Spolo?nos? HMD Global, ktorá sa postarala o znovuzrodenie Nokie, chystá 16. augusta akciu, po?as ktorej sa o?akáva príchod novej Nokie 8. Na verejnos? v?ak u? pred predstavením unikli reálne fotografie tohto high-endu.

Sleduj Fontech.sk aj na Facebooku, YouTube a Instagrame!

Po?as uplynulých tý?d?ov sme mali mo?nos? vidie? mno?stvo renderov a únikov súvisiacich z novým top modelom Nokia 8. O?akáva sa, ?e do sveta príde 16. augusta, kedy spolo?nos? HMD ohlásila oficiálnu akciu, ktorá sa bude kona? v Londýne. Av?ak verejnos?ou u? teraz ko?ujú zaujímavé reálne fotografie. K dispozícii tak máme fotografie prednej strany smartfónu, ktoré  nazna?ujú, ?e Nokia 8 bude obsahova? fyzické domovské tla?idlo s obsiahnutým skenerom otdla?kov prstov.

Pod?a o?akávaní sa zas na zadnej strane nachádza duálny fotoaparát so ?pi?kovou optikou Zeiss. Na ?al?ích fotografiách mô?eme vidie?, ?e nová Nokia 8 bude obsahova? hybridný duálny slot na dve SIM karty alebo jednu SIM a jednu microSD kartu. ?al?ou vidite?nou vecou je zlato-medené vyhotovenie zadnej strany, ktoré vyzerá vskutku originálne.

Taktie? nebude chýba? ani mnohými ob?úbený 3,5 mm audio jack, ?i?e Nokia sa e?te rozhodla ponecha? túto tradi?nú vlastnos?. Pod?a v?etkého v?ak ide o prototyp Nokie 8, ?omu nasved?uje aj neprítomnos? Zeiss loga na zadnej strane. Reálna vlajková lo? fínskeho výrobcu sa teda mô?e od uniknutých fotografií lí?i?.

Aká je tvoja reakcia?
Milujem to
0%
Páči sa mi to
0%
Chcem to
0%
Mám to
0%
Nepáči sa mi to
60%
Neznášam to
40%
O autorovi
Dávid Hrabčák
Som študent doktorandského štúdia na Technickej univerzite v Košiciach v odbore Multimediálne telekomunikácie. Moderné technológie sú pre mňa nie len niečo, čo študujem, ale aj koníček. Okrem technológií rád počúvam a tvorím elektornickú hudbu.