Máš počítač osadený grafickou kartou GeForce, no nevyznáš sa v nastaveniach dedikovaného nástroja NVIDIA Control Panel? Vyhodnotili sme 8 najužitočnejších trikov, ktoré spríjemnia každodenné používanie počítača ako pri graficky náročnej práci, tak najmä pri hraní hier.

Vzhľadom na roztrieštenosť hardvéru je možné, že sa niektorá z popísaných možností v ponuke neobjaví alebo ponúkne iné voľby nastavení.

Tipy sme rozdelili do dvoch väčších kategórií. Prvá z nich sa sústredí na hráčov a grafické nastavenia, ktoré v mnohých prípadoch nájdu aj v rámci nastavení herných titulov. NVIDIA Control panel im však poskytne ďalší variant grafických vylepšení, uplatniteľný najmä u tituloch, ktoré tieto nastavenia nepodporujú.

Navýš rozlíšenie pomocou funkcie DSR

Nastavenie dynamického rozlíšenia v paneli NVIDIA patrí medzi funkcionality nástroja s najširším záberom využitia. V závislosti od zobrazovacieho panela alebo grafickej karty však možnosť DSR nemusíš nájsť v ponuke.

DSR môžeme definovať ako schopnosť odomknutia vyšších rozlíšení u hier v prípade, že to nepodporujú. Nastavením jednej z násobiacich možností tak funkcionalita DSR vykreslí obraz v násobku rozlíšenia, ktoré následne zmenší pre potreby zobrazovacieho panela.

Keďže je renderovaná scenéria vyobrazená na menšej ploche, obraz pôsobí ostrejšie a kvalitnejšie, a to aj napriek tomu, že renderované rozlíšenie tvoj monitor nepodporuje.

Dynamic Super Resolution (zdroj: www.nvidia.com)

Vstavaná funkcionalita DSR dokáže fungovať ako náhrada antialiasingu, kedy si sám v závislosti od titulu určíš, ktoré nastavenie je menej zaťažujúce na výkon, respektíve vyzerá krajšie.

Zbav sa škaredých hrán bez kompromisov

Antialiasing je graficky termín, ktorý by sa určite uplatnil aj ako samostatný článok. Existuje mnoho foriem antialiasingu, ale v najužšej podstate definície grafického nastavenia ide o vyhladzovanie hrán objektov.

Ozubené hrany vznikajú konverziou skenovaného vzorkovania pri nízkej frekvencii, známym aj pod pojmom undersampling. NVIDIA Control Panel ponúka štyri možnosti nastavenia vyhladzovania hrán, ktoré, aj keď zdieľajú rovnaké pomenovanie, ich funkcionalita sa líši.

Antialiasing - FXAA (zdroj: FonTech)

Prvou možnosťou je Antialiasing – FXAA, ktorá je v dnešnej dobe využiteľná najmä pri starších hrách, keďže práve pri nich môže FXAA s kombináciou DSR poskytnúť príjemné výsledky vyhladených hrán.

Nastavenie by sme však určite aplikovali individuálne v závislosti od herného titulu, keďže efekt má tendenciu v určitých prípadoch nepríjemne rozostrovať obraz.

Antialiasing - Mode (zdroj: FonTech)

Ďalšími možnosťami v ponuke sú Antialiasing – Mode a Setting. Rovnako ako pri predchádzajúcej  možnosti, jej zapnutie (Override any application setting), sa odporúča len v prípade starších hier, ktoré v nastaveniach nedisponujú vlastnou možnosťou antialiasingu.

Antialiasing - Transparency (zdroj: FonTech)

Najzaujímavejšou možnosťou vyhladzovania hrán je ale Antialising – Transparency. Rovnako ako predchodcovia, aj táto možnosť nájde využitie pri historických tituloch, kedy v takmer každom prípade vyhladí ozubené hrany renderovaných objektov.

Zabezpeč detailnejšie vykresľovanie textúr aj keď to hra nepodporuje

Túto možnosť radíme do radikálnych grafických vylepšení, ktoré sú využiteľné najmä pri náročnejších hrách, keďže anizotropné filtrovanie zabezpečuje kvalitnejšie a rýchlejšie vykresľovanie textúr na bližšiu vzdialenosť.

Anisotropic Filtering (zdroj: FonTech)

Tieto nastavenia sú náročné skôr na pamäť grafickej karty, keďže tu vzniká potreba ukladania väčšej a kvalitnejšie vykresľovanej scenérie do dočasnej pamäte. Pri výbere z ponuky tak platí pravidlo, čím väčšie číslo, tým vyššia záťaž na hardvér.

Prečítaj si tiež
Ako bleskovo napísať najpoužívanejšie znaky? Toto je vyše 10 klávesových kombinácií, ktoré musíš poznať

Možnosť nastaviť anizotropné filtrovanie nájdeš aj priamo v hrách, no existujú špecifické prípady, kedy práve nastavenie vyššej úrovne skrz NVIDIA Control Panel poskytlo príjemnejšie výsledky ako dedikované nastavenia hry.

