Intel predstavuje nový rad Xeon procesorov – sériu E3-1200 v6. Celkovo je to osem rôznych procesorov, ktoré sú ur?ené hlavne pre malé biznisy, malé servery a entry-level pracovné stanice. Oproti predo?lej generácii priná?ajú vylep?enia takmer vo v?etkých oblastiach.

Sleduj Fontech.sk aj na Facebooku, YouTube a Instagrame!

Nová Xeon séria, podobne ako minulý rok, je navrhnutá práve na rôzne pracovné vyu?itia, ako prácu s videom, digitálny dizajn, tvorba virtuálnej reality a rôzne produk?né a distribu?né zále?itosti. V porovnaní so sériou E3-1200 v2, ktorá má rovnaké vyu?itie a je najviac pou?ívaná, je rozdiel vo výkone vy?e 56 %.


zdroj fotografie: Intel

S novým radom procesorov Intel priná?a aj nové funkcie. Jednou z nich je SGX (Software Guard Extensions) – systém pre ochranu citlivých dát, ako sú napríklad k?ú?e pou?ívané v internetovej komunikácii. Ostáva samozrejme podpora pre ECC (Error-Correcting Code) pamäte. ?al?ou zaujímavou funkciou je podpora pre nové Intel Optane pamäte, o ktorých sme u? písali.

Nenechaj si ujs?
Toto je tajná zbra? Intelu, ktorá spraví tvoj budúci po?íta? super-rýchlym

Intel
zdroj fotografie: Intel

Intel pri tejto sérii procesorov ostáva pri rovnakých ?ipsetoch ako pri predo?lej sérii – C232 a C236. E?te je vhodné spomenú?, ?e procesory s ozna?ením kon?iacim sa ?íslom 5 (napríklad E3-1275 v6) budú vybavené integrovanou grafickou kartou HD Graphics P630. Toto je ?profesionálna? verzia HD630, ktorá bude pou?íva? najnov?iu Intel Gen9 Graphics architektúru s taktovaním a? do 1150 MHz. Celkovo bude v ponuke osem procesorov, pri?om niektoré z nich dostanú neskôr po?as roka verziu s ni??ím TDP.

Intel
Zdroj fotografie: anadtech

Samozrejme, musíme si uvedomi?, ?e oproti predo?lým rokom bude ma? Intel aj v tejto sfére konkurenciu. Alternatívou by mohol by? rad procesorov Ryzen 7 alebo Ryzen 5 od spolo?nosti AMD. To sa v?ak uká?e ?asom, nako?ko Intel stále vedie v celkovej rýchlosti jedno-jadrových operácií a v spotrebe svojich procesorov.

Aká je tvoja reakcia?
Milujem to
0%
Páči sa mi to
100%
Chcem to
0%
Mám to
0%
Nepáči sa mi to
0%
Neznášam to
0%
O autorovi
Ľubomír Macura
Stredoškolský študent a vyznávač moderných technológii. Vo voľnom čase jazdím na motocykli a venujem sa rôznym technickým záležitostiam.