Je nede?a a ty u? ve?mi dobre vie?, ?o to pre teba znamená. Na ná? YouTube kanál toti?to pribudlo ?al?ie video, ktoré doká?e aspo? na malý moment zahna? narastajúcu frustráciu z blí?iaceho sa pracovného tý?d?a.

Sleduj Fontech.sk aj na Facebooku, YouTube a Instagrame!

Ak ju teda za?ína? poci?ova? aj ty, ne?akaj ani sekundu, prejdi ihne? na koniec tohto ?lánku, urob si pohodlie a spomínané video si pusti. Dozvie? sa v ?om v?etky dôle?ité informácie o zaujímavom príslu?enstve k najnov?ím vlajkovým smartfónom spolo?nosti Samsung. Zariadenie, ktoré je hlavným aktérom na?ej najnov?ej snímky, nesie názov Samsung DeX a po pripojení nieko?kých komponentov zvládne S8-?ku pretvori? na plnohodnotný po?íta?. Na ?om si následne mô?e? spusti? takmer v?etky aplikácie, ktoré be?ne pou?íva? vo svojom smartfóne. Viac sa u? ale dozvie? z videa ni??ie. Tak ako v?dy, aj teraz nás pote?í ka?dý komentár, palec hore ?i odber.

Aká je tvoja reakcia?
Milujem to
0%
Páči sa mi to
100%
Chcem to
0%
Mám to
0%
Nepáči sa mi to
0%
Neznášam to
0%
O autorovi
Patrik Tarics
Pre technológie dýcham! Okrem toho ma však zaujímajú aj dobré filmy, seriály, hudba a šport každého druhu. Ak chceš so mnou prehodiť pár slov, môžeš ma kontaktovať na mail [email protected]