Dosiahni krajšie nasvetlenie scén aj u starších hier

Ambient Occlusion predstavuje sadu výpočtových techník, pomocou ktorých sa vyrátava, v akej miere má byť daný objekt na scéne vystavený okolitému osvetleniu.

Panel nastavení grafickej karty ponúka dve možnosti – nastavenie zohľadňujúce vyššiu plynulosť (Performance) alebo lepšiu kvalitu grafického efektu (Quality), ktorá je výpočtovo náročnejšia.

Ambient Occlusion (zdroj: FonTech)

Zaujímavosťou je, že nie všetky hry disponujú možnosťou zapnutia ambientného osvetľovania v nastaveniach, a tak takéto nastavenie môžeš vyskúšať skrz NVIDIA panel.

Grafický efekt však v závislosti od jedinečných grafických enginov nemusí fungovať správne alebo môže dokonca spôsobiť problémy kompatibility.

Nasledujúca trojica tipov odkrýva zákutia NVIDIA Control Panelu, využiteľné v porovnaní s predošlými trikmi aj u nehráčskej komunity.

Ustanov, koľko energie má grafická karta využívať

Aby si dosiahol z výkonu grafickej karty maximum, musíš jej rovnako nastaviť rôzne scenáre, ako sa má správať v závislosti od optimalizácie výkonu. Pri možnosti Power management mode máš na výber hneď z niekoľkých preferencií.

Základnou z nich je Optimal Power, ktorá v žiadnej miere neovplyvňuje výkon grafickej karty. Programom a aj nami odporúčanou možnosťou je voľba Adaptive, dovoľujúca softvéru stanoviť, kedy grafická karta potrebuje výkon navyše alebo kedy ho má naopak šetriť.

Nastavenie optimalizácie energie (zdroj: FonTech)

NVIDIA driver-controlled je podobná možnosť ako Adaptive, ktorá je však uplatniteľná najmä v prípade silnejších kariet, podporujúcich technológie Quadro Sync, G-Sync alebo SDI. V prípade ich využívania má grafický ovládač tendenciu jej stanoviť najvyššiu prioritu za účelom dosahovania čo najkorektnejšieho obrazu.

Nechýbajú ani nekompromisné protipólne voľby Prefer consistent performance a Prefer maximum performance. Zatiaľ čo prvá z nich sa sústredí na dosahovanie stále rovnakého výkonu, určeného napríklad pri programovaní a grafickom dizajne, maximálny výkon slúži skôr pre hráčov, ktorí  nehodlajú nič obetovať. Druhá možnosť samozrejme vo veľkej miere zasahuje do spotreby energie.

Zbav sa podrobného procesu nastavovania skrz sekciu Adjust image setting with preview

Úplne prvé nastavenia, ktoré môžeš v programovom paneli NVIDIA vykonať, sa nachádzajú v sekcii Adjust image setting with preview.

Klikni na možnosť na ľavom paneli (zdroj: FonTech)

Po zvolení tejto voľby prídu na rad tri možnosti, a to nechať rozhodnutie grafických nastavení na softvér, použiť pokročilé nastavenia, čo sú v podstate všetky vyššie popísané možnosti alebo automatické nastavenie preferencií, reprezentované ovládacou lištou.

Nastav si grafické preferencie okamžite (zdroj: FonTech)

Prvý možnosť zľava predstavuje najlepší možný výkon pri horšom vizuále, stredná možnosť predstavuje balans medzi výkonom a grafikou a možnosť napravo nekompromisne uprednostňuje špičkový vizuál na margo výkonu hardvéru.

Automatické prednastavenie grafiky využijú tí, ktorí sa nehodlajú špárať v detailných nastaveniach (zdroj: FonTech)

Tieto nastavenia môžeš zohľadniť v prípade, že sa nemieniš zaoberať hlbšími nastaveniami grafiky. Nastav špecifické možnosti pre jednotlivé aplikáci

Vyhni sa problémom kompatiblity individuálnym nastavením jednotlivých programov

Všetky vyššie popísané nastavenia vieš samozrejme zohľadniť aj v závislosti od špecifických aplikácií. Výhodou sekcie Program Settings je, že rôzne nastavenia môžeš meniť v závislosti od povahy aplikácií, kedy ti ostáva priestor na zhodnotenie hardvérovej náročnosti programu.

Určite zváž špecifické nastavenia pre jednotlivé aplikácie (zdroj: FonTech)

V prípade, že tvoja pracovná stanica disponuje viacerými grafickými kartami, pri každej hre alebo programe si môžeš zvoliť jednu z nich, čím napríklad pri technicky menej náročných tituloch docieliš dodatočnú úsporu energie.

Ako sme spomínali vyššie, nastavenia sú odlišne efektívne pri starších alebo naopak novších tituloch. Preto odporúčame pri náročnejšom alebo prípadne problémovom titule ušiť jedinečné nastavenie práve pre tento program alebo hru.

Pošli nám TIP na článokTeraz čítajú