Ur?ite vie?, ?e FonTech nie je len o smartfónoch, ale aj o rôznych iných technologických vychytávkach. Presne kvôli tomu sme sa rozhodli na?e najnov?ie video venova? práve jednej z nich. Pred objektív kamery sme tak postavili produkt, ktorý ti doká?e inteligentným spôsobom navari? chutné jedlo.

Sleduj Fontech.sk aj na Facebooku, YouTube a Instagrame!

Áno, je to tak, aj domáce spotrebi?e sa mô?u v dne?nej dobe sta? inteligentnými. Azda naj?astej?ie a tie? najlep?ie nám to dokazuje spolo?nos? Xiaomi, ktorá stojí za ve?kým po?tom nev?edných smart zariadení. V portfóliu tohto populárneho ?ínskeho výrobcu tak nechýbajú múdre vysáva?e, varné kanvice, zubné kefky, ?i dokonca vari?e ry?e. Posledný z menovaných výrobkov sme sa rozhodli vyskú?a? na vlastnej ko?i. Taktie? sme spojili príjemné s u?ito?ným a na?e dojmy z testovania tohto zaujímavého spotrebi?a sme zachytili na videu, ktoré nájde? ni??ie. Tak ako v?dy, aj teraz nás ur?ite pote?í ka?dý jeden názor, ale aj kon?truktívna kritika.

Odoberaj FonTech videá

Najvä??iu rados? nám ale jednozna?ne urobí?, ak hodí? odber na ná? neustále napredujúci YouTube kanál. Na druhú stranu, dnes by si nemal urobi? rados? len nám, ale aj osobe, ktorá ti dala to najdôle?itej?ie – ?ivot. Dne?ok je toti?to oficiálne d?om v?etkých matiek a ak si tej svojej zabudol poveda? svoje ?akujem, rýchlo to naprav. Ak je v?ak tvoja mamina pravá gazdiná, ktorá sa nebojí skú?a? nové a nev?edné veci, mô?e? jej da? najavo svoju lásku aj darom, ktorý by od teba rozhodne ne?akala. Pri najbli??ej náv?teve by ti tak pokojne mohla uvari? tvoje ob?úbené jedlo len za pomoci tohto zariadenia.

Kúpi? Xiaomi IH 3L Smart elektrický vari? ry?e
Bezpe?ný nákup cez Fontech Shop

zdroj fotografie: Patrik Tarics / FonTech

Aká je tvoja reakcia?
Milujem to
0%
Páči sa mi to
0%
Chcem to
0%
Mám to
0%
Nepáči sa mi to
0%
Neznášam to
0%
O autorovi
Patrik Tarics
Pre technológie dýcham! Okrem toho ma však zaujímajú aj dobré filmy, seriály, hudba a šport každého druhu. Ak chceš so mnou prehodiť pár slov, môžeš ma kontaktovať na mail [email protected]