Za posledné dni sa v technologických kruhoch opä? spomína niekdaj?í ve?mi ob?úbený výrobca telefónov, spolo?nos? Nokia. Tá za?íva ve?ký comeback, ktorý by mal by? ?oskoro spe?atený predstavením zaujímavých smartfónov. Medzi nimi by sa mal nachádza? jeden ?peciálny model, ktorý bude pod?a v?etkého odkazova? na legendárnu 3310-ku.

Sleduj Fontech.sk aj na Facebooku, YouTube a Instagrame!

Hoci túto správu potvrdili viaceré zdroje, detailné informácie o tomto pripravovanom zariadení známe nie sú. Zdá sa ale, ?e základné vlastnosti tohto ikonického ?hlúpeho? telefónu, akými boli vysoká odolnos? ?i extrémne dlhá výdr? na jedno nabitie, zostanú zachované. Novinka by tak mala by? in?pirovaná hlavne pozitívnymi vlastnos?ami tohto telefónu, ktoré v ?ase jeho najvä??ej slávy zna?ne prevy?ovali tie negatívne. Doba v?ak za uplynulých 17 rokov od jeho oficiálneho predstavenia pokro?ila, a tak sa pochopite?ne dostane aj na implementovanie inteligentných funkcií.

Svoju predstavu o tom, ako bude novinka vyzera?, sa rozhodol zhmotni? dizajnér stojaci za YouTube kanálom Concept Creators. Ten sa in?piroval legendárnou 3310-kou viac ako dos? a jej dizajnovú stránku takmer vôbec nepozmenil. Celkovo sa tak dostalo na jedinú výraznú zmenu, ktorou je fotoaparát umiestnený na zadnej strane. Po kon?truk?nej stránke je koncept taktie? navlas zhodný s najob?úbenej?ím a najodolnej?ím telefónom v?etkých ?ias.

Nenechaj si ujs?
Nokia 3310 bývalého vojaka funguje u? neuverite?ných 17 rokov. Pre?ila dve vojny aj mno?stvo pádov

Predná strana ponúka 1,5-palcový displej, pod ktorým sú umiestnené tradi?né ?Nokiácke? tla?idlá. Okrem toho by sme sa mali do?ka? podpory FM rádia, 8 GB internej pamäte ?i 1650 mAh batérie, ktorá má by? napájaná skrz microUSB konektor. Pravdou je, ?e v skuto?nosti novinka ponúkne omnoho výraznej?ie zmeny. Jej reálny vzh?ad, ako aj výbavu si budeme môc? prezrie? u? 26. februára na ve?trhu MWC v Barcelone.

Aká je tvoja reakcia?
Milujem to
13%
Páči sa mi to
42%
Chcem to
4%
Mám to
0%
Nepáči sa mi to
38%
Neznášam to
4%
O autorovi
Patrik Tarics
Pre technológie dýcham! Okrem toho ma však zaujímajú aj dobré filmy, seriály, hudba a šport každého druhu. Ak chceš so mnou prehodiť pár slov, môžeš ma kontaktovať na mail [email protected]