Svetovo známy technologický ve?trh MWC, ktorý sa odohráva v ?panielskej Barcelone, dnes priniesol viacero zaujímavých smartfónov. Novinky od spolo?ností Blackberry, LG a Huawei ponúkajú to najlep?ie, ?o je v sú?asnosti v technologickom svete k dispozícii. Legendárna Nokia, ktorá len nedávno vstala z popola ako fénix, sa v?ak rozhodla ís? úplne inou cestou a zahrá na city svojich fanú?ikov. 

Sleduj Fontech.sk aj na Facebooku, YouTube a Instagrame!

Re? je, samozrejme, o klasickom telefóne, ktorý neponúka ?iadne smart funkcie. V ?asoch, kedy internetové pripojenie vy?aduje k prevádzke takmer ka?dý druhý domáci spotrebi?, ide nepochybne o odvá?ny krok, ktorý sa mô?e, no zárove? nemusí vyplati?. Nie je v?ak ve?kým tajomstvom, ?e sa najpopulárnej?í výrobca klasických telefónov rozhodol prinavráti? k ?ivotu model 3310 hlavne kvôli jeho skvelému menu, ktoré rezonuje v u?iach ka?dého nad?enca. Práve meno tohto zariadenia sa ?íri internetom do dne?ných dní u? viac ako 17 rokov najmä formou vtipných obrázkov, ktoré odkazujú na jeho niekdaj?ie výnimo?né vlastnosti, ktoré by sme neraz privítali aj vo vlajkových lodiach dne?nej doby.

zdroj fotografie: TheVerge

Mnohé z nich sú, na??astie, prítomné aj v aktualizovanej verzii, ktorá sa tak mô?e pochváli? poriadne odolnou kon?trukciou, ktorá si hravo poradí aj s hrub?ím zaobchádzaním. Po dizajnovej stránke sa jedná o podarenú kombináciu klasickej 3310-ky s nemenej populárnym modelom 150. Okrem toho tie? budú k dispozícii 4 farebné varianty. Azda najo?akávanej?ia novinka ve?trhu taktie? zaujme dlhou výdr?ou na jedno nabitie, ktorú zabezpe?uje akumulátor s kapacitou 1200 mAh. Dobíjanie bude prebieha? skrz microUSB konektor a výrobca s?ubuje, ?e smartfón doká?e na jedno nabitie vydr?a? a? 31 dní v stand-by stave.
zdroj fotografie: Nokia

Najviac energie ale nepochybne spotrebuje zvä??ený farebný displej s 2,4-palcovou uhloprie?kou, ktorý ponúka QVGA rozlí?enie. Je to skuto?ne priam a? neuverite?né, ?e Nokia priná?a túto obrovskú legendu spä? k ?ivotu a fakt, ?e na 3310-ke bude? môc? niekedy vytvára? fotky znie ako ve?mi vydarená komédia.

zdroj fotografie: Nokia

Na zadnej strane tak nájde? 2 MPx hlavný sníma? aj s prisvet?ovacou LED diódou. Aby bola ob?iva dokonalá, ob?úbený výrobca tie? integroval do tla?ítkovej novinky nie?o, ?ím si kedysi zabíjal nudu dlhé hodiny. Jedná sa o populárnu hru Snake, ktorá si na?la miesto aj v druhej generácii, av?ak vo vynovenej grafike. Interné úlo?isko má kapacitu 16 MB, pri?om v podpore sú aj microSD karty do maximálnej kapacity 32 GB.
zdroj fotografie: Nokia

Vo výbave ?alej nájdeme aj 3,5 mm audio jack, FM rádio, prehráva? hudby, Bluetooth 3.0 ?i podporu 2G sietí na frekvenciách 900/1800 MHz. Tento klenot bude rozhodne predajným ?ahákom najbli??ích mesiacov, minimálne pre nostalgickej?ích fanú?ikov, ktorí spravia v?etko preto, aby si vynovenú legendu medzi telefónmi mohli akýmko?vek spôsobom zakúpi?. Oficiálna cena bola stanovená na 49 ?. No a ako je to v tvojom prípade? Aj ty patrí? medzi vá?nych kandidátov na kúpu? Neváhaj sa podeli? o svoje dojmy v komentároch ni??ie.

zdroj fotografie: Nokia

zdroj fotografie: Nokia

Aká je tvoja reakcia?
Milujem to
10%
Páči sa mi to
55%
Chcem to
10%
Mám to
0%
Nepáči sa mi to
24%
Neznášam to
2%
O autorovi
Patrik Tarics
Pre technológie dýcham! Okrem toho ma však zaujímajú aj dobré filmy, seriály, hudba a šport každého druhu. Ak chceš so mnou prehodiť pár slov, môžeš ma kontaktovať na mail [email protected]