Na jednu výbornú vlastnos? bývalých, takzvaných ?hlúpych? telefónov, nikdy nezabudneme. Medzi dne?nými smartfónmi nájdeme len zopár odolných modelov, kým pred viac ako desiatimi rokmi boli odolné takmer v?etky.

Sleduj Fontech.sk aj na Facebooku, YouTube a Instagrame!

V pamäti nám nav?dy ostane legendárna Nokia 3310, ktorá je pova?ovaná za jeden z najlep?ie predávaných a najodolnej?ích telefónov v histórii. Tento historický kúsok si na?iel cestu aj k bývalému vojakovi Daveovi Mitchellovi. Jeho Nokia 3310 bola kúpená v roku 2000 a u? 17 rokov mu bezproblémovo slú?i. Kým vä??ina ?udí u? dávno pre?la k dotykovým smartfónom, niektorí nedajú dopusti? na starú dobrú klasiku. Dave sa s 3310-kou pohyboval vo vojnových oblastiach v Iraku a Afganistane, pre?ila mnoho ?karedých pádov a dokonca aj pobyt v prá?ke.

nokia 3310zdroj fotografie: Caters

?Zaka?dým som ju len vy?istil, vysu?il a fungovala ?alej?, tvrdí bývalý vojak. S fungovaním  svojho klenotu je absolútne spokojný a ?iadne funkcie z dne?ných smartfónov mu nechýbajú. ?Na fotenie mám fotoaparát a selfie nepotrebujem. Som ve?mi ??astný s tým, ?o mám. Pre?o by som ju mal niekedy meni??? Chváli aj výdr? batérie, ktorá ?iní pribli?ne 10 dní.
nokia 3310
zdroj fotografie: Caters

Ke? po 29 rokoch opustil armádu, svoj telefón odlo?il do ?uplíka a zabudol na?. Spôsobil tým aj trápenie pre svoju rodinu, ktorá ho nemohla kontaktova?. V?aka svojmu pôsobeniu v armáde sa nau?il výborne plánova? dni, tak?e svoj ?as vedel vyu?i? inak a ?iadne technológie k tomu nepotreboval. ?Nebolo nikomu potrebné hovori?, kde som celý ?as bol.

Nenechaj si ujs?
Parádny koncept Nokie P1 zobrazuje prémiový dizajn

nokia 3310
zdroj fotografie: Caters

Myslím si, ?e som dos? vynaliezavý a aj keby som mal autonehodu, situáciu by som zvládol bez volania o pomoc.? Jeho syn mu aj ponúkal upgrade za jeho Nokiu 3310, no on ponuku rázne odmietol. Nedostupnos? internetu mu priná?a pocit slobody a nechce by? tým typom ?loveka, ktorý je neustále na mobile.

Nokia 3310zdroj fotografie: Dribbble

Av?ak niekedy, ke? príde vo?ná chví?a, rád si zahrá legendárnu hru Snake. Telefón momentálne platí len kvôli dcére, ktorá mu raz za ?as zavolá. Smartfóny sa kvôli krehkej kon?trukcii, ve?kým displejom a takzvaným ?kazítkam? stali zariadeniami, ktoré je potrebné meni? pribli?ne raz za tri roky. Pou?íva? v dne?nej dobe klasický telefón aj ty?

Aká je tvoja reakcia?
Milujem to
23%
Páči sa mi to
77%
Chcem to
0%
Mám to
0%
Nepáči sa mi to
0%
Neznášam to
0%
O autorovi
Peter Puhovich
Študent so zameraním na grafický dizajn, fanúšik smartfónov, ale aj iných IT zariadení. O technológie som sa začal zaujímať vďaka svojmu prvému Android tabletu a po čase ma zaujali aj čínske zariadenia. Ak budete mať akékoľvek otázky, môžete ma kontaktovať e-mailom alebo na sociálnych sieťach.