovacia verzia vy?la e?te pred sviatkami a pod?a doteraj?ích informácií neplánuje Microsoft ?iadne zmeny a? do nasledujúceho mesiaca. Testeri v nej majú k dispozícií nové funkcie, ako spustenie asistenta Cortana e?te pri prvotnom nastavovaní po?íta?a ?i mo?nos? odstránenia modrej farby obrazovky pre ochranu zraku. K ?al?ím novinkám patria aj vylep?ené karty v prehliada?i Microsoft Edge a prie?inky aplikácií v ponuke ?tart.

?lánky s ozna?ením ?Tech News? v nadpise ponúkajú preh?ad o technologických novinkách a zaujímavostiach z rôznych oblastí od najvä??ích svetových gigantov.

Aká je tvoja reakcia?
Milujem to
0%
Páči sa mi to
0%
Chcem to
0%
Mám to
0%
Nepáči sa mi to
0%
Neznášam to
0%
O autorovi
Matúš Mitro
Milovník nových technológií, obzvlášť tých zo sveta smartfónov, ktoré mu učarovali už poriadne dávno. Má rád dobrú hudbu, nepohrdne kvalitným filmom, ale ani debatou o rôznych inováciách. Kontakt: [email protected]