Ultrabooky sa medzi pou?ívate?mi te?ia stále vä??ej a vä??ej ob?ube. Vyrábané sú toti?to povä??inou z prémiových materiálov, pri?om sa nemusia hanbi? ani za svoju hardvérovú výbavu. Toto v?etko ja navy?e spravidla umocnené príjemnými rozmermi, nízkou váhou a tým pádom aj jednoduchou prenosnos?ou.

Sleduj Fontech.sk aj na Facebooku, YouTube a Instagrame!

Vä??inou si v?ak tieto pozitíva vyberú svoju da? na koncovej cene, ktorá sa ?asto vy?plhá a? k 4-ciferným ?íslam. Toto jediné negatívum tak odrádza od kúpy vysnívaného zariadenia mnohých tých, ktorým sa takéto vysoké sumy za elektroniku zdajú neprimerané. ?ínska spolo?nos? Cube, ktorá sa zaoberá výrobou kvalitných tabletov a notebookov, najnov?ie vysly?ala prosby v?etkých svojich fanú?ikov. Predstavila toti?to zariadenie, ktoré sp??a v?etky vy??ie uvedené podmienky, pri?om nestojí viac ako 600 ?. Jeho názov znie Cube Thinker a svojou výbavou ur?ite zaujme aj teba.

Cube Thinkerzdroj fotografie: Cube

Celá jeho vonkaj?ia kon?trukcia je vyrobená z kvalitného hliníka, ktorý jej dodáva nielen zvý?enú odolnos?, ale aj poriadnu dávku elegancie. Po dizajnovej stránke mo?no vyzdvihnú? minimalistický dizajn, ktorý a? na jednoduché a vkusné logo nenaru?ujú ?iadne zbyto?né elementy. V?imnú? si tie? mô?eme nenápadnú podobnos? s MacBookmi, ?o pri ?ínskych výrobkov u? nie je neobvyklé. Na bo?né hrany Thinkera sa dostali dva klasické USB 3.0 konektory, ktoré sú doplnené o 3,5 mm audio jack konektor a konektor USB Type-C. Po otvorení veka bez pochýb najviac zaujme 13,5-palcový IPS displej s pomerom strán 3:2, na ktorom sa rozprestiera menej tradi?né rozlí?enie 3000 x 2000 pixelov.

Cube Thinkerzdroj fotografie: Cube

Tento skvelý zobrazovací panel je navy?e dotykový. Nezabudlo sa ani na kvalitný touchpad, ktorý sa nachádza ihne? pred plastovou klávesnicou, ktorá postráda numerický blok. Omnoho zaujímavej?ie je v?ak to, ?o sa skrýva pod ?ou. Srdcom celého ultrabooku je procesor Intel Core M3 siedmej generácie, ktorý ponúka najvy??iu frekvenciu na úrovni 2,6 GHz. ?alej ho dop??a integrovaný grafický akcelerátor Intel HD Graphics 615, ako aj 8 GB RAM pamäte typu LPDDR3. Rýchle reakcie a ?tart opera?ného systému Windows 10 sú zaru?ené v?aka 256 GB SSD disku.

Cube Thinkerzdroj fotografie: Cube

Kúpi? Cube Thinker za 563 ?

Aby toho nebolo málo, nad zobrazovacím panelom sa nachádza 2 MPx kamera ur?ená na videohovory a dostalo sa aj na skener odtla?kov prstov. Vstavaná 5000 mAh batéria doká?e na jedno nabitie ponúknu? výdr? 8-10 hodín, po ktorých ju bude potrebné opätovne dobi? skrz USB Type-C kábel. Ultrabook Cube Thinker u? stihol zamieri? aj do jedného zo svetových e-shopov, odkia? si ho mô?eme jednoducho zakúpi? aj my Slováci, a to za cenu 563 ?. Ak ?a toto zariadenie dokázalo zauja? tak neváhaj a vyu?i príle?itos? na jeho kúpu, nako?ko je k dispozícii iba obmedzený po?et kusov. Ak ?a nový notebook zaujal, k cene treba priráta? aj po?tovné v sume necelých 10 ?, pri?om je ve?mi pravdepodobné, ?e balík bude zastavený colnicou.

Aká je tvoja reakcia?
Milujem to
33%
Páči sa mi to
50%
Chcem to
0%
Mám to
0%
Nepáči sa mi to
17%
Neznášam to
33%
O autorovi
Patrik Tarics
Pre technológie dýcham! Okrem toho ma však zaujímajú aj dobré filmy, seriály, hudba a šport každého druhu. Ak chceš so mnou prehodiť pár slov, môžeš ma kontaktovať na mail [email protected]