Aféra z roku 2015, kedy FBI priamo nariadila Applu, aby pomohol odomknú? za?ifrovaný iPhone 5C, má dohru e?te aj tento rok. Pre urýchlenie odomykania smartfónu obvineného Syed Farooka sa federáli vtedy rozhodli spolupracova? s bezpe?nostnou firmou Cellebrite, ktorá sa priamo ?pecializuje na mobilnú bezpe?nos?. 

Sleduj Fontech.sk aj na Facebooku, YouTube a Instagrame!

Av?ak táto firma utrpela minulý mesiac ne?akaný hackerský útok svojich serverov. Úto?níci u? stihli pripravi? aj výstra?né varovanie pre FBI. Najhor?ie v?ak znie únik kódu vz?ahujúceho sa na nebezpe?né zariadenie, ktoré doká?e hravo prelomi? obranu star?ieho iPhonu 5C, no aj akéhoko?vek Android ?i BlackBerry smartfónu. Jeden anonymný hacker sa pre portál Motherboard vyjadril, ?e vytváranie takýchto nástrojov ich robí neodvratným a akýko?vek technicky znalej?í pou?ívate? sa mô?e sta? extrémne nebezpe?ným.

zdroj fotografie: Engadget

Hacker taktie? poznamenal, ?e po kráde?i zo serverov budú úto?níci schopní odosla? tento nebezpe?ný kód na populárne úlo?isko Pastebin. Na??astie, i ke? sa to tak ve?mi nedá nazva?, hackeri uverejnili tentoraz len nepodstatnú ?as? programu a zdrojový kód je stále zahalený rú?kom tajomstva.

Nenechaj si ujs?
TIP: Najnov?í koncept iPhonu 8 je snom ka?dého fanú?ika futuristických smartfónov

Uniknutý súbor ReadMe

zdroj fotografie: Engadget

Vo vzduchu v?ak stále visí ve?ký problém, a to ten, ?e vytvorením takéhoto nebezpe?ného nástroja sa rapídne zvy?ujú obavy z naru?enia súkromia pou?ívate?ov. Aj ke? to tentoraz dopadlo e?te relatívne dobre a neunikol úplne celý kód, jedno je bohu?ia? isté, dlho sa tento nástroj v tajnosti ur?ite neudr?í.

Aká je tvoja reakcia?
Milujem to
0%
Páči sa mi to
33%
Chcem to
17%
Mám to
17%
Nepáči sa mi to
0%
Neznášam to
0%
O autorovi
Dávid Igaz
Šéfredaktor a spoločník FonTech.sk, no najmä technologický nadšenec, ktorý nepohrdne akoukoľvek novinkou. Ak by si sa potreboval o niečom poradiť, neváhaj a napíš mi na [email protected]