Predplatné PREMIUM na mesiac ZDARMA.

Myšlienka, že náš život sa môže odohrávať v počítačovej simulácii sa stala populárnejšou vďaka filmovej trilógii „Matrix“. Tá predstavila svet, v ktorom ľudstvo žije v ilúzii vytvorenej strojmi, pričom táto konceptuálna zápletka otvorila diskusie o povahe reality.

Nemalou časťou k tejto populárnej myšlienke prispel aj rozvoj technológií a to najmä počítačov a virtuálnej reality, čo mnohých prinútilo sa hlbšie zamyslieť nad tým, ako môžeme vytvoriť rôzne formy simulácií a ako by sme jedného dňa potenciálne mohli vytvárať realistické virtuálne svety.

Vznikol náš svet v počítači vyspelej civilizácie?

Myšlienka, že žijeme v simulácii však nezostala len v kruhu širokej verejnosti, ale dostala sa aj na akademickú a vedeckú pôdu. Jedným z popredných predstaviteľov, ktorý začal presadzovať myšlienku života v simulácií, bol švédsky filozof Nick Boström.

Bing Image Creator

Jeho článok „Are You Living in a Computer Simulation?“ v roku 2003 položil základy pre ďalšie diskusie o tejto téme. V článku navrhol tzv. „trilemu“. Boströmová argumentácia sa zakladá na troch možných tvrdeniach:

  1. Ľudský druh veľmi pravdepodobne vyhynie skôr, ako dosiahne „postľudské“ štádium
  2. Je extrémne nepravdepodobné, že by akákoľvek „postľudská“ civilizácia spustila významný počet simulácií svojej evolučnej histórie
  3. Takmer určite žijeme v počítačovej simulácii

Z uvedeného vyplýva, že šanca stať sa jedného dňa „postľudmi“, teda bytosťami schopnými vytvárať a spúšťať simulácie našich predkov, je nulová, ak teda práve nežijeme v simulácii.

Boström však v tejto hypotéze nie je sám. Mnoho vedecko-fantastických diel i svetovo uznávaných technológov a futurológov predpovedá, že v budúcnosti budeme mať k dispozícii kvantá výpočtového výkonu.

Tento článok je dostupný členom Fontech PREMIUM

Pošli nám TIP na článokTeraz čítajú