Za posledné roky zaznamenali pamä?ové perifériá nielen rapídny nárast kapacity, ale aj prenosovej rýchlosti dát. Prená?anie ve?kých súborov nám v?aka tomu zaberie omnoho menej ?asu ako kedyko?vek predtým. V prípade, ?e má? to ??astie a vlastní? po?íta? obdarený SSD diskom, tak iste vie?, o ?om je re?.

Sleduj Fontech.sk aj na Facebooku, YouTube a Instagrame!

Práve SSD disky sú toti? známe svojimi skvelými parametrami, pri?om klasické HDD disky schovajú bez námahy do vrecka. Mo?no si v?ak netu?il, ?e Intel v spolupráci s Micron Technology u? od roku 2012 pilne pracuje na novej a e?te výkonnej?ej generácii týchto pamä?ových zariadení. Tá nesie názov 3D XPoint a jej rýchlos? je len ?a?ko uverite?ná. Narozdiel od technológie NAND, vyu?ívanej v dnes be?ne dostupných SSD diskoch, nová technológia ponúka benefity v ni??ej latencii, rýchlej?om ?ítaní a taktie? zapisovaní dát. Hovorí sa o rýchlostiach na úrovni 2 GB/s pri náhodnom ?ítaní a zápise. Presnej?ie výsledky v?ak prídu a? o pár tý?d?ov po dôkladnej?om otestovaní.

zdroj fotografie: Intel

Tieto vylep?enia si v?ak, nane??astie, vybrali svoju da? vo vy??ej cene za jeden gigabajt. Za v?etko hovorí cena vôbec prvého takéhoto disku, ktorý Intel za?ína po?núc dne?ným d?om oficiálne predáva?. Za 375 GB pamä?ové zariadenie Intel Optane SSD DC P4800X si toti?to gigant vypýta mastných 1415 ?. Jedná sa o klasickú PCIe kartu, ktorá funguje na rovnakom NVMe ?tandarde, ako dne?né SSD-?ka. Intel spracoval o svojom najnov?om tromfe viaceré publikácie, no, bohu?ia?, si vä??inu informácií o ?om starostlivo strá?i.

Nenechaj si ujs?
Nová generácia Intel Xeon procesorov je tu. Oproti predchodcovi priná?a a? 56 % navý?enie výkonu

Základné testy sa v?ak na povrch dostali a tie odha?ujú, ?e sa jedná o nového krá?a medzi pamä?ovými médiami. V sú?asnosti sa pre vy??iu cenu o?akáva vyu?itie tejto novinky najmä v podnikovej sfére. ?asom sa ale jej cena pochopite?ne zredukuje, a tak sa stane atraktívnej?ou aj pre be?ných smrte?níkov.

Aká je tvoja reakcia?
Milujem to
0%
Páči sa mi to
50%
Chcem to
50%
Mám to
0%
Nepáči sa mi to
0%
Neznášam to
0%
O autorovi
Patrik Tarics
Pre technológie dýcham! Okrem toho ma však zaujímajú aj dobré filmy, seriály, hudba a šport každého druhu. Ak chceš so mnou prehodiť pár slov, môžeš ma kontaktovať na mail [email protected